Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Rev 673/2017-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru presudom poslovni broj P-216/2011 od 29. rujna 2015. pod točkom I. izreke naložio je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 35.611,35 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 28. siječnja 2011. do isplate u roku od 15 dana, dok je pod točkom II. i...

2
Rev 1651/2018-2; 26.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev usmjeren na utvrđenje ništavim Ugovora o jednokratnom kreditu br. računa 543-439 zaključenog 12.lipnja 2008. između R. S. S. - J. - W. sa sjedištem na adresi M. S. 23, St. S. im R., kao kreditora i Z. L. i...

3
Rev 4786/2019-3; 6.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u toč. I. 1. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužiteljici iznos od 72.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate sa zateznim kamatama od 31. prosinca 2013. po stopi preciznije navedenoj u izreci, u roku od 15. dana. U toč. II. izreke ...

4
Rev 3094/2015-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u st. I. izreke naloženo je tuženicima solidarno platiti tužitelju iznos od 100.000,00 € sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 18. ožujka 2013. do isplate i naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 67.550,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 28. siječ...

5
Rev 1799/2016-2; 10.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-16535/10-44 od 15. travnja 2015. sudio je: „I. Nalaže se I tuženiku platiti tužitelju iznos od 60.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, uvećano za zateznu kamatu koja na taj iznos t...

6
VSRH Rev 248/2006-2; 12.4.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu od 22. travnja 2003. godine, br. P-1769/98. suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Dužni su tuženi pod 1) i 2) solidarno i u roku od 15 dana isplatiti iznos od 94.295 EUR-a sa kamatom koju banka u mjestu ispunjenja plaća na devizne štedn ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a