Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 202

1
I Kž 445/2020-6; 28.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku, na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) kao nezakoniti dokazi iz spisa predmeta izdvojena je dokumentac...

2
Kzz 47/2019-3; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Sisku, Stalne službe u Kutini od 16. siječnja 2017. broj Ppu P-633/15-44, pod toč. II. izreke je na temelju čl. 140. st. 8. u vezi s čl. 140. st. 2. PZ-13. odbijen kao neosnovan zahtjev okr. D. P. za naknadu troškova prekršajnog postupka u preostalom dijelu koji obuhvaća...

3
Kzz 48/2019-3; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima od 9. studenog 2016. broj Pp P-624/2016-31 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 16. ožujka 2017. broj Pž-2988/2016., odbijen je kao neosnovan zahtjev okrivljenika K. Č. za naknadu troškova prekrša...

4
Kzz 45/2019-3; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Osijeku od 9. travnja 2018. godine, br. Pp P-329/18, okr. T. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 43. st. 1. ZOSPC i na temelju čl. 43. st. 3. u vezi čl. 293. st. 1. ZOSPC uz primjenu čl. 37. st. 3. toč. 1. PZ, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od ...

5
Kzz 42/2019-3; 13.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zadru od 2. veljače 2017. broj Ppu-P-309/2015., koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 17. listopada 2017. broj Pž-792/2017., odbijen je kao neosnovan zahtjev okrivljenog T. R. d.o.o. i okrivljene odgovorne osobe M. V. za naknadu trošk...

6
Kzz 29/2019-3; 12.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Protiv pravomoćne presude Općinskog suda u Vinkovcima, Prekršajni odjel, od 29. svibnja 2019. broj Pp P-406/2019-7 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podnijelo je zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz čl. 195. st. 2. u vezi s čl. 239. st. 4. Prekršaj...

7
Kzz 39/2019-3; 5.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem, koje čine rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 23. veljače 2016., broj Ppu J-1422/15 (PpJ-1894/10) i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 5. travnja 2017., broj Jž-1654/1., odbijen je zahtjev okr. D. D., zastupanog po braniteljici L. B., odvjetnici iz Z., ...

8
Kzz 23/2019-3; 7.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Citiranim pravomoćnim rješenjem odbijen je zahtjev okrivljene pravne osobe R. d.o.o. te odgovorne osobe okrivljene osobe M. V., zastupanih po branitelju V. P., odvjetniku iz O., za naknadu troškova obrane nastalih u prekršajnom postupku u iznosu od 2.675,25 kn. Troškovi su nastali tijekom postupka k...

9
Kzz 37/2019-3; 7.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Citiranim pravomoćnim rješenjem odbijen je zahtjev okrivljene pravne osobe R. d.o.o. te odgovorne osobe okr. D. M. i okr. Z. K., zastupanih po branitelju V. P., odvjetniku iz O., za naknadu troškova obrane nastalih u prekršajnom postupku u iznosu od 1.572,00 kn. Troškovi su nastali u postupku koji j...

10
Kzz 36/2019-3; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 3 lipnja 2016. broj Pž-8577/13 preinačena je presuda Prekršajnog suda u Zagrebu od 18. travnja 2013. broj PpP-D-997/12 na način da je, zbog nastupa zastare prekršajnog progona, na temelju članka 181. točke 5. PZ-a, odbijena optužba protiv okriv...

11
Kzz 22/2019-5; 3.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem Prekršajnog suda u Puli-Pola od 4. listopada 2017. broj Pr-168/17, na temelju čl. 140. st. 2. u vezi s čl. 138. st. 2. toč. 7. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.) odbijen je zahtjev okr. J. d.o.o. i okr. B. M. za naknadu „troškova prekršajno...

12
Kzz 31/2019-3; 17.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima od 2. veljače 2018. broj Pr-1/2018-5 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 20. veljače 2018. broj Pž-459/2018., odbijen je kao neosnovan zahtjev okrivljenika R. L. za naknadu „troška obrane“ u izno...

13
Kzz 26/2019-3; 11.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 17. listopada 2017. broj Pž-611/2017 odbijena je kao neosnovana žalba okr. T. R. d.o.o. i okr. D. M. te je potvrđeno rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Grubišnom polju, od 25. siječnja 2017. broj Ppu P-246/15-30 kojim je od...

14
Kzz 27/2019-3; 10.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 6. lipnja 2016. broj Ppu J-273/16, koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 26. listopada 2017. broj Jž-1931/16 odbijen je zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i nužnih izdataka branitelja u prekršajnom postupku, k...

