Poredano po:

Broj dokumenata: 3586

1
II Kž 227/2020-4; 1.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: Z...

2
I Kž 550/2019-4; 29.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju čl. 557.e stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP...

3
I Kž 551/2019-4; 29.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju članka 557.e stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ...

4
I Kž 555/2019-4; 29.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju članka 557.e stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ...

5
I Kž Us 138/2019-8; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je na temelju čl. 404. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.) određeno da će se rasprava održati u odsutnosti opt. I. S. jer se sam doveo u sta...

6
I Kž Us 40/2019-11; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je, na temelju čl. 11. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08.-17.), braniteljici opt. I. S., odvjetnici J. S. i opt. I. S. uskr...

7
I Kž 683/2019-4; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Slavonskom Brodu je u tijeku rasprave na temelju čl. 10. st. 1. i 2. toč. 2. u vezi čl. 335. st. 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje:...

8
II Kž 456/2019-4; 20.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, na temelju članka 131. stavka 3. (pravilno je stavka 1.) i članka 127. stavka 4. u vezi s člankom 123. stavkom 1. točkom 3. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ust...

9
I Kž Us 74/2016-8; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Osijeku odlukom pod toč. I. izreke proglasio je krivim opt. I. B. zbog počinjenja jednog kaznenog djela protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. KZ/97 za koje mu je na temelju čl. 337. st. 4. uz primjenu čl. 57. st. 2. i 4. toč. b...

10
I Kž 549/2019-4; 27.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Sisku presudom i rješenjem (pravilno bi bilo samo presudom) od 13. rujna 2019. broj K-3/19-8 na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda i 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje ZKP/08.) utvr...

11
Uzz 4/2014-16; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo, Klasa: UP/II-942-01/06-01/201, Ur. broj: 514-04-02-03/1-08-6 od 5. studenog 2008. Protiv te presude Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je podnijelo zahtjev z...

12
I Kž Us 65/2015-9; 12.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom na temelju sporazuma stranaka Županijskog suda u Zagrebu od 6. ožujka 2015. broj Kov-Us-9/2015. proglašeni su krivima: - optuženik M. S. zbog kaznenog djela iz članka 328. stavka 1. KZ/11., opisanog u točki 1. izreke, jednog produljenog kaznenog djela iz članka 329. stavka ...

13
I Kž 502/2019-4; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je, na temelju članka 506. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.; dalje: ZKP/08.), zahtjev osu...

14
II Kž 360/2019-4; 14.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog A. P., zbog kaznenog djela iz članka 166. stavka 1. u vezi s člankom 158. stavkom 1. KZ/11., produljen je istražni zatvor protiv optuženog A. P. iz osnove u članku 123. stavku 1. toč...

15
I Kž 356/2019-4; 19.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog branitelja opt. D. L., F. O., odvjetniku iz Odvjetničkog društva O., P. i partneri iz Z., za izdvajanjem iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza, i to: - zapisnike o ispitivanju svjedoka N. K., D. B., B. F., V. P.1, D. P.1, Ž. H., A. K., M. P.1, Z. O., B. P...

16
I Kž Us 88/2019-4; 18.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu rješenjem od 16. svibnja 2019. broj K-Us-7/11 odbio je prijedloge branitelja optuženika J. S., T. T., Ž. V., A. M., D. Ž., I. B. i V. B. za izdvajanjem kao nezakonitih dokaza "snimki razgovora" i ostalih rezultata mjera iz članka 180. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne nov...

17
I Kž 354/2019-4; 12.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog okr. A. K. za izdvajanjem iz spisa analize DNA uzorka G. K. i rezultata te analize. Protiv tog rješenja žalbu je podnio okr. A. K., po branitelju M. Š., odvjetniku iz R., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, s prijedlogom pobijano rješenje preinači...

18
III Kr 45/2019-5; 12.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 22. ožujka 2018. broj K-307/17 i presuda Županijskog suda u Zadru od 12. srpnja 2018. broj Kž-143/18 proglašen je krivim D. B. zbog  kaznenog djela iz čl. 314. st. 2. KZ/11. i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju devet mjeseci. Prot...

19
I Kž Us 7/2016-7; 11.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašeni su krivima optuženi D. D. zbog pomaganja u počinjenju kaznenog djela davanja mita iz članka 294. stavka 1. u vezi sa člankom 38. i člankom 52. KZ/11. za koje je, na temelju članka 294. stavka 1. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, uz izricanje uv...

20
I Kž Us 95/2019-4; 27.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagreba od 8. srpnja 2019. broj K-Us-30/2017., odbijen je prijedlog branitelja optužene A. Z. V. za izdvajanje iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza nalaza i mišljenja vještakinje za financije, računovodstvo i poreze P. B. od 19. prosinca 2016. (listovi 3385...

