Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
VSRH Rev 2221/2018-11; 3.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-1401/2012 od 4. srpnja 2013. presuđeno je: "1. Utvrđuje se da je prvotužena Z. b. d.d. u razdoblju od 01.04.2005. godine do 31.12.2008. godine povrijedila kolektivne interese i prava potrošača, korisnika kredita zaključujući ugovore o kreditima ...

Broj odluke: Rev 2221/2018-11

2
Revr 1933/10-2; 8.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici na ime neisplaćenih plaća za razdoblje od 7. prosinca 2001. do 12. srpnja 2006. isplatiti tužitelju bruto iznos od 233.308,90 kn sa zateznim kamatama tekućim od podnošenja tužbe 21. rujna 2007. do isplate (t. I. izreke) kao i naknaditi mu troškove parnič...

3
Revr 283/08-2; 23.3.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice da joj tužena s osnova razlike plaće isplati iznos od 76.538,40 kn, te s osnova doprinosa na plaću iznos od 13.164,58 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospjeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa do isplate.

4
VSRH Revr 466/2008-2; 26.11.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 466/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića kao predsjednika vijeća, Vlatke Potočnjak Radej, Gordane Gasparini, Aleksandra Peruzovića i mr. sc. Jadranka Juga, kao članova ...

Broj odluke: Revr 466/2008-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a