15
Kzz 24/2019-3; 28.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru od 19. siječnja 2017. br. Pp G-705/16, koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 4. listopada 2017. br. Gž-324/17, na temelju čl. 140. st. 2. u vezi s čl. 138. st. 2. toč. 7. Prekršajnog zakona („Na...

16
VSRH Kzz 51/2018-3; 30.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Rijeci broj Pp P-6307/13 od 29. kolovoza 2017., koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 25. listopada 2017. broj Pž-2241/17, odbijen je zahtjev branitelja okrivljenice M. J. za naknadu troškova obrane nastalih u prekršajnom postupku koj...

Broj odluke: Kzz 51/2018-3

17
Kzz 11/2019-3; 2.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 12. travnja 2017. godine broj Gž-3803/2016 odbijene su kao neosnovane žalbe okrivljene pravne osobe Obiteljske zadruge za trgovinu, proizvodnju i usluge S. iz G. i okrivljenog D. S. te je potvrđeno rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalna...

18
VSRH Kzz 35/2018-3; 20.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom od 7. rujna 2017. broj Pp P-683/2017 Prekršajni sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici, na temelju članka 244. stavka 2. PZ odbio je prigovor okrivljenog I. Š. podnijet zbog izrečene novčane kazne i u cijelosti je potvrdio obvezni prekršajni nalog. Protiv ove pravomoćne ...

Broj odluke: Kzz 35/2018-3

19
VSRH Kzz 34/2018-9; 6.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Karlovcu, Stalne službe u Jastrebarskom od 27. siječnja 2014. godine br. G-1603/12 proglašena je krivom Ž. S.. J. u P., zbog prekršaja iz čl. 311. st. 1. podst. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 8.000,00 kn koju je dužna plat...

Broj odluke: Kzz 34/2018-9

20
VSRH Kzz 7/2019-3; 6.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Osijeku od 26. listopada 2018. br. Pp 18. Gž-92/18-3 pod toč. I. u povodu prigovora okr. P. d.o.o. i okr. A. P., a po službenoj dužnosti, preinačen je prekršajni nalog Ministarstva financija, … klasa: 471-01/18-20/4264, Urbroj: 513-02-7067/6-18-5 od 11. rujna 2018. na nač...

Broj odluke: Kzz 7/2019-3

21
Kzz 49/2018-3; 24.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem, koje čine rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 16. svibnja 2016. broj Ppu J-209/16. (u vezi s XXII-J-1756/10.) i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 5. travnja 2017. broj Jž-1625/16., odbijen je zahtjev okr. T. C., zastupanog po braniteljici L. B., odvjet...

22
VSRH Kzz 47/2018-3; 10.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 3. veljače 2017. broj Ppu J-1548/15 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 5. travnja 2017. broj Jž-463/17 odbijen je zahtjev okr. M. K. za naknadu nagrade i nužnih izdataka branitelja u prekršajnom postupku koji je okončan ...

Broj odluke: Kzz 47/2018-3

23
VSRH Kzz 50/2018-4; 9.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 30. svibnja 2018. broj Pp J-1598/18 temeljem čl. 161. st. 4. PZ-a odbačen je optužni prijedlog Policijske uprave zagrebačke, VII. policijske postaje broj 511-19-33/5-P-116/18 od 13. travnja 2018. protiv okr. H. H. zbog prekršaja iz čl. 13. i 30. ZPJRM-a. Prot...

Broj odluke: Kzz 50/2018-4

24
VSRH Kzz 2/2019-3; 9.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Vukovaru od 18. listopada 2016. broj Pp G-413/2016-20 protiv okrivljenog D. F. odbijena je optužba za prekršaj opisan u članku 50. stavcima 5. i 6. Zakona o hrani, a kažnjiv po članku 125. stavku 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 10. istog Zakona, iz razloga jer je nastupila...

Broj odluke: Kzz 2/2019-3

25
VSRH Kzz 46/2018-3; 8.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Puli-Pola od 5. rujna 2016. broj Pp P-4346/2013 odbijen je zahtjev okrivljenika V. M. za naknadu troškova zastupanja po branitelju L. K., odvjetniku u P., iz razloga što je protiv okrivljenika odbijena optužba zbog nastupa zastare prekršajnog progona, koje rješenje je po...

Broj odluke: Kzz 46/2018-3

26
VSRH Kzz 12/2018-3; 20.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem Prekršajnog suda u Rijeci od 25. travnja 2017. broj P-2518/14 osuđen je A. M. zbog prekršaja iz članka 43. stavak 1. i 2. ZOSPC-a, kažnjivog po članku 43. stavak 3. u vezi članka 293. stavak 1. PZ-a te prekršaja iz članka 223. stavak 2. ZOSPC-a, kažnjivog po članku 223. stavak ...

