Poredano po:
Povratak na Kazneni zakon

Broj dokumenata: 8

1
Usž 3167/2017-2; 18.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-05/15-01/296, urbroj: 513-04/15-2 od 21. rujna 2015. Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih razloga propisanih odredbom članka 66. Zakona o upravnim sporovima. Ističe da pobija ...

2
UsII-174/15-8; 22.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika od 11. rujna 2015. je, u izvršenju presude ovog Suda, poslovni broj: UsII-73/14-8 od 28. svibnja 2015., odbijen zahtjev tužitelja za donošenje odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja u iznosu od 3.227.015,16 kn.

3
Usž 2994/2016-2; 16.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se poništi rješenje Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/15-01/5486, urbroj: 566-01/7-15-2 od 3. studenog 2015. godine. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješen...

4
Usž-2728/16-2; 31.8.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja Z. D. iz O., protiv tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Z., radi naplate trošarine, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Upravnog suda u O., poslovni b...

5
Usž-2247/16-2; 18.8.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1730/15-9 od 29. travnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/1022, urbroj: 376-05/MB3-15-4(IM) od 10. studenoga 2015., a kojom je odbačen zahtjev za ...

6
Usž 703/2016-2; 16.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/15-01/5161, urbroj. 566-01/5-15-2, od 30. lipnja 2015. i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave o.-b., broj: 511-07-14...

7
Usž-1609/15-2; 28.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Uprave cestovnog i željezničkog prometa, klasa: UP/II-340-01/13-01/84, urbroj: 530-05-1-1-3-13-2 od 27. studenoga 2013. Navedenim rješenjem odbijena ...

8
Us-10937/2010-4; 25.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog tijela odbačen je tužiteljev prijedlog za obnovu disciplinskog postupka koji je okončan rješenjem tog tijela, broj: 511-01-158-UP/II-2114/1-08 od 18. prosinca 2008.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a