Poredano po:

Broj dokumenata: 154

1
Rev 2308/2019-2; 25.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju bruto iznos od ukupno 40.906,13 kn na ime razlike plaće za razdoblje od 1. kolovoza 2012. pa do 31. srpnja 2014. zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedine mjeseč...

2
Revr 630/2017-3; 3.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženoj isplatiti tužiteljici 16.950,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim na pojedinačne iznose pobliže navedeno u izreci te presude (toč. I. izreke presude) naloženo je tuženoj naknaditi tužiteljici trošak parničnog postupka u iznosu 6.250,00 kuna (toč. II. izre...

3
Revr 668/2018-2; 23.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom (u uvodu prvostupanjske presude i u uvodu te izreci drugostupanjske presude omaškom je naznačeno da je donesena 8. srpnja 2016.): a) pod točkom I. izreke, tuženica je obvezana platiti tužitelju „na ime razlike plaće“ 29.706,66 kn bruto, s pripadajućim i u izreci presude odr...

4
VSRH Revr 212/2017-2; 20.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zadru poslovni broj Pr-66/16 od 23. lipnja 2016. naloženo je tuženiku isplatiti I-tužitelju Z. D. iznos 13.650,00 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke), naloženo je tuženiku isplatiti II-tužitelju I. M. iznos 13.950,00 kn sa zateznim kamatama (točka II. izreke), naložen...

Broj odluke: Revr 212/2017-2

5
VSRH Revr 747/2017-2; 17.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom je odbijena žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojoj je odbijen tužbeni zahtjev usmjeren na isplatu iznosa 33.057,77 kuna na ime naknade troška prijevoza, sa zateznim kamatama tekućim na pojedinačne iznose pobliže određenim u izreci prvostupanjske presude i ...

Broj odluke: Revr 747/2017-2

6
VSRH Revr 699/2017-2; 3.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I Dužna je tužena u roku od 15 dana isplatiti tužiteljici iznos od 16.520,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. studenog 2012.g. pa do isplate po stopi  određenoj uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dan polugodišta koje prethodi obrač...

Broj odluke: Revr 699/2017-2

7
VSRH Revr 413/2017-3; 24.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama poslovni broj Pr-50/15 od 12. veljače 2016. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos 321.932,68 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose kako je to pobliže naznačeno u izreci presude (točka I. izreke), naloženo je tuženiku ...

Broj odluke: Revr 413/2017-3

8
VSRH Revr 668/2017-2; 20.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I. Tužena Republika Hrvatska, OIB: ..., dužna je tužitelju M. T. iz M. ..., OIB: ..., isplatiti u roku od 8 dana iznos od 812,97 kn (slovima: osamsto dvanaest kuna i devedeset i sedam lipa) sa zateznom kamatom do 31. srpnja 2015. po eskontnoj stopi Hrvatske naro...

Broj odluke: Revr 668/2017-2

9
VSRH Revr 669/2017-2; 20.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I. Tuženik Republika Hrvatska, za Ministarstvo obrane, dužna je tužitelju T. B. iz M., ..., isplati u roku 8 dana iznos od 341,47 kn (slovima (tristo-četrdeset-jednu-kunu-i-četrdeset-lipa) sa zateznom kamatom do 31. srpnja 2015. po eskontnoj stopi Hrvatske narod...

Broj odluke: Revr 669/2017-2

10
VSRH Revr 187/2017-2; 30.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-8779/14-16 od 24. srpnja 2015. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos 25.935,79 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose na način pobliže naznačen u izreci (točka I. izreke), naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju parničn...

Broj odluke: Revr 187/2017-2

11
VSRH Revr 1197/2013-2; 7.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je u toč. I. izreke prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja da mu tuženica isplati na ime bruto razlike u plaći iznos od 46.027,22 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a kako je pobliže opisano u izreci ove revizijske pres...

Broj odluke: Revr 1197/2013-2

12
VSRH Revr 1125/2012-2; 16.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su  tužbeni zahtjevi svih tužitelja za isplatu dodatka na posebne uvjete rada za prekovremeni rad i to prvotužitelja za 12.193,34 kn, drugotužitelja za 11.239,69 kn, trećetužitelja za 11.863,40 kn, četvrtotužiteljice za 3.121,54 kn i petotužitelja za 10.841,93 kn...

