Poredano po:

Broj dokumenata: 15757

1
VSRH I Kž 79/2018-4; 7.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Puli-Pola rješenjem od 20. prosinca 2017. godine, br. Kv-I-253/2017 (K-1/2004-519), na temelju čl. 506. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/...

Broj odluke: I Kž 79/2018-4

2
VSRH I Kr 1/2017-8; 12.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Ivanić-Gradu od 1. prosinca 2009. broj K-99/06-35, potvrđenom presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici od 10. studenog 2010. broj Kž-107/10-3 osuđen je M. G. zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 292. st. 2. i dr. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i ...

Broj odluke: I Kr 1/2017-8

3
VSRH III Kž 5/2014-4; 21.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, odbio je žalbu opt. D. J., kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Puli-Pola od 10. svibnja 2012., br. K-29/10, kojom je opt. D. J. proglašen krivim zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 90. Kazneno...

Broj odluke: III Kž 5/2014-4

4
VSRH I Kž 367/2017-7; 3.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 506. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14.) odbačen je kao neosnovan zahtjev za obnovu kaznenog postupka osuđenog V. V. k...

Broj odluke: I Kž 367/2017-7

5
VSRH I Kž 397/2017-4; 21.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, pod toč. 1. izreke, izdvojeni su iz spisa kao nezakoniti dokazi zapisnik o pretrazi stana i drugih prostorija okrivljenika (list 661 - 662) te potvrde o privremenom oduzimanju predmeta br. 034302, 034303, 034305, 034306, 10879 (list 655, 664, 666 - 668). Istovremeno, pod toč. 2...

Broj odluke: I Kž 397/2017-4

6
VSRH I Kž 369/2016-22; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi I. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. KZ/97. pa je, na temelju tog propisa, osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne no...

Broj odluke: I Kž 369/2016-22

7
VSRH I Kž 317/2014-6; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenog M. M. V. za obnovu kaznenog postupka. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđeni M. M. V. po branitelju, odvjetniku A. K., a predlaže „pobijanu presudu ukinuti i predmet vratiti na ponovni postupak“. Spis je, u skladu s odre...

Broj odluke: I Kž 317/2014-6

8
VSRH I Kž 716/2014-10; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u ponovljenom postupku proglašeni su krivima S. R. i Đ. R. da su počinili kazneno djelo iz čl. 246. st. 2. KZ/11 te su na temelju istog zakonskog propisa uz primjenu čl. 48. st. 1. i 2. i čl. 49. st. 1. toč. 4. KZ/11 osuđeni i to svaki od optuženika na kaznu zatvora u trajanju od ...

Broj odluke: I Kž 716/2014-10

9
VSRH Kzz 23/2017-3; 19.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vukovaru od 5. lipnja 2009. godine, br. K-215/09-18 i presuda Županijskog suda u Vukovaru od 12. ožujka 2010. godine, br. Kž-338/09-7, osuđen je G. D. zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 3. u vezi st. 1. KZ/97 na k...

Broj odluke: Kzz 23/2017-3

10
VSRH I Kž 207/2014-7; 12.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Varaždinu presudom od 25. listopada 2013. broj K-13/11, ispravljenom rješenjem istog suda od 26. svibnja 2017. broj K-13/11, proglasio je krivim opt. M. O. zbog dva kaznena djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz čl. 90. u vezi čl. 33. st. 1. KZ/97 te kaznenog djela pro...

Broj odluke: I Kž 207/2014-7

11
VSRH Kzz 27/2017-3; 29.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zaprešiću od 30. travnja 2009. broj K-290/07 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 15. ožujka 2010. broj Kž-371/09-3, M. T. proglašen je krivim zbog kaznenih djela iz članka 311. stavka 1. i stavka 2. i članka 224. stavka 1. u vezi s č...

Broj odluke: Kzz 27/2017-3

12
VSRH Kzz 26/2017-3; 28.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine u izreci citirane presude os. M. T. je proglašen krivim zbog kaznenog djela računalne prijevare iz čl. 224. a. KZ/97  opisanom u toč. 1. izreke prvostupanjske presude za koje mu je na temelju tog propisa utvrđena kazna zatvora u trajanju od sedam mjeseci i kaznenog dje...

Broj odluke: Kzz 26/2017-3

13
VSRH I Kž 299/2017-5; 13.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Zagrebu je na temelju čl. 498. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13 i 145/13; dalje u tekstu: ZKP/08) odbio zahtjev os. B. G. za tzv. nepravu obnovu kaznenog postupka dovršenog...

