Poredano po:

Broj dokumenata: 51

1
Usž 5147/2019-2; 16.1.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništene su točka II. i III. rješenje tuženika od 2. svibnja 2019. i prvostupanjsko rješenje Ministarstva financija Porezne uprave, Područnog ureda Pazin od 26. lipnja 2014. kojima je tužiteljici utvrđena obveza plaćanja poreza na dohodak za 2006. po članku 63. Zakona ...

2
Usž 321/2019-2; 6.3.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u O. poslovni broj: 8 UsI-696/18-7 od 2. listopada 2018. odbijen je kao neosnovani tužbeni zahtjev za poništenjem rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/14-01/96, urbroj: 513-04...

3
Usž 2654/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/13-02/132, urbroj: 513-04/16-2 od 12. travnja 2016. Protiv označene presude tužitelj je pod ...

4
Usž 1295/2018-3; 19.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 UsI-911/17-8 od 24. siječnja 2018. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/16-01/1267, urbroj: 5...

5
Usž 2020/2017-2; 12.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18-12-02/36, urbroj: 513-04/13-2 od 30. rujna 2013. i rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z., klas...

6
Usž 1897/2018-2; 9.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/13-02/133, urbroj: 513-04/16-2 od 11. travnja 2016. godine, te zahtjev za naknadu trošk...

7
Usž 1651/2017-3; 10.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/14-01/195, urbroj: 2198/1-07/2-14-2 od 9. rujna 2014., kojim je povodom žalbe zainteresiranog, Ministarstva obrane RH, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekr...

8
Usž 1576/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/16-01/45, urbroj: 513-04/16-2, od 2. rujna 2016. i rješenja Ministarstva financija Republike Hr...

9
Usž 590/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-01/440, urbroj: 513-04/13-2, od 14. studenog 2013. Protiv navedene presude tužiteljica je p ...

10
Usž 341/2017-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/740, urbroj: 513-04/15-2, od 15. lipnja 2015. Tužitelj je protiv osporene presude podnio ...

11
Usž 1512/2017-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/16-01/217, urbroj: 513-04/16-03, od 19. svibnja 2016. te za poništa...

12
Usž 242/2017-2; 1.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/317, urbroj: 513-04/14-3, od 12. ožujka 2014. te je odbijen zahtjev tužitelja za nadokn...

13
Usž 206/2017-2; 22.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/11-01/567, urbroj: 513-04/13-2, od 1. ožujka 2013. Tužitelj je protiv osporene presude podnio ...

14
Usž 3632/2016-2; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/13-02/121, urbroj: 513-04/13-2 od 26. rujna 2013. godine. Tim rješe ...

15
Usž 2641/2016-2; 10.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku, točkom I. izreke, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/14-02/04, urbroj: 513-04/15-03 od 30. stud...

16
Usž 2286/2016-2; 12.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u O. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/227, urbroj: 513-04/15-2 od 30. studenog 2015. godine kojim ...

17
Usž 2966/2016-2; 28.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/127, urbroj: 513-04-15-2, od 24. travnja 2015. godine. Protiv naveden ...

18
Usž 1126/2016-3; 25.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-01/278, urbroj: 513-04/13-2, od 20. rujna 2013. te rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Po...

19
Usž 1508/2016-2; 18.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/11-01/115, urbroj: 513-04/14-2, od 6. ožujka 2014. Protiv navedene presude žalbu je ...

20
Usž 1942/2015-2; 31.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/10-01/733, urbroj: 513-04/13-2, od 29. svibnja 2013. (točka I) i porezno rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske-P...

21
Usž 665/2016-2; 9.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/10-01/2805, urbroj: 513-04/13-3, od 25. srpnja 2013. Protiv navedene presud ...

22
Usž 2414/2015-2; 3.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 8 UsI-47/15-13 od 20. listopada 2015., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/441, urbroj: 513-04/14-02 od 28. studen...

23
Usž-413/16-2; 18.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Žalba tužiteljice se odbija i potvrđuje presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-281/14-25 od 21. rujna 2015.

24
Us-8903/11-7; 26.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa: UP/I-471-02/11-01/25, urbroj: 513-07-17-11-01 od 15. veljače 2011. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitelju j...

25
Usž-314/2014-3; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u Z. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-18/11-01/916, urbroj: 513-04/13-2 od 28. lipnja 2013., kao i rješenje Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. za građane, klasa: UP/I-410-23/2010-02/54821, urbroj: 513-07-01-06/2011-03 od 14. siječnja 201...

26
Us-7693/2011-7; 17.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured Z., Ispostave S. od 6. srpnja 2010. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godin...

27
Us 10972/2011-4; 10.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijske policije, Postaje O., klasa: UP/I-470-05/10-10/07, urbroj: 513-19-05-01-11-10 od 21. travnja 2011., kojim je tužitelju, poreznom obvezniku, utvrđen manje...

28
Us 10778/2011-4; 3.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda V., Ispostave V., klasa: UP/I-410-23/2008-02/18455, urbroj: 513-07-05-04/2008-02 od 4. rujna 2008. godine, a kojim rješenjem je tužitelju za 2007. godinu utvrđena ob...

