Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
VSRH Rev 15/2008-2; 23.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi pod 1. i 2. što glase: 1. Dužan je tuženik u roku od 15 dana iseliti iz zgrade (vatrogasnog doma) izgrađene na čestici zemlje broj: 4050/6 k.o. B., te tu zgradu, izuzev male društvene prostorije na katu i okolno zemljište – g ......

2
VSRH Revr 258/2008-2; 1.7.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom poništena je odluka tuženika o otkazu ugovora o radu tužitelju od 28. prosinca 2005. kao nezakonita, te je naloženo tuženiku da tužitelja vrati na rad i naknadi mu parnični trošak u iznosu 4.270,00 kn. Drugostupanjskom presudom žalba tuženika u cijelosti je uvažena i prvo ....

3
VSRH Revr 16/2008-2; 16.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je suđeno: - da je 1. tuženik dužan u roku od 8 dana pod prijetnjom ovrhe preuzeti tužitelja (toč. I. izreke), - da je 2. tuženik dužan u roku od 8 dana s tužiteljem sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje po ......

4
VSRH Revr 331/2006-2; 27.6.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se utvrdi da je nedopuštena odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od 14. ožujka 2005. godine kao i odluka od 18. ožujka 2005. godine donesena povodom zahtjeva tužitelja za zaštitu prava s time da je ujedno tuž...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a