Broj odluke: I Kž 299/2017-5

14
VSRH Kžm 39/2016-10; 8.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu opt. D. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 5. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11; dalje u tekstu: KZ/97) poč...

Broj odluke: Kžm 39/2016-10

15
VSRH III Kr 82/2015-7; 1.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zlataru od 13. lipnja 2014 godine broj K-184/13 i Županijskog suda u Zagrebu od 10. ožujka 2015 godine broj Kž-848/14-3 I. D. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl.177 st.1 KZ/97, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci. Osuđ. I. D. podnio je po br...

Broj odluke: III Kr 82/2015-7

16
VSRH III Kr 48/2017-5; 31.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Karlovcu od 26. listopada 2012. broj K-134/09-12 optuženi B. V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavka 2. KZ/97. pa je, na temelju tog propisa, „uz primjenu čl. 57. st. 1 i 2 t.b KZ-a“, osuđen na...

Broj odluke: III Kr 48/2017-5

17
VSRH I Kž Us 63/2017-4; 10.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, rješenjem od 28. veljače 2017. broj K-Us-7/11 na temelju čl. 431. st. 3. u svezi čl. 10. st. 2. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 -dalje u tekstu: ZKP/08) izdvojio je...

Broj odluke: I Kž Us 63/2017-4

18
VSRH Kzz 20/2017-3; 10.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine uvodno citirane presude opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinskog suda u Sisku od 12. ožujka 2008., broj K-334/04., pravomoćna 20. studenog 2008., te je os. B. P., zbog kaznenog djela iz čl. 293. st. 2. KZ/97  određeno izvršenje kazne zatvora u trajanju od ...

Broj odluke: Kzz 20/2017-3

19
VSRH I Kž Us 26/2017-5; 4.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 20. siječnja 2016., broj K-Us-39/16 odbijeni su kao neosnovani prijedlozi optuženika I. G. i S. S. za izdvajanje iz spisa naloga istražnog suca od 11. svibnja 2007. broj Kir-Us-15/07 kojim su naložene mjere kojima su privremeno ograničena određena ustavna prav...

Broj odluke: I Kž Us 26/2017-5

20
VSRH I Kž 42/2015-7; 6.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu donijetom u ponovljenom postupku, opt. Lj. Ć. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 291 st. 1 i 2 KZ/11, te je na temelju iste zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, s tim da se na temelju čl. 55 st. 1 i 2 KZ/11 kazna zatvora...

Broj odluke: I Kž 42/2015-7

21
VSRH I Kž Us 28/2017-4; 29.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda ispravljena je, na temelju članka 410. stavka 3. u vezi s člankom 462. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; dalje: ZK...

Broj odluke: I Kž Us 28/2017-4

22
VSRH I Kž 123/2017-4; 15.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda je, na temelju članka 351. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; dalje u tekstu: ZKP/08.), odbijen prijedlog okrivljenika M. B., S. C.,...

Broj odluke: I Kž 123/2017-4

23
VSRH Kzz 45/2015-5; 8.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29. svibnja 2007., broj I Kž-301/07., prihvaćena je žalba državnog odvjetnika te je u odluci o kazni preinačena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Rijeci od 4. prosinca 2006. broj K-106/05. pa je optuženom S. B. za kazneno djelo teške tjelesne ozlj...

Broj odluke: Kzz 45/2015-5

24
VSRH Kzz 14/2017-3; 8.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Koprivnici od 4. kolovoza 2015. broj K-290/11, potvrđenim rješenjem istog suda od 4. ožujka 2016. broj Kv-244/15, dosuđeni su troškovi kaznenog postupka, pod točkom I. izreke, okrivljenom B. S. u iznosu od 11.875,00 kuna, a pod točkom II. izreke okrivljenom trgovačkom druš...

Broj odluke: Kzz 14/2017-3

25
VSRH Kzz 12/2017-3; 28.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Osijeku od 25. studenoga 2009., broj K-255/08., osuđeni D. V. proglašen je krivim jer je počinio kazneno djelo iznude iz članka 234. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavnog su...