Broj odluke: Revr 1125/2012-2

13
VSRH Revr 1596/2012-2; 21.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici isplatiti tužitelju razliku plaće u bruto iznosu od 58.469,24 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose kao i naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 16.605,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama. Drugostupan...

Broj odluke: Revr 1596/2012-2

14
VSRH Revr 1559/2015-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tužiteljica A. K. iz Z., ..., u radnom odnosu s tuženikom Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma, Z., ..., te da radni odnos zasnovan 27.10.2009. nije ni prestao. 2. Nalaže se ...

Broj odluke: Revr 1559/2015-2

15
VSRH Revr 815/2014-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužitelju bruto iznos od 202.428,65 kn s pripadajućim kamatama kako je to naznačeno u izreci (točka I. izreke) kao i naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 25.187,50 kn sa zakonskim kamatama kako je to naznačeno u izreci (t...

Broj odluke: Revr 815/2014-2

16
VSRH Revr 107/2013-2; 14.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu razlike plaće u bruto iznosu od 56.546,80 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose, kako je pobliže naznačeno u izreci presude, kao i zahtjev tužitelja za naknadu parničnog troška. P...

Broj odluke: Revr 107/2013-2

17
VSRH Revr 117/2015-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženici je naloženo isplatiti tužitelju bruto iznos od 189.922,59 kuna sa zateznom kamatom kako je to naznačeno u izreci prvostupanjske presude, a koja teče na svaki pojedinačni mjesečni iznos od 15-tog sljedećeg mjeseca za razdoblje od studenoga 2007. do lipnja 2009. sv...

Broj odluke: Revr 117/2015-2

18
VSRH Revr 1599/2012-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su  tužbeni zahtjevi svih tužitelja za isplatu dodatka na posebne uvjete rada za prekovremeni rad i to prvotužitelja za 10.473,70 kn, drugotužitelja za 10.563,35 kn, trećetužitelja za 10.764,67 kn, četvrtotužitelja za 11.234,77 kn i petotužiteljice za 3.603,27 kn...

Broj odluke: Revr 1599/2012-2

19
VSRH Revr 396/2013-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su  tužbeni zahtjevi svih tužitelja za isplatu dodatka na posebne uvjete rada za prekovremeni rad i to prvotužitelja za 10.387,12 kn, drugotužitelja za 9.806,79 kn, trećetužiteljice za 6.078,77 kn, četvrtotužiteljice za 3.720,99 kn i petotužitelja za 10.663,90 kn...

Broj odluke: Revr 396/2013-2

20
VSRH Revr 1502/2011-2; 7.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi svih tužitelja za isplatu dodatka na posebne uvjete rada i to prvotužitelja za 1.908,34 kn, drugotužitelja za 2.084,18 kn, trećetužiteljica za 1.879,69  kn, četvrtotužiteljica  za 1.145,39 kn i petotužiteljica za 2.380, 13 kn, sve s pripadajuć...

Broj odluke: Revr 1502/2011-2

21
VSRH Revr 1598/2012-2; 30.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su  tužbeni zahtjevi svih tužitelja za isplatu dodatka na posebne uvjete rada za prekovremeni rad i to prvotužitelja za 12.244,21 kn, drugotužitelja za 10.988,58 kn, trećetužitelja za 11.804,25 kn, četvrtotužitelja za 9.314,50 kn i petotužitelja za 12.561,89 kn s...

Broj odluke: Revr 1598/2012-2

22
VSRH Revr 1004/2011-2; 26.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su kao neosnovani tužbeni zahtjevi za isplatu dodatka na plaću za posebne uvjete rada za prekovremeni rad i to tužitelju A. A. u iznosu od 1.921,44 kn, tužitelju I. B. u iznosu od 1.655,10 kn, tužitelju T. B. u iznosu od 1.409,34 kn, tužitelju S. B. u iznosu od 1...

Broj odluke: Revr 1004/2011-2

23
VSRH Revr 1889/2012-2; 26.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev za isplatu 27. 268,94 kn s pripadajućim zateznim kamatama te je naloženo tuženici da tužitelju nadoknadi trošak parničnog postupka u iznosu  22.500,00 kn. Presudom suda drugog stupnja preinačena je po žalbi tuženice prvostupanjska presuda i o...

Broj odluke: Revr 1889/2012-2

24
VSRH Gr1 287/2016-3; 24.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U ovoj pravnoj stvari tužiteljica kao namještenica tužbenim zahtjevom traži da sud utvrdi da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Uprave za ljudske resurse, Sektora za upravljanje ljudskim resursima, Klasa: 080-05/15-07/50, Ur.broj: 512M2-010202-15-1 o...

