Poredano po:

Broj dokumenata: 28

1
Usž 1406/2021-2; 19.8.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-561-01/20-01/348, urbroj: 512M-0201-20-2 od 3. rujna 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale, Sek...

2
Usž 300/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/19-01/222, URBROJ: 512M-0201-19-9 od 23. srpnja 2019. i rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove ...

3
Usž 407/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/18-01/03328176751, urbroj: 341-99-05/3-18-5761 od 8. travnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Područnog ureda u D. od 17. srpnja 2018., k ...

4
Usž 388/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II 140-03/19-01/03132371411, URBROJ: 341- 99-05/3-19-2381 broj spisa: 724756 od 29. travnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja prvostupanjskog javnoprav ...

5
Usž 182/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II 140-02/19-01/03404761676, urbroj: 341-99-05/3-19-5023, broj spisa: 319416 od 15. srpnja 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područnog ureda u P. klasa: UP/I 140-02/19-01/0340476...

6
Usž 288/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: UsI-895/2019-4 od 10. listopada 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/18-01/03084987650, urbroj: 341-99-05/3-18-8047 od 15. travnja 2019. Rješenjem tuženika od 15. travnja 2019. odbijena je žalba tužitelja i ...

7
Usž 696/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/19-01/320, URBROJ: 512M-0201-19-2 od 1. srpnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora ...

8
Usž 3389/2020-2; 11.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Upravnog suda u Z. odbijen je zahtjev predlagatelja za izvršenje presude istog suda, poslovni broj: UsI-2180/16-11 od 27. studenoga 2018. na temelju članka 81. stavka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda R...

9
Usž 336/2020-2; 25.8.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje Službe, Z., klasa: UP/II-141-02/19-01/03008617137, urbroj: 341-99-05/3-19-1612, broj spisa: 732056 od 17. rujna 2019. Rješenjem tuženika 17. rujna 20 ...

10
Usž 137/2020-2; 14.7.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II 140-02/19-01/03954971839, URBROJ: 341- 99-05/3-19-2048 broj spisa: 732642 od 26. lipnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv naprijed naznačenog rješenja prvostupan ...

11
Usž 1228/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika od 31. listopada 2019. i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja tijela prvog stupnja od 27. rujna 2019. kojim je odbijen za...

12
Usž 1072/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 1 UsI-1053/2019-10 od 23. prosinca 2019. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske KLASA: UP/II-562-02/19-01/466, URBROJ: 522-05/1-1-1-19-4 od 26. kolovoza 2019. (točka I. izreke)...

13
Usž 684/2020-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-01/19-01/195, urbroj: 512M-0201-19-2 od 10. travnja 2019. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske pot ...

14
Usž 1031/2020-2; 12.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 4 UsI-751/2019-7 od 17. prosinca 2019. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja KLASA: UP/II-562-02/18-01/376, URBROJ: 522-05/1-1-1-19-6 od 13. svibnja 2019. Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tuž ...

15
Usž 1179/2020-2; 12.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, klasa: UP/II-563-01/18-02/68, urbroj: 511-01-157-19-2 od 17. lipnja 2019., a pod točkom II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja ...

16
Usž 697/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II-561-01/13-01/1, urbroj: 512M-0201-18-4 od 20. travnja 2018., kojim ...

17
Usž 977/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 4 UsI-1147/2019-6 od 30. prosinca 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske KLASA: UP/II-562-02/19-01/651, URBROJ: 522-05/1-1-2-19-4 od 14. listopada 2019. (točka I. izreke) te je odbijen...

18
Usž 357/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II 561-01/19-01/138, urbroj: 512M-0201-19-2 od 15. ožujka 2019., kojim...

19
Usž 839/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 1 UsI-887/2019-6 od 23. prosinca 2019., odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske KLASA: UP/II-562-02/19-10/28, URBROJ: 522-05/1-1-1-19-2 od 8. srpnja 2019. (točka I. izreke) te j...

20
Usž 287/2020-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: UsI-398/2019-6 od 7. studenoga 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/18-01/153, urbroj: 512M-0201-19-4 od 27. veljače 2019. Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostup ...

21
Usž 691/2020-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II-561-01/19-01/399, urbroj: 512M-02-19-2 od 26. kolovoza 2019., kojim ...

22
Usž 842/2020-2; 12.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., poslovni broj: 18. UsI-2099/18-8 od 27. prosinca 2019., odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, Klasa: UP/II 561-01/18-01/78, Urbroj: 512M...

23
Usž 1178/2020-2; 11.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, KLASA:UP/II 561-01/19-01/537 URBROJ:512M-02-19-2 od 21. listopada 2019., kojim r...

24
Usž 891/2020-2; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 2 UsI-1145/2019-6 od 19. prosinca 2019., odbijen je tužbeni zahtjev kojim traži poništavanje rješenja tuženika, Klasa: UP/II-563-01/19-02/134, Urbroj: 511-01-149-19-1 od 16. listopada 2019. Tužitelj je podnio žalbu protiv navedene presude u kojoj u bitn ....

25
Usž 742/2020-3; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, KLASA: UP/II 562-02/19-01/576 URBROJ: 522-05/1-1-1-19-4 od 27. rujna 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Ureda državne uprave ...

26
Usž 764/2020-2; 26.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje Službe, Z., klasa: UP/II 141-02/19-01/03121011733, urbroj: 341-99-05/3-19-5939 od 12. rujna 2019. i poništenje rješenja prvostupanjskog upravnog tijel...

27
Usž 424/2020-2; 26.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II-561-01/19-01/256, urbroj: 512M-0201-19-2 od 15. svibnja 2019., kojim...

28
Usž 1245/2019-2; 13.3.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/14-01/163, urbroj: 522-05/3-1-18-19 od 4. srpnja 2018. kojim je odbijen zahtjev žalitelja HRVI-a iz Domovinskog rata za stambeno zbrinjavanje dodjelom sta...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a