29
Us 855/2011-10; 28.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-471-02/10-01/42, urbroj: 513-07-08/10-01, od 5. ožujka 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obra...

30
Us 647/2011-5; 8.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., klasa: UP/I-471-02/07-01/23, urbroj: 513-07-06/07-5, od 30. lipnja 2007. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obra...

31
Us-5941/2011-4; 24.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda K., Ispostave K. od 30. kolovoza 2007. godine kojim rješenjem je tužitelju utvrđena obveza poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za izdavanje u najam stambenog prostora...

32
Usž 295/2013-5; 4.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Usvaja se tužba T. d.o.o. S. i poništava rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/09-01/855, urbroj: 513-04/11-2 od 25. ...

33
Us 946/2011-6; 12.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijske policije, Postaje R., klasa: UP/I-470-05/10-10/5, urbroj: 513-19-04-01/10-9, od 26. kolovoza 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obračunani...

34
Us 854/2011-6; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., klasa: UP/I-471-02/08-01/43, urbroj: 513-07-06/08-13, od 23. srpnja 2008. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obr...

35
Us-4104/2011-4; 12.12.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. za poreze građana od 30. prosinca 2009. godine, kojim rješenjem je tužitelju za 2008. godinu utvrđen dohodak od nesamostalnog rada, drugi dohodak, te ukupni godišnji d...

36
Us-10942/2010-4; 16.5.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela od 25. ožujka 2010. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđena porezna obveza u vrstama i iznosima pobliže navedenim u izreci c...

37
Us-10290/2010-7; 9.5.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenje odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda D., Ispostave D., od 20. siječnja 2009. kojim je tužitelju kao osiguraniku s osnove slobodno zanimanje - poslovne knjige za 2009. s početkom od 1. siječnja 2009. utvrđen...

38
Us-10221/2010-6; 21.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Š., Ispostava Š. od 16. rujna 2009. godine, kojim rješenjem je utvrđen tužiteljici ukupni godišnji dohodak za 2006. godinu u iznosu od 876.775,19 kn, godišnja obveza poreza i p...

39
Us-7123/2010-7; 24.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv rješenja tuženog tijela kojim je odbijena žalba uložena protiv zaključka Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda K., Ispostave Đ., od 4. prosinca 2019. kojim zaključkom je odbačen tužiteljev zahtjev za obnovu postupka za ...

40
Us-3285/2009-4; 30.11.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijen je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured Z., Ispostave Z. od 18. travnja 2008. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđena mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja te razrezan doprinos za mirovin...

41
Us-6486/2009-6; 16.11.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z., klasa: UP/I-410-23/2008-02/26359, urbroj: 513-07-13-06/2008-02, od 27. kolovoza 2008. Tim rješenjem tužitelju...

42
Us-6548/2009-6; 13.10.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., Ispostave S., klasa: UP/I-410-23/2008-02/410, urbroj: 513-07-04-05/2008-02, od 21. listopada 2008. Tim rješenjem tužitelj...

43
Us-10474/2008-4; 31.8.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada O., Upravnog odjela za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, klasa: UP/I-612-08/07-01/1010, urbroj: 2158/01-00-01/01-07-1 od 31. prosinca 2007., kojim je tužiteljici za 2007. godinu određeno plaćanje spomeničke re...

44
Us-10472/2008-4; 31.8.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja O-b. županije, Grada O., Upravnog odjela za komunalno i stambeno gospodarstvo i promet, klasa: UP/I-612-08/07-01/1008, urbroj: 2158/01-00/01-07-1 od 31. prosinca 2007., kojim je utvrđeno da je tužiteljica obveznica plaćanja...

45
Us-5675/2008-6; 11.5.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa: UP/I-471-02/06-01/420, urbroj: 513-07-17-07-8, od 4. srpnja 2007. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obra...

46
Us-12107/2008-4; 2.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda R., I. R., klasa: UP/I-410-23/2007-02/1067, ur.broj: 513-07-08-08/2007-09, od 6. prosinca 2007., kojim je tužitelju za 2...

Broj odluke: Us-12107/2008-4

47
Us-8789/2008-4; 12.1.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda P., I. P., klasa: UP/I-410-23/2006-02/3070, ur.broj: 513-07-18-03/2006-04, od 21. studenog 2006., kojim je tužiteljici z...

Broj odluke: Us-8789/2008-4

48
Us-4829/2008-8; 24.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda V., klasa: UP/I-471-02/07-01/72, ur. broj: 513-07-10/07-4, od 12. studenog 2007., kojim je tužitelju utvrđen manje obračunani p...

49
Us-5178/2008-4; 27.10.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda S., Ispostave G., klasa: UP/I-410-23/2007-02/1094, ur. broj: 513-07-03-03/2007-03, od 10. rujna 2007., kojim je tužiteljici...

50
Us-4199/2007-4; 15.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda V., klasa: UP/I-471-02/06-01/54, ur. broj: 513-07-10/06-4, od 11. listopada 2006., kojim su tužitelju utvrđeni za 2005. manje o...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a