Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 5

1
Usž 2297/2018-2; 8.6.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja, ovdje žalitelja, koju je podnio radi ocjene zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela da u zakonom propisanom roku odluči o obvezi tužitelja iz dopisa tuženika klasa: 363-04/2015-01/204, urbroj: 238-31-05/223-2015-1 od 29. lipnja 2015. i ...

2
Usž 1277/2016-2; 11.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/15-01/344, urbroj: 513-04/15-03, od 6. listopada 2015. i r...

3
Usoz-321/13-5; 30.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ukida se u članku 3. točka 3.4. Odluke o načinu odjave prijamnika od 24. siječnja 2012. koja glasi: Zahtjev za odjavu Prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a koji je priložen Odluci i čini njen sastavni dio. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika koja je sadržana u Zahtjevu za odj...

4
Usoz-126/2012-9; 28.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Ane Berlengi Fellner, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Juraja Dujam, zapisničara, u postupku ...

5
Us-8035/2011-4; 23.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Policijske uprave b.-p., Postaje granične policije S. G., broj: 511-11-11-13/6-UP/I-199/11 od 2. travnja 2011. godine, a kojim rješenjem se D. K. državljaninu Bosne i Hercegovine temeljem članka 34. stavak 1. t...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a