Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Uzz 1/2020-6; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužba je uvažena te je poništeno rješenje Ministarstva … Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-350-05/06-02/1663, Ur. broj: 531-04-1-07-2 od 14. veljače 2007. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave …, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okol...

2
VSRH Rev x 751/2017-2; 29.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom za stan u A2 (toč. I. izreke) te je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove (toč. II. izreke). Drugostupanjskom presudom ...

Broj odluke: Rev x 751/2017-2

3
Rev 2364/2016-3; 19.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženoj isplatiti tužitelju, na ime razlike između zaštićene najamnine i slobodno ugovorene prosječne tržišne cijene najma stana u A2 , koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice s nužnikom ...

4
VSRH Su IV 4/2018-7; 26.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika s treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/18) održane 26. ožujka 2018.

Broj odluke: Su IV 4/2018-7

5
Revt 288/15-2; 18.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio tužbu kao nedopuštenu i ukinuo u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. L. iz R. poslovni broj ... od 21. siječnja 2011. (toč. I. i II. izreke), te je tužitelju naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 151.375,00...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a