Broj odluke: Gr1 287/2016-3

25
VSRH Revr 1421/2011-2; 18.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu razlike plaće za razdoblje od ožujka 2007. do srpnja 2008. i to tužitelja D. D. u iznosu od 2.054,13 kn, tužitelja N. F. u iznosu od 1.675,39 kn, tužiteljice R. F. u iznosu od 1.167,61 kn, tužitelja M. P. u iznosu od 2.013,89 kn i t...

Broj odluke: Revr 1421/2011-2

26
VSRH Revr 949/2011-2; 11.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu na ime razlike plaće za razdoblje od 1. ožujka 2007. do 31. srpnja 2008. i to tužiteljice N. B. u iznosu od 712,47 kn, tužiteljice V. B. u iznosu od 1.957,31 kn, tužiteljice S. C. u iznosu od 2.284,89 kn, tužiteljice H. Č. u iznosu ...

Broj odluke: Revr 949/2011-2

27
VSRH Revr 1001/2011-2; 11.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu na ime razlike plaće za razdoblje od 1. ožujka 2007. do 31. srpnja 2008. i to tužitelja S. J. u iznosu od 1.739,50 kn, tužitelja Z. L. u iznosu od 2.467,02 kn, tužitelja M. L. u iznosu od 1.811,08 kn i tužiteljice N. M. u iznosu od ...

Broj odluke: Revr 1001/2011-2

28
VSRH Revr 1483/2014-2; 21.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja pod točkom I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju bruto iznos od 210.618,78 kuna s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečne iznose od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, točkom II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužitel...

Broj odluke: Revr 1483/2014-2

29
VSRH Revr 1733/2011-3; 13.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je tuženica obvezana isplatiti I. tužitelju 100.374,30 kn, II. tužitelju 124.545,08 kn, III. tužiteljici 42.653,78 kn, IV. tužitelju 36.052,25 kn, V. tužitelju 92.349,39 kn i VI. tužitelju 114.053,11 kn, sv...

Broj odluke: Revr 1733/2011-3

30
VSRH Revr 330/2015-2; 17.5.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 35.674,73 kn sa zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečno dospjele iznose od dospjelosti do isplate kako je navedeno u izreci te presude (točka I. izreke). Ujedno je tužitelj obvezan tuženoj nadoknaditi trošak postup...

Broj odluke: Revr 330/2015-2

31
VSRH Revr 841/2014-2; 17.5.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu 38.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, kao i zahtjev za naknadu parničnog troška s pripadajućim zateznim kamatama kao neosnovan (točka I. izreke), te je tužitelju naloženo naknaditi tuženoj trošak parničnog postupka ...

Broj odluke: Revr 841/2014-2

32
VSRH Revr 299/2013-2; 26.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu razlike plaće u iznosu od 33.349,12 kn bruto sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže naznačene u izreci presude, kao i zahtjev tužitelja za nadoknadu troškova parničnog postupka (točka I/ izreke). Ujedno je naloženo tuži...

Broj odluke: Revr 299/2013-2

33
VSRH Revr 1232/2015-2; 22.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev za isplatu iznosa od 29.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u izreci presude kao i zahtjev za naknadu troškova postupka (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju trošak parničnog postu...

Broj odluke: Revr 1232/2015-2

34
VSRH Revr 1032/2014-2; 22.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev za isplatu iznosa od 47.216,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u izreci presude kao i zahtjev za naknadu troškova postupka (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju trošak parničnog postu...

Broj odluke: Revr 1032/2014-2

35
VSRH Revr 1515/2013-2; 16.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu bruto razlike u plaći u ukupnom iznosu od 53.827,95 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća svakog pojedinog obroka do isplate, kako je to pobliže označeno u izreci presude, kao i zahtjev tužitelja za naknadu parničnog troška (t. ...

Broj odluke: Revr 1515/2013-2

36
VSRH Revr 447/2011-2; 8.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 437,95 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u presudi (t. I. izreke) kao i naknaditi mu troškove parničnog postupka u iznosu od 932,63 kn (t. II. izreke), dok je zahtjev tuženice za naknadu ...