21
I Kž 415/2019-4; 21.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama iz članka 33. i članka 34. stavka 1. i stavka 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04., dalje: ZOMPO), članka 7. stavka 2. i članka 8. Ugovora i...

22
I Kž Us 78/2019-4; 7.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su prijedlozi branitelja opt. B. K., odvjetnika S. M., braniteljice opt. Ž. N., odvjetnice A. M. G., branitelja opt. I. L. odvjetnika T. G., branitelja opt. Ž. B. odvjetnika K. Č.te braniteljice opt. M. N., odvjetnice Lj. P., da se iz spisa izd...

23
I Kž 372/2019-4; 17.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu broj Kov-32/2017 od 10. svibnja 2019. pod točkom I. izreke odbijeni su kao neosnovani prijedlozi okrivljene V. Lj., okrivljenog D. I., okrivljenog S. K.1 i okrivljenog F. G. za izdvajanje kao nezakonitih dokaza knjigovodstveno financijskog vještače...

24
Revr 322/2018-2; 17.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je presuđeno: „I. Nalaže se tuženiku D. z. p. z. d.o.o., Z.2, OIB: ..., da tužitelju Ž. H. iz Z.1, OIB: ..., isplati ukupan iznos od 25.321,80 kn, sa zakonskim zateznim kamatama, tekućim - na iznos od 290,00 kn od 01.01.2012. godine do isplate, - na iznos od 290,00 kn od 01...

25
III Kr 28/2017-7; 11.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranom pravomoćnom presudom osuđen je T. S. zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 2. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci. Protiv te presude osuđenik, po svom branitelju M. G., odvjetniku iz K., podnosi zahtjev za izvanredno preispitiv...

26
I Kž Us 84/2019-4; 10.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 26. travnja 2019. broj Kov-Us-1/2019-16 u kaznenom postupu protiv opt. J. C. i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 329. st. 1. toč. 2. u vezi sa čl. 265. st. 1. KZ/11. odbijen je prijedlog branitelja okrivljenika J. C., J. F., odvjetnika iz S. za iz...

27
I Kž HOK 3/2019-3; 8.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore od 27. studenog 2018. broj VDS-12/18. odbijene su kao neosnovane žalba disciplinski okrivljenog V. G., odvjetnika iz B., od 29. siječnja 2018. i žalba branitelja disciplinskog okrivljenika, odvjetnika A. N., od 22. siječnja 2018...

28
I Kž 131/2018-6; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi M. Š., optuženi J. Š. i optuženi B. V. proglašeni su krivima za počinjenje kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, i to optuženi M. Š. za kazneno djelo zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 6. i st. 2. KZ/97., opisano p...

29
VSRH I Kž Us 63/2016-6; 18.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Splitu pod točkom I. proglasio je krivim optuženog Z. I. za kazneno djelo primanja mita iz članka 347. stavka 1. KZ/97. za koje ga je, na temelju istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju jedne godine u koju mu je, na temelju članka 63. KZ/97., u...

Broj odluke: I Kž Us 63/2016-6

30
VSRH I Kž Us 59/2019-4; 13.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijeni su, kao neosnovani, prijedlozi okr. N. Z. i okr. P. L. za izdvajanjem iz spisa analitičkog prikaza povezanosti telefonskih kontakata (listovi 4503. do 4505.) kao i prijedlog okr. P. L. za izdvajanjem iz spisa iskaza svjedoka I. B., od 18. srpnja 2017. (listovi 9414. do 9...

Broj odluke: I Kž Us 59/2019-4

31
I Kž 312/2019-4; 12.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu odbijen je prijedlog braniteljice okr. M. G. da iz spisa izdvoje kao nezakoniti dokazi navedenih pod brojem 1. do 32. izreke pobijanog rješenja. Protiv tog je rješenja žalbu podnio okrivljenik po braniteljici V. D. L. odvjetnici i...

32
VSRH I Kž Us 68/2019-5; 28.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 9. travnja 2019. broj K-Us-59/2014 odbijen je prijedlog branitelja optuženika M. M., odvjetnika H. P. za ukidanjem rješenja o isključenju javnosti. Protiv tog rješenja žalbu su pravovremeno podnijeli optuženik M. M. po branitelju H. P., odvjet...

Broj odluke: I Kž Us 68/2019-5

33
VSRH I Kž Us 90/2014-7; 28.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 26. veljače 2014. broj K-Us-14/13. proglašeni su krivima optuženik J. H., optuženik Z. C. i optuženik B. D. i to pod točkom 1. izreke optuženik J. H. zbog kaznenog djela primanja mita u gospodarskom poslovanju iz članka 252. stavka 2. KZ/11., a ...

Broj odluke: I Kž Us 90/2014-7

34
VSRH I Kž 196/2019-4; 22.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju čl. 557.e st. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08), produl...

