Poredano po:

Broj dokumenata: 55

1
Usž 2722/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/16-01/156, urbroj: 566-01/7-16-6 od 1. prosinca 2016., kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužiteljica je podnijela žalbu iz ...

2
Usž 3217/2017-2; 7.6.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/15-01/83, urbroj: 566-01/5-15-4 od 24. ožujka 2015. godine, te zahtjev tužitelja za naknadom troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih ...

3
Usž 1931/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom, u točki I. dispozitiva, daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske za pokretanje postupka radi povrede službene dužnosti protiv T. M. pomoćnika načelnika Policijske postaje za granicu u Policijskoj postaji D. L. Točkom II. dispozitiva pr...

4
Usž 1774/2017-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske za pokretanje postupka radi povrede službene dužnosti, protiv K. F., policijskog službenika Policijske postaje P. (točka I.) te se točkom I. izreke ove presude nadomješta suglasnost Općeg sindikata Ministarstva ...

5
Usž 4135/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi z. za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona o policiji („Narodne novine“ 34/11., 130/12., 89/14., 151/14. i 33/15.), protiv T. P., rođenog...

6
Usž 2998/2016-2; 28.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Službeničkog suda u S., klasa: 114-02/15-01/26, urbroj: 441-15-01, od 9. prosinca 2015. Tužitelj je protiv osporene presude podnio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava, smatrajući da nije post ...

7
Usž 1155/2016-2; 11.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenja rješenja tuženika Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/12-01/1292, urbroj: 566-01/8-12-3, od 28. kolovoza 2013. i rješenja Ureda državne uprave u B.-b. ž., klasa: UP/I-112-02/12-01/9, urbroj: 2103-01-12-1, od 16. sr...

8
Usž 703/2016-2; 16.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/15-01/5161, urbroj. 566-01/5-15-2, od 30. lipnja 2015. i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave o.-b., broj: 511-07-14...

9
Usž 217/2016-2; 17.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Daje se suglasnost M. u. p. R. H., Policijskoj upravi i. za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti počinjene 6. ožujka 2015., iz članka 96. stavka 1. točke 1. Zakona o policiji, opisane kao neizvršavan...

10
Usž-1125/15-2; 11.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja ministarstva, Z., kojeg zastupa službena osoba B. B., protiv tuženika sindikata, Z., kojeg zastupa opunomoćenik M. B., odvjetnik iz Odvjetničkog društva P. i Š., V., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. Č., T., radi uskrate sugl...

11
Usž 50/2016-2; 3.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-080-04/15-16/2, urbroj: 512M-0202-01-15-2, od 16. srpnja 2015. i rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske resurse, Sektora za upravljanje ljudskim res...

12
Us-8234/11-4; 18.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela tužiteljica je razriješena položaja pomoćnice ravnatelja u Sektoru za nuklearni materijal u Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost.

13
Us-8235/11-6; 18.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela N. B. imenovana je pomoćnicom ravnatelja u Sektoru za inspekciju i izvanredne događaje u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

14
Us-8236/11-6; 18.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela S. M. imenovan je pomoćnikom ravnatelja u Sektoru za nuklearnu sigurnost u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

15
Us 6178/2011-5; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja koju je podnio na rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, broj: 511-01-157-82670/1-10, od 16. prosinca 2010. Tim rješenjem tu...

16
Us 7667/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice koju je podnijela na rješenje Općinskog suda u C., Ured predsjednika, broj: 7 SU-660/10, od 31. prosinca 2010. Tim rješenjem tužiteljica je raspoređena s danom 1. siječnja 2011. na radno mjesto računovodstveni referent u...

17
Us-9841/2011-7; 22.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda - Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Z. od 24. svibnja 2011., kojim rješenjem je tužitelj proglašen odgovornim da je počinio težu povredu službene dužnosti, ...

18
Us-8273/2011-4; 15.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Središnji ured od 2. veljače 2011. godine, kojim rješenjem je tužiteljica, inspektorica u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu V., Odjelu za nadzor, Odsjeku za nadzor II oc...

19
Us-6456/2011-4; 6.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave od 9. studenog 2010., kojim rješenjem je tužitelj, kao carinik III vrste ocijenjen za 2008. godinu ocjenom „ne zadovoljava“.

20
Us-7214/2011-4; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja MUP-a RH, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale od 11. veljače 2011. godine, kojim rješenjem je tužitelj s višom stručnom spremom u zvanju policajac vraćen u državnu službu s danom 21. veljače 2011. go...

21
Us 1262/2011-4; 22.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice koju je izjavila na rješenje Državnog zavoda za statistiku, klasa: UP/I-112-02/10-01/26, urbroj: 555-13-03-10-1, od 4. lipnja 2010. Tim rješenjem službenica B. Š., ovdje tužiteljica, visoke stručne spreme, diplomirana ekonomistica, ras...

22
Us 5336/2011-4; 22.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio na rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, klasa: UP/I-112-01/10-01/455, urbroj: 513-07-21-10/10-2, od 16. prosinca 2010. Tim rješenjem tužitelj, diplomirani ekonomist s ostvarenim radnim stažem...

23
Us-3966/2011-4; 10.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od 15. rujna 2010. godine, kojim rješenjem je tužitelj vraćen u državnu službu i raspoređen s 1. listopada 2010. godine u MUP RH, Policijsku upravu Z., III. Policijsku postaju Z....

24
Usž-515/2013-5; 26.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u Z. data je suglasnost MUP-u RH, Policijskoj upravi I. za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti iz članka 96. stavak 1. točka 4. Zakona o policiji protiv D. B., policijskog službenika za očevide u Sektoru kriminalističke policije PU I., koji je sindikal...

25
Us-2323/2010-4; 7.12.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđeno rješenje Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinarnice Zagreb od 9. prosinca 2009. godine kojim rješenjem je tužiteljica proglašena odgovornom za tešku povredu službene dužnosti iz članka 99. stavak 1. točk...

26
Us-9827/2010-10; 7.12.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika poništeno je rješenje Službeničkog suda za zaposlenike kaznionica i zatvora Uprave za zatvorski sustav u Zagrebu, broj DS-30/09 od 3. svibnja 2010. godine, te je Z. A., pravosudni policajac oslobođen odgovornosti da bi postupio suprotno etičkom kodeksu državnih službenik...

27
Us-10283/2010-5; 28.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela poništeno je rješenje Službeničkog suda u Z., klasa: UP/I-114-01/09-01/18, urbroj: 515-04-03-10-27 od 13. travnja 2010. godine, te je službenica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija N. B., ministar savjetnik, oslobođena odgovornosti da bi počinila...

28
Us-12093/2009-4; 21.12.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbija se žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, klasa: UP/I-112-01/09-01/160, urbroj: 513-07-21-10/09-2 od 19. svibnja 2009. godine, kojim je odbijen zahtjev tužitelja A. S., inspektora II vrste Područnog ureda B., Odjela za nadzo...

29
Us-8198/2009-4; 23.11.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbačena je žalba tužitelja podnijeta protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijske policije, klasa: UP/I-112-02/08-01/7, urbroj: 513-07-21-10/08-49, od 9. listopada 2008. i rješenja istog tijela klasa: UP/I-112-02/08-01/7, urbroj: 513-07-2...

30
Us-3589/2008-13; 4.5.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je pokrenuo upravni spor u smislu odredbe članka 26. Zakona o upravnim sporovima, zbog toga što tuženo tijelo nije donijelo rješenje o žalbi tužitelja, niti nakon ponovljenog traženja, koju je tužitelj podnio protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, klasa: UP/I-112-02...

31
Us-6895/2010-7; 4.5.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela povodom žalbe D. Š. poništeno je rješenje Općinskog suda u P., Ureda predsjednika broj: 7 Su-596/09-58 od 19. ožujka 2010. i predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Tim rješenjem tužiteljica, ekonomist za računovodstveno-financijske poslo...

32
Us-74/2011-4; 14.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljene protiv rješenja Službeničkog suda u Zagrebu od 13. srpnja 2010. godine, kojim rješenjem je tužiteljica proglašena odgovornom za teške povrede službene dužnosti iz članka 99. stavak 1. točke e), f), g) i m) Zakona o državni...

33
Us-12702/2010-4; 13.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda u Z., broj: 511-01-158-ZG-UP/I-1232/9-10, od 8. srpnja 2010. Tim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj odgovoran za težu povredu službene dužnosti opisanu u član...

34
Us-7470/2010-4; 16.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno je rješenje Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave, klasa: UP/I-114-04/09-01/26, ur. broj: 513-02-8989-10-15, od 1. veljače 2010., kojim je utvrđeno da je tužitelj počinio tešku povredu službene du...