Broj odluke: Kzz 12/2018-3

27
Kzz 40/2018-3; 29.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 2. studenog 2016. broj PpG 2231/15 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 7. prosinca 2016. broj Gž-4243/16 odbijen je zahtjev okr. N. B. i okr. N.-E. j.d.o.o.  za naknadu troškova obrane u prekršajnom postupku koji je okonč...

28
VSRH Kzz 55/2017-3; 22.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev braniteljice okrivljenog B. d.o.o. za naknadu troškova prekršajnog postupka koji je pravomoćno okončan presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 24. rujna 2015. broj Pž-3085/2014 kojom je odbijena optužba protiv ok...

Broj odluke: Kzz 55/2017-3

29
VSRH Kzz 6/2018-3; 22.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev okrivljenika M. K. za naknadu troškova prekršajnog postupka na ime nagrade i nužnih izdataka njegovog branitelja iz čl. 138. st. 2. toč. 5. i 7. PZ-a nastalih u postupku koji je pravomoćno okončan presudom Visokog prekršajnog su...

Broj odluke: Kzz 6/2018-3

30
Kzz 39/2018-3; 22.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem odbijen je zahtjev okrivljene D. L. za dosudu naknade troškova prekršajnog postupka iz čl. 138. st. 2. toč. 5. i 7. PZ-a nastalih u postupku koji je pravomoćno okončan donošenjem odbijajuće presude Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Jastrebarskom...

31
VSRH Kzz 42/2018-3; 21.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 29. ožujka 2017. broj Pž-196/17 odbijena je kao neosnovana žalba okr. N. S. te je potvrđeno rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 21. prosinca 2016. broj 19. Ppu P-2761/16-45 kojim je odbijen zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i...

Broj odluke: Kzz 42/2018-3

32
Kzz 41/2018-3; 6.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 21. siječnja 2016. broj Ppu J-1501/15, koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 5. travnja 2017. broj Jž-455/16 odbijen je zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i nužnih izdataka branitelja u prekršajnom postupku, k...

33
Kzz 36/2018-3; 4.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, okr. R. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 4. st. 1. Zakona o prebivalištu, te mu primjenom čl. 16. st. 1. Zakona o prebivalištu, izrečena novčana kazna u iznosu 500,00 kuna, te je dužan platiti troškove prekršaj...

34
VSRH Kzz 33/2018-3; 4.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem, koje čine rješenje Prekršajnog suda u Rijeci, broj Pp P-8881/12 od 29. kolovoza 2017. i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, broj Pž-2253/2017 od 15. rujna 2017., odbijen je zahtjev okr. R. d.d. D., kao pravne osobe i okr. M. V., kao odgovorne osobe u pravnoj ...

Broj odluke: Kzz 33/2018-3

35
VSRH I Kž 506/2018-4; 27.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suca istrage odbijen je kao neosnovan prijedlog okrivljenog M. K. za izdvajanje iz spisa potvrda o privremenom oduzimanju predmeta s listova 13 - 20 te zapisnika o pretrazi stana i drugih prostorija s lista 21, kao i drugih dokaza koji predstavljaju „plod otrovne voćke“. Protiv ...

Broj odluke: I Kž 506/2018-4

36
VSRH Kzz 38/2018-3; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 5. travnja 2017. broj Jž-1550/16 odbijena je kao neosnovana žalba okr. E. D. te je potvrđeno rješenje Prekršajnog suda u Osijeku od 23. svibnja 2016. broj Ppu 18.J-1093/16-27 kojim je odbijen zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i ...

Broj odluke: Kzz 38/2018-3

37
VSRH Kzz 15/2017-3; 28.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prekršajni sud u Karlovcu, Stalna služba u Slunju, presudom broj J-1147/10 od 29. srpnja 2010. proglasio je krivima okrivljenog N. B. zbog počinjenih prekršaja iz članka 91. stavka 2. točke 1. u vezi članka 10. stavka 1. Zakona o oružju (točka 1. presude) i iz članka 92. stavka 1. točke 22. vezi čla...

Broj odluke: Kzz 15/2017-3

38
VSRH Kžm 18/2018-4; 28.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Rijeci odbijen je  prijedlog za izdvajanje iz spisa kao nezakonitih dokaza zapisnik o prepoznavanju od 1. ožujka 2018. (list 46 do 47 spisa) i zapisnik o pretrazi stana i drugih prostorija od 28. veljače 2018. (list 29. do 31 spisa) kao ne...