Broj odluke: Kzz 12/2017-3

26
VSRH I Kž 786/2013-9; 23.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku proglašeni su krivima: - djelom opisanim pod toč. 1) izreke presude opt. P. G. i opt. I. V. zbog kaznenog djela iz čl. 27. Zakona o strateškim robnim zalihama („Narodne novine“ broj 87/09; dalje u tekstu: ZoSRZ) za koje im je utvrđena kazna zatvor...

Broj odluke: I Kž 786/2013-9

27
VSRH I Kž 198/2013-9; 31.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Splitu proglasio je krivim i to - opt. Ž. B. da je radnjama opisanim pod toč. 1., 3. i 4. izreke počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, iz čl. 337. st. 4. KZ/97, u vezi čl. 37. KZ/97 u odnosu na djelo iz toč. 1., za koja mu je primjenom čl. 57. st. ...

Broj odluke: I Kž 198/2013-9

28
VSRH I Kž Us 146/2016-5; 20.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 138.c Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02,62/03-pročišćeni tekst i 115/06; dalje u tekstu: ZKP/97) određeno je da se okr. M. H. vraćaju privremeno oduzeti predmeti pojedinač...

Broj odluke: I Kž Us 146/2016-5

29
VSRH Kžm 10/2015-7; 13.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. M. R. je proglašen krivim zbog kaznenih djela iz čl. 158. st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15; dalje u tekstu: KZ/11) za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju deset mjeseci i kaznenog djela iz čl. ...

Broj odluke: Kžm 10/2015-7

30
VSRH I Kž 551/2014-6; 5.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Rijedi proglasio je krivima opt. D. C.1 zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva iz čl. 90. KZ/97, činjenično i pravno opisanog u toč. 1. izreke te presude, a opt. D. S. i opt. D. C.2 zbog kaznenog djela protiv života i tijela, nepružanja pomoći iz čl....

Broj odluke: I Kž 551/2014-6

31
VSRH I Kž 453/2014-7; 28.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Rijeci optuženici M. R., V. B. i P. L. proglašeni su krivima svaki, za po jedno kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11, činjenično i pravno pobliže opisanih u toč. 1. (opt. M. R.), toč. 2. (opt. V....

Broj odluke: I Kž 453/2014-7

32
VSRH I Kž 567/2015-6; 22.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Varaždinu donijetom u ponovljenom postupku, proglašeni su krivima i to opt. R. D. da je djelom opisanim pod t. 1 izreke, a opt. I. M., opt. Ž. V., opt. D. Š. i opt. N. P. djelom činjenično opisanim pod t. 2 izreke prvostupanjske presude, počinili kaznena djela iz čl. 329 ...

Broj odluke: I Kž 567/2015-6

33
VSRH I Kž 61/2014-5; 15.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Sisku od 8. studenog 2013., broj K-17/12 optuženik J. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz članka 90. u vezi članka 33. stavak 1. KZ/97 te je na temelju istog članka osuđen na kaznu zatvora u trajanju 3 (tri) godine i 6...

Broj odluke: I Kž 61/2014-5

34
VSRH I Kž 412/2015-6; 15.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu opt. G. S. je proglašen krivim zbog tri kaznena djela iz čl. 337. st. 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11; dalje u tekstu: KZ/97) opisana pod toč....

Broj odluke: I Kž 412/2015-6

35
VSRH I Kž 349/2013-4; 14.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, temeljem članka 361. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03. - pročišćeni tekst i 115/06. - dalje u tekstu: ZKP/97.) ispravljen je izvornik presude Županijskog suda u Zagreb...

Broj odluke: I Kž 349/2013-4

36
VSRH Kzz 52/2016-3; 8.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Šibeniku od 12. veljače 2015 godine br. Kž-243/14 po službenoj dužnosti preinačena je presuda Općinskog suda u Sisku od 4. lipnja 2013 godine br. K-437/12 na način da je opt. D. D. na temelju čl. 354 t. 1 KZ/97 (pogreška u navođenju zakona, radi se o odredbi čl. 354 t. 1 ...

Broj odluke: Kzz 52/2016-3

37
VSRH I Kž 81/2014-5; 25.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Puli-Pola na temelju čl. 354 t. 3 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03- pročišćeni tekst i 115/06 - u daljnjem tekstu: ZKP/97) opt. Š. M. oslobođen je od optužbe za kazneno djelo iz čl. 91 t. 4 u vezi s čl. 3...

Broj odluke: I Kž 81/2014-5

38
VSRH I Kž Us 97/2016-5; 12.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, rješenjem od 10. lipnja 2016. godine, br. K-Us-7/11 pod toč. I. je na temelju čl. 380. st. 1. toč. 2. u svezi čl. 452. toč. 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tek...

