Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 17

1
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

2
Usoz-109/19-8; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

3
Usž 87/2020-2; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-423-01/19-01/27, URBROJ: 524-04-01-01/3-19-2 od 22. srpnja 2019. i rješenja Agencije za osiguranje radničkih tražbina, KLASA: UP/I-110-02/19-01/0126, URBROJ: 0479-2/8-19/0005 od 24. lipnja 2019. te...

4
Usoz-126/17-14; 25.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva, kojoj je, temeljem izmijenjenog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica, posebnim rješenjem određeno obavljanje poslova njezinog radnog mjesta u nepunom radnom vremenu od četiri sata dnevno, podnijela je 21. prosinca 2017., zahtjev za ocjenu...

5
Usoz-53/19-4; 25.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: B. M. iz D. podnio je ovom Sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene za...

6
Usž 135/2017-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-157-11665/1-2015, od 22. travnja 2015. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Min ...

7
Usoz-25/16-5; 21.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je 26. veljače 2016. podnio zahtjev za ocjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 1/16.) kojim osporava ovaj Pravilnik u cijelosti, a osobito u dijelu članka 1. kojim se mij...

8
Usž 4045/2016-2; 16.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/14-01/109, urbroj: 513-04-14-2 od 4. studenog 2014., kao i rješenje Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike, klas...

9
Usž 3575/2016-2; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Grada S. B., Gradonačelnika, klasa: UP/II-112-01/16-01/3, urbroj: 2178/01-07-16-3, od 13. travnja 2016. i za oglašavanje ništavim rješenja Grada S. B., Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,...

10
Usž 3006/2016-2; 16.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-050-02/13-01/10, urbroj: 556-18-13-03 od 18. rujna 2013. godine, kao i rješenja Državnog inspektorata, Područne jedinice S., klasa: UP/I-050-02/13-01/10, urbroj: 556-13...

11
Usoz-33/16-6; 14.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev ovom Sudu za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske od 15. veljače 2016. godine (»Glasnik Grada Makarske« 1/16.), koji je zaprimljen kod ovog Suda pod poslovnim brojem: Usoz-33/16 te zahtjev za ocjenu zakonitosti istog Pravilnika k...

12
Usoz-116/15-10; 26.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (Glasnik općine Marina, br. 9/15), smatrajući da je donesen u nezakonitoj proceduri, što ga čini nezakonitim. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-da...

13
Usoz-126/15-8; 26.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, br. 5/15), smatrajući da je donesena u nezakonitoj proceduri, što ju čini nezakonitom. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-dalmatinske žup...

14
Usž 969/2015-2; 13.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Gradonačelnika Grada U., klasa: UP/II-112-02/14-01/12, urbroj: 2105/05-02-14-4, od 19. veljače 2014. i vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. Tužiteljica je protiv osporene presude p ...

15
Usoz-74/15-13; 16.12.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske«, 18/14.), koji je zaprimljen pod brojem: Usoz-74/15 i zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada...

16
Usoz-58/14-5; 27.11.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 2., 7., 8., 9. i 10. članka 11. osim točke 3. stavka 1., te član...

17
Usoz-57/14-6; 27.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu evidencije i kontrole ra...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a