Broj odluke: Kžm 18/2018-4

39
VSRH Kzz 28/2018-3; 26.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 26. travnja 2016. broj Ppu P-598/16, koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 20. travnja 2017. broj Pž-2210/16 odbijen je zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i nužnih izdataka branitelja u prekršajnom postupku, k...

Broj odluke: Kzz 28/2018-3

40
VSRH Kzz 27/2018-4; 19.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Rijeci, Stalne službe u Senju od 11. siječnja 2018. broj Pr-3/2018 odbijen je zahtjev okrivljenika M. B. za naknadu troškova „radi nagrade i izdataka za branitelja koji je sudu dostavljen putem branitelja prema troškovniku od 17. studenog 2016. godine“ iz razloga što je ...

Broj odluke: Kzz 27/2018-4

41
VSRH Kzz 21/2018-5; 23.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 28. travnja 2016. br. Jž-3479/14, prihvaćanjem i u povodu žalbe okr. I. K., a po službenoj dužnosti, preinačena je presuda Prekršajnog suda u Dubrovniku od 10. rujna 2014. broj VII 5188/12, na način da je na temelju čl. 181. toč. 5. Prekršajnog...

Broj odluke: Kzz 21/2018-5

42
VSRH Kzz 13/2018-3; 26.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 1. veljače 2017. broj Ppu P-470/16 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 4. listopada 2017. broj Pž-529/17 odbijen je zahtjev okr. S. K. za naknadu troškova obrane u prekršajnom postupku koji je...

Broj odluke: Kzz 13/2018-3

43
VSRH Kzz 14/2018-3; 17.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zadru od 17. ožujka 2017. broj Ppu 5 P-49/2017 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 11. listopada 2017. broj Pž-1140/2017 odbijen je kao neosnovan zahtjev branitelja T. N. iz Z. za naknadu troškova zastupanja okrivljenika M. P. iz ra...

Broj odluke: Kzz 14/2018-3

44
VSRH Kzz 7/2018-3; 12.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Osijeku od 15. veljače 2017. broj Pp 7P-1038/16-56 koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 11. travnja 2017. broj Pž-640/17 odbijen je zahtjev okr. K. K. za naknadu troškova obrane u prekršajnom postupku koji je (nakon izricanja prvostu...

Broj odluke: Kzz 7/2018-3

45
VSRH Kzz 10/2018-3; 10.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Zadru od 2. veljače 2017. broj 9. Ppu P-360/16, koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 17. listopada 2017. broj Pž-1172/2017 odbijen je zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i nužnih izdataka branitelja u prekršajnom postupk...

Broj odluke: Kzz 10/2018-3

46
VSRH Kzz 9/2018-3; 10.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem kojeg čine rješenje Prekršajnog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji, od 6. listopada 2016. godine, broj Ppu P-911/16 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 8. studenog 2017. godine, broj Pž-13/17 kojim je potvrđeno prvostupanjsko rješenje odbijen je zahtjev ...

Broj odluke: Kzz 9/2018-3

47
VSRH Kzz 8/2018-3; 21.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Splitu od 16. lipnja 2014., broj Pp 12 P-7612/13, potvrđenoj presudom Visokog prekršajnog suda u Zagrebu od 4. svibnja 2017., broj Pž-5536/14 osuđenik E. V. je proglašen krivim zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) te mu je na tem...

Broj odluke: Kzz 8/2018-3

48
VSRH Kzz 4/2018-3; 14.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Zadru od 23. kolovoza 2016. broj P-1963/16-11 odbijena je protiv okrivljenog L. G. optužba da bi počinio prekršaje iz članka 282. stavka 4. u vezi sa stavkom 9. i iz članka 229. stavka 5. ZSPC-a jer je nastupila zastara prekršajnog progona. Pobijanim rješenjem Prekršajno...

Broj odluke: Kzz 4/2018-3

49
VSRH Kzz 50/2017-5; 26.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Splitu od od 18. travnja 2011. broj Pp 9 G-467/11 okrivljena pravna osoba „M. C. & C.“ d.o.o. i okrivljeni A. D. W. proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 64. Zakona o Državnom inspektoratu (dalje: ZDI), i to okrivljena pravna osoba „M. C. & C.“ d.o.o. ...

Broj odluke: Kzz 50/2017-5

50
VSRH Kzz 53/2017-3; 23.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem koje čine rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 26. srpnja 2016. br. Ppu J-1412/15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 05. travnja 2017., br. Jž-2345/16, odbijen je kao neosnovan zahtjev okr. S. P.-V. za naknadu troškova prekršajnog postupka koje je okriv...

Broj odluke: Kzz 53/2017-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a