Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Rev 1111/2017-3; 10.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku isplatiti I-tužiteljici iznos od 14.950,00 kuna sa zateznim kamatama kako je navedeno u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.), isto tako je naloženo tuženiku isplatiti II-tužitelju iznos od 14.950,00 kuna sa zateznim kamatama kako je navedeno u...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a