Broj odluke: I Kž 196/2019-4

35
VSRH III Kr 16/2019-3; 22.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude Općinskog suda u Osijeku i Županijskog suda u Osijeku, os. D. I. je zbog kaznenog djela iz čl. 224. st. 4. KZ/97 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude pravodobno je podnio ...

Broj odluke: III Kr 16/2019-3

36
VSRH II Kž 173/2019-4; 20.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog Z. Đ., zbog kaznenog djela silovanja iz članka 153. stavka 1. u vezi s člankom 152. stavkom 1. KZ/11., kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. u vezi sa stavkom 2. KZ/11. te kaznenog...

Broj odluke: II Kž 173/2019-4

37
I Kž 191/2019-4; 8.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju čl. 557.e st. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08), produl...

38
I Kž 192/2019-4; 8.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju čl. 557.e st. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine"broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08), produlj...

39
VSRH I Kž Us 42/2019-4; 2.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu na temelju čl. 557.e st. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/11., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.) produljeno je trajanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imo...

Broj odluke: I Kž Us 42/2019-4

40
I Kž 11/2019-8; 11.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je krivim optuženog M. V. zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavaka 1. i 2. KZ/11. te optuženog S. M. zbog istog kaznenog djela poticanjem iz članka 291. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 37. stavkom 1. KZ/11. Na tem...

41
VSRH I Kž Us 30/2018-10; 9.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi B. C. proglašen je krivim zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti - primanja mita iz čl. 293. st. 1. KZ/11. i zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ/11., dok je optuženi S. Z. proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti - davanja mita i...

Broj odluke: I Kž Us 30/2018-10

42
VSRH I Kž Us 2/2018-20; 4.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu, odlukom pod točkom 1. izreke, proglasio je krivim optuženika I. S. zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te ga je na temelju članka 291. stavka 2. KZ/11. osudio na kaznu zatvora u trajanju o...

Broj odluke: I Kž Us 2/2018-20

43
VSRH II 8 Kr 3/2019-4; 28.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru od 11. veljače 2019. broj Kv II-269/2018-23 odbijeno je izručenje Državi Katar izručenika T. W. radi izvršenja kazne zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine zbog počinjenja kaznenog djela izdavanja nevaljalih čekova iz čl. 357. Katarskog kaznenog zakona ("Narodne...

Broj odluke: II 8 Kr 3/2019-4

44
VSRH I Kž Us 28/2019-5; 28.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su kao neosnovani prijedlozi optuženog M. B., optuženog S. L., optuženog I. T., optuženog M. B., optuženog V. B., optuženog M. L. i optuženog Z. A. za izdvajanjem nezakonitih dokaza i to: 1. dokaza pod rednim brojem ... optužnice: CD med...

Broj odluke: I Kž Us 28/2019-5

45
VSRH I Kž Us 89/2018-4; 20.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su kao neosnovani prijedlozi obrana okr. L. G., okr. A. G., okr. P. I., okr. D. B., okr. P. P., okr. J. J., okr. Z. S. i okr. A. I. da se iz spisa izdvoje kao nezakoniti dokazi nalozi sudaca istrage Županijskog suda u Zagrebu br. Kir-Us-577/15 ...

Broj odluke: I Kž Us 89/2018-4

46
Rev x 928/2017-2; 19.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba II. tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda u odluci iz točke II. izreke kojom je II. tuženica obvezana isplatiti tužiteljici na ime naknade štete 311.486,19 kn s pripadajućim i u izreci te presude određenim zateznim kamatama računatim od 31. ožujka 20...

47
VSRH I Kž 158/2019-4; 13.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 159.a toč. 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (''Narodne novine'' br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/11, 56/13 i 150/13 - dalje: ZIKZ...

Broj odluke: I Kž 158/2019-4

48
VSRH II Kž 92/2019-4; 13.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, nakon podignute optužnice protiv optuženog A. M., zbog kaznenog djela razbojništva u pokušaju iz članka 230. stavka 2. u vezi s člankom 34. KZ/11. te kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. KZ/11., sve u vezi s člankom 51. KZ/1...

Broj odluke: II Kž 92/2019-4

49
Revr 258/2018-2; 6.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Odbija se tužitelj I. S. sa tužbenim zahtjevom u cijelosti, a koji glasi: "I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 23.967,66 kn zajedno s pripadajućom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske ...

50
VSRH I Kž 60/2014-11; 5.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Puli - Pola proglasio je krivim optuženog H. V. za kazneno djela ubojstva u pokušaju iz članka 90. u vezi članka 33. stavka 1. KZ/97. na štetu optuženog S. H. za koje mu je, na temelju članka 90. KZ/97. uz primjenu članka 33. stavka 2. i članka 57. stavka 1. i 4. ...

Broj odluke: I Kž 60/2014-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci