Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Us-1043/2010-4; 4.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u V-p. ž., Službe za zajedničke poslove, Ispostave u S., klasa: UP/I-701-03/09-01/14, ur.broj. 2189-07-01/8-09-2 od 2. rujna 2009.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a