Broj odluke: Revr 447/2011-2

37
VSRH Revr 598/2011-2; 23.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici  na ime razlike plaće isplatiti tužitelju  bruto iznos od 76.325,32 kn sa  zateznim kamatama  na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u izreci presude kao i naknaditi mu trošak parničnog postupka u iznosu od 11.070,00 kn s pripadajućim zateznim k...

Broj odluke: Revr 598/2011-2

38
VSRH Revr 956/2011-2; 26.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu na ime razlike plaće za razdoblje od 1. veljače 2007. do 31. srpnja 2008.  i to tužitelja Z. Č. u iznosu od  3.011,13 kn, tužiteljice J. Č. u iznosu od 622,28 kn, tužitelja D. Č. u iznosu od 1.514,15 kn, tužitelja M. D. u iznosu od ...

Broj odluke: Revr 956/2011-2

39
VSRH Revr 1581/2012-2; 12.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu 38.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama te zahtjev za naknadu troškova postupka s pripadajućim zateznim kamatama kao neosnovan, dok je tužitelju naloženo nadoknaditi tuženici ...

Broj odluke: Revr 1581/2012-2

40
VSRH Revr 424/2011-2; 1.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici na ime razlike plaće isplatiti tužitelju iznos od 41.419,48 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u izreci presude (t. I. izreke) kao i naknaditi mu trošak parničnog postupka u iznosu od 9.790,00 kn (t. II. izreke). Presud...

Broj odluke: Revr 424/2011-2

41
VSRH Revr 1104/2011-2; 1.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu na ime razlike plaće za razdoblje od 1. veljače 2007. do 31. srpnja 2008. i to tužiteljice N. K. u iznosu od  488,73 kn, tužitelja M. L. u iznosu od 1.677,66 kn, tužiteljice Đ. L. u iznosu od 2.210,36 kn, tužitelja Z. M. u iznosu od...

Broj odluke: Revr 1104/2011-2

42
VSRH Revr 1674/2012-2; 18.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je tuženici naloženo da isplati tužitelju 994,48 kuna zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama kako je to pobliže označeno u izreci prvostupanjske presude  uz naknadu tužitelju parničnog troška u iznosu 1....

Broj odluke: Revr 1674/2012-2

43
Revr 1464/11-2; 17.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja tužba je odbačena (t. I. izreke), te je naloženo tužitelju naknaditi tuženici parnični trošak u iznosu od 1.000,00 kn ( t. II. izreke).

44
VSRH Revr 8/2012-2; 10.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 16.500,00 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u izreci presude kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka (t. I. izreke). Ujedno je naloženo tužitelju naknaditi tuženici parnični troša...

Broj odluke: Revr 8/2012-2

45
VSRH Revr 168/2015-2; 3.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke sud se proglasio nenadležnim i ukinuo provedene radnje u postupku te je odbacio tužbu. Točkom II. izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog tužitelja za određivanje privremene mjere vraćanjem predlagatelja osiguranja (tužitelja) na posao na radno mjesto...

Broj odluke: Revr 168/2015-2

46
VSRH Revr 272/2011-2; 21.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu razlike plaće u bruto iznosu od 22.063,02 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže označene u izreci presude (t. I. izreke) te mu je naloženo naknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 10.000,00 kn (t...

Broj odluke: Revr 272/2011-2

47
VSRH Rev 1464/2011-2; 17.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom kao osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja i tuženiku je naloženo da tužitelju preda u posjed stan koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na kčbr. 4229/12 k.o. D. na adresi Z., stubište 7, kat 1, stan broj IV, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice i hodnika, ...

Broj odluke: Rev 1464/2011-2

48
VSRH Revr 1557/2013-2; 2.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba I. tužiteljice i II. tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da su tužiteljice s tuženom zasnovale radni odnos na neodređeno vrijeme na radnom mjestu sudskog ovršitelja što je tužena dužna p...

Broj odluke: Revr 1557/2013-2

49
VSRH Uzz 18/2010-4; 28.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-11913/08-4 od 17. veljače 2010. odbijena je tužba tužitelja podnesena protiv rješenja Službeničkog suda u Splitu, klasa: 114-02/08-01/00017, ur. ...

50
VSRH Revr 391/2011-4; 16.4.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Rijeci presudom poslovni broj Gž-4867/08-2 od 21. listopada 2010. odbio je žalbu tuženika kao neosnovanu i potvrdio presudu Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-1511/07-17 od 25. s ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a