Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Usž 3425/2018-8; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/II-350-05/16-02/132, urbroj: 531-05-2-2-16-3 od 19. prosinca 2016. i poništenja lokacijske dozvole S.-d. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, klasa: UP/I-350-05/...

2
Usž 2349/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo , klasa: UP/II-943-04/11-01/101, urbroj: 514-04/01-13-02 od 19. prosinca 2013. godine. Rje ...

3
UsII-129/17-7; 27.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama, koje su vlasništvo odnosno pod upravom Grada Donja Stubica, te se infrastrukturnom operatoru za te nekretnine izdaje potvrda o pravu ...

4
Usž 1621/2015-2; 13.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/12-02/208, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 12. veljače 2013. i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Ovim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenj ...

5
Usž-2358/15-2; 8.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. od 9. srpnja 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-06/11-01/45, urbroj: 514-04/1-13-2 od 12. prosinca 2013. Navedenim rješenjem...

6
Usž-440/2013-4; 5.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Žalbom pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja protiv rješenja Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj UsI-2065/12-9 od 15. travnja 2013., kojim mu je naloženo platiti sudsku pristojbu u ukupnom iznosu od 1000,00 kn.

7
Us-4948/2010-9; 6.2.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv lokacijske dozvole Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za prostorno uređenje, Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje, klasa: UP/I-350-05/2007-01/112...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a