35
Us-2583/2010-6; 16.2.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela mijenja se rješenje Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinarnice P., klasa: UP/I-114-04/08-01/1, ur. broj: 513-02-4589/09-52, od 2. listopada 2009., na način da se umjesto uvjetne kazne prestanka državne službe tužitelju izriče novčana kazna na vrijeme od 2 mjes...

36
Us-3096/2008-4; 5.1.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim zaključkom tuženog tijela odbačen je prijedlog tužitelja za obnovu disciplinskog postupka okončanog rješenjem tuženog tijela, broj: 511-01-54-UP/II-734/1-07, od 15. svibnja 2007.

37
Us-7665/2007-5; 5.1.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda MUP-a u S., broj: 511-01-54-ST-UP/I-584/1-07 od 9. ožujka 2007. kao neosnovana. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitelj je oglašen krivim zbog počinjenja teže povrede slu...

38
Us-13083/2007-5; 5.1.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda MUP-a u S., broj: 511-01-54-ST-UP/I-4381/1-07 od 5. rujna 2007. kao neosnovana. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitelj je oglašen krivim zbog počinjenja teže povrede slu...

39
Us-10937/2010-4; 25.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog tijela odbačen je tužiteljev prijedlog za obnovu disciplinskog postupka koji je okončan rješenjem tog tijela, broj: 511-01-158-UP/II-2114/1-08 od 18. prosinca 2008.

40
Us-139/2010-4; 24.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinarnice S. B., klasa: 114-03/09-01/04,ur. broj: 513-02-4893-09-07, od 14. rujna 2009., kojim je utvrđeno da je tužitelj počinio tešku povredu službene dužnosti iz članka ...

41
Us-3637/2008-6; 3.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinarnice P., KLASA: UP/I-114-04/07-01/2, URBROJ: 513-02-4589/2-07-19, od 24. listopada 2007., kojim je utvrđeno da je tužitelj počinio tešku povredu službene dužnosti iz č...

42
Us-2218/2008-5; 15.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja D.-n. ž., Ž., klasa: UP/I-112-01/07-01/133, ur. broj: 2117/1-01-07-1 od 19. prosinca 2007., kojim je tužitelj, diplomirani pravnik s 21 godinom radnog staža, službenik D.-n. ž. raspoređen na radno mjesto upra...

43
Us-8040/2007-4; 15.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja D.-n. ž., Županice, klasa: UP/I-112-01/07-01/20, ur. broj: 2117/1-01-07-1 od 30. svibnja 2007., kojim je tužitelj, diplomirani pravnik s 21 godinom radnog staža, službenik D.-n. ž. raspoređen na radno mjesto ...

44
Us-8042/2007-6; 15.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda MUP-a u Z., broj: 511-01-54-ZG-80926/06, od 1. ožujka 2007. Navedenim prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da su tužitelji počinili teške povrede službene dužnosti (tri povre...

45
Us-7721/2007-6; 8.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja D.-n. ž., Županice, klasa: UP/I-112-01/07-01/60, ur. broj: 2117/1-01-07-3 od 30. svibnja 2007., kojim je tužitelj, diplomirani pravnik s 8 godina radnog staža, službenik D.-n. ž. raspoređen na radno mjesto upr...

46
Us-1321/2010-4; 25.8.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja podnijeta na rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave z., broj: 513-19-18/2-16303/09, od 25. studenog 2009., kojim je tužitelju službeniku Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave z., s danom 25. studenog 200...

47
Us-8352/2009-4; 1.6.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda MUP-a u Z., broj: 511-01-158-ZG-UP/I-4957/15-08, od 24. travnja 2009., kojim je utvrđeno da je tužitelj počinio teške povrede službene dužnosti opisane u članku 99. stavku 1. ...

48
Us-9730/2009-4; 1.6.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda MUP-a Z., broj: 511-01-158-ZG-UP/I-2000/10-09, od 15. svibnja 2009., kojim je utvrđeno da je tužitelj odgovoran za težu povredu službene dužnosti iz članka 112. stavka 1. točk...

49
Us-9756/2009-6; 1.6.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda u Z., broj: 511-01-158-ZG-UP/I-939/7-09, od 31. ožujka 2009., kojim je utvrđeno da je tužitelj odgovoran za težu povredu službene dužnosti iz članka 112. stavka 1. točke 4. Za...

50
Us-7055/2009-6; 19.5.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Prvostupanjskog disciplinskog suda u Z., broj: 511-01-158-ZG-UP/I-4163/17-08, od 3. ožujka 2009., a odbijena je i žalba načelnika PU sisačko-moslavačke protiv navedenog rješenja, kojim je utvrđen...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a