Broj odluke: I Kž Us 97/2016-5

39
VSRH Kzz 46/2016-3; 5.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Osijeku od 25. studenog 2009. broj K-255/08-68 proglašen je, između ostalo, osuđeni D. V. krivim zbog počinjenja kaznenog djela iznude iz članka 234. stavka 1. KZ/97. za koje mu je, na temelju tog propisa, utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine te pok...

Broj odluke: Kzz 46/2016-3

40
VSRH I Kž 634/2013-6; 28.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi O. Ć. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. KZ/97. pa je, na temelju tog propisa, osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine. Na temelju članka 82. KZ/97. od optuženog O. Ć. oduzeta je imovinska kor...

Broj odluke: I Kž 634/2013-6

41
VSRH I Kž 141/2014-6; 26.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. V. H. je na temelju čl. 354. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06; dalje u tekstu: ZKP/97) oslobođen od optužbe da bi počinio kazneno djelo protiv život...

Broj odluke: I Kž 141/2014-6

42
VSRH I Kž 332/2013-9; 21.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženici P. R. i L. R.-B. proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. KZ/97., i to optuženi P. R. zbog tog djela opisanog pod točkom 1. izreke te presude pa je, na temelju tog propisa, osuđen na kaznu zatvora u traj...

Broj odluke: I Kž 332/2013-9

43
VSRH I Kž 440/2016-4; 20.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su kao neosnovani prijedlozi branitelja okrivljenika Z. M.1, okrivljenika S. T., okrivljenika D. L., okrivljenika D. M.1, okrivljenika M. G., okrivljenika M. U. i okrivljenika F. G. za izdvajanjem iz spisa podneska stalnog sudskog vještak...

Broj odluke: I Kž 440/2016-4

44
VSRH I Kž 682/2013-11; 19.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Sisku proglasio je krivima optužene M. K. i V. Č. zbog dva kaznena djela protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ/97, opisana pod toč. 1. i 2. izreke i četiri kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, z...

Broj odluke: I Kž 682/2013-11

45
VSRH I Kž 94/2015-5; 19.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu, na temelju čl. 354. toč. 3. ZKP/97 (ispravno čl. 453. t. 3. ZKP/08) oslobođen je optužbe optuženi P. M. da bi počinio kazneno djelo iz čl. 35. st. 1. KZ RH u svezi s čl. 21. OKZ RH. Riješeno je da na temelju čl. 123. st. 1. ZKP/97 troškovi kaznenog postupka padaju...

Broj odluke: I Kž 94/2015-5

46
VSRH I Kž 396/2016-4; 14.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu, rješenjem od 24. siječnja 2014. godine br. K-55/11 je na temelju čl. 121. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97) riješio da je branitelj opt. T. K. O., Ž...

Broj odluke: I Kž 396/2016-4

47
VSRH I Kž 396/2016-5; 14.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu rješenjem od 24. siječnja 2014. godine, br. K-55/11 je na temelju čl. 121. st. 1. ZKP/97 obvezao branitelja opt. T. K. O., Ž. L. odvjetnika u S. da podmiri trošak odgode glavne rasprave od 24. siječnja 2014. godine, u iznosu od 3.000,00 kn, te u paušalnom iznosu od 3.000,00 k...

Broj odluke: I Kž 396/2016-5

48
VSRH I Kž 492/2013-7; 14.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom donijetom u ponovljenom postupku, optuženici M. G., E. H. i M. K. proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. KZ/11. pa su, na temelju tog propisa, optuženici M. G. i E. H. osuđeni na kazne zatvora, i to o...

Broj odluke: I Kž 492/2013-7

49
VSRH III Kr 71/2016-4; 14.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj Kzm-54/07, od 23. ožujka 2009. i presuda Županijskog suda u Zagrebu, broj Kžm-192/09, od 22. ožujka 2011., K. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela bludne radnje iz čl. 193. st. 2. KZ/97 i osuđen na kaznu zatvora u t...

Broj odluke: III Kr 71/2016-4

50
VSRH I Kž 353/2014-4; 14.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu rješenjem od 24. siječnja 2014. godine, br. K-55/11 riješio je da je na temelju čl. 121. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97) branitelj opt. J. K. O., M...

Broj odluke: I Kž 353/2014-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a