Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 258

1
Kzz 10/2022-3; 23.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem koje čine rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 21. travnja 2016. br. Pp J-1047/15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2016. Jž-1229/2016, odbijen je zahtjev okr. M. G. za naknadu troškova obrane u iznosu od 2.187...

2
Kzz 7/2022-3; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prekršajni sud u Zagrebu pravomoćnom presudom od 19. listopada 2021., broj Pp-12932/2021 proglasio je krivim okr. M. K. zbog prekršaja iz čl. 43. st. 2. ZOSPC-a i izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kn. 2. Protiv ove pravomoćne odluke Glavni državni odvjetnik je podnio zahtjev za z...

3
Kzz 5/2022-3; 8.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Vukovaru od 22. studenog 2021. broj Pp P-451/2019. proglašen je krivim okrivljenik M. M. i to: pod točkom a) izreke zbog prekršaja iz 43. stavaka 1. i 2. ZOSPC, pod točkom b) izreke zbog prekršaja iz članka 238. stavka 1. ZOSPC i pod točkom c) izreke zbog pre...

4
Kzz 42/2021-3; 25.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima od 1. travnja 2020. broj Pp P-524/2019-27 okrivljena pravna osoba E. T. d.o.o., OIB: … proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 270. stavka 1., a kažnjivog po članku 270. stavku 8. ZOSPC-a za koji joj je, na temelju ...

5
Kzz 1/2022-3; 19.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom od 21. rujna 2021. broj Pp-13747/2021 Općinski prekršajni sud u Zagrebu na temelju članka 244. stavka 2. PZ-a prihvatio je prigovor okrivljenog M. M. te je preinačio obavezni prekršajni nalog G. Z., G. ureda z. p. u., i. G., g., k. p. i p., S. z. k. i p. r., Klasa: 363-04/19-...

6
Kzz 31/2021-3; 16.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom pravomoćnom presudom proglašen je krivim S. Š. zbog počinjenog prekršaja iz čl. 53. st. 1. i 4. ZOSPC-a te mu je primijenjena mjera upozorenja - opomena. 2. Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državni odvjetnik) podiže zahtjev za zaštitu zakonitosti z...

7
Kzz 3/2021-3; 16.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom pravomoćnom presudom okrivljeni D. H. oslobođen je od optužbe da bi počinio prekršaj iz čl. 229. st. 7. ZOSPC-a. 2. Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državni odvjetnik) podiže zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog bitne povrede odredaba prekršajnog po...

8
Kzz 19/2021-3; 16.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 21. listopada 2020. broj Pp P-1734/2020 na temelju čl. 182. toč. 3. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18. - dalje: PZ) okr. K. B. je oslobođen od optužbe da bi počinio prekršaj iz čl. 196...

9
Kzz 40/2021-3; 15.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem kojeg čine rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru od 8. travnja 2016, broj 5 Pp P-662/16 9/2016. i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 2. studenog 2017., broj Pž-2500/2016, odbijen je kao neosnovan zahtjev okr. C. d.o.o. A. i okr. K. I., za naknadu troškov...

10
Kzz 30/2021-3; 14.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Kutini od 14. siječnja 2019. broj Pp P-44/2019-12 (4. Pp P-1994/18) proglašen je krivim okr. Lj. B. zbog prekršaja iz čl. 154. st. 1. i 4.  ZOSPC te mu je izrečena novčana kazna u iznosu 2.500,00 kn. 2. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je protiv naved...

11
Kzz 37/2021-3; 29.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Dubrovniku pravomoćnom presudom broj Pp P-255/2020 od 28. siječnja 2021. proglasio je krivim okrivljenog I. P. zbog prekršaja iz članka 229. stavka. 7. ZOSPC-a te mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 (pet tisuća) kuna. 2. Protiv te pravomoćne presude Glavni državni odv...

12
Kzz 11/2021-3; 16.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Prekršajnog suda u Đakovu, Stalne službe u Našicama broj Pp P-324/2019 od 31. svibnja 2019. proglašen je krivim okr. Ž. G. zbog prekršaja iz čl. 229. st. 3. ZOSPC-a te je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 kuna. 2. Protiv ove pravomoćne presude Glavni državni odvjetnik Republi...

13
Kzz 35/2021-3; 15.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Puli, Prekršajnog odjela preinačen je obvezni prekršajni nalog broj 511-09-24/05-2-152-1/2020 od 25. lipnja 2020. te se presuđuje da se odbija optužba protiv okr. R. Đ. (osobni podaci kao u prvostupanjskoj presudi), kojom se tereti da dana 25. lipnja 2020. u 00,45 sati u...

14
Kzz 24/2021-5; 7.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim prekršajnim nalogom Općinskog suda u Virovitici, Prekršajnog odjela od 18. siječnja 2021. broj Pp-86/2021-3, okrivljenica V. R. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 11. stavka 4. ZNPOG, kažnjivog po članku 70. stavku 1. točki 1. ZNPOG te zbog prekršaja iz članka 30. stavka 3....

15
Kzz 34/2021-3; 25.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 20. veljače 2020., broj 32. Pp P-1882/2020 na temelju čl. 243. st. 2. PZ-a odbačen je kao nepravodoban prigovor okr. pravne osobe Č. p. d.o.o. i okr. S. F. podnesenim protiv prekršajnog naloga Ministarstva prometa i infrastrukture, Uprave kopnenog...

16
Kzz 32/2021-3; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 9. ožujka 2020. broj 21 Pp P-2637/2020., na temelju članka 243. stavka 3. PZ, prigovor okrivljenice J. B., podnesen protiv obveznog prekršajnog naloga Gradskog ureda Klasa: 340-07/19-03/46300, Urbroj: 251-13-82/019-19-6 od 30. listopada 2019, odba...

17
Kzz 4/2021-3; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 8. listopada 2020. broj Pž-4771/2020., u točki I. prihvaćena je žalba okