Poredano po:
Povratak na Zakon o javnoj nabavi

Broj dokumenata: 6

1
UsII 253/20-8; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. izreke rješenja tuženika odbijena je žalba tužitelja, a točkom II. zahtjev tužitelja za naknadu troškova kao neosnovan. Protiv rješenja tuženika tužitelj je podnio žalbu u kojoj iznosi kronologiju postupka javne nabave u kojem je sudjelovao kao jedan od ponuditelja. Ističe da je naručitel ...

2
UsII 170/20-5; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj tužbenim zahtjevom traži da Sud naloži tuženiku da odluči o njegovom zahtjevu za određivanje mjere osiguranja- privremene mjere koju je zatražio u primjerku svoje žalbe protiv Odluke o poništenju postupka javne nabave naručitelja Grada X1 , KLASA: B3 , URBROJ: 21 ...

3
Usž 345/2017-2; 28.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/13-01/135, urbroj: 354-01/13-7, od 28. veljače 2013. Protiv navedene presude prvostupanjskog suda tužitelji su podnijeli ...

4
Usž 3722/2016-2; 27.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje točke 2. rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/13-01/1234, urbroj: 354-01/13-10 od 20. rujna 2013. Tom točkom rješenja tuženika se poništava Odluka o odabiru od 22. sr...

5
Usž 990/2015-2; 23.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 3 UsI-1265/14-19, od 7. travnja 2015. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/14-01/898, urbroj: 354-01/14-4, od 16. rujna 2014. ...

6
Us 11852/2011-8; 15.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim zaključkom tuženog tijela odbačena je žalba tužitelja kao nepravodobna, koju je podnio protiv odluke o odabiru naručitelja K. b. c. S., donijete u otvorenom postupku javne nabave broj objave: N-02-V-132233-120811, predmeta nabave: prehrambeni proizvodi razni-jednogodišnje potrebe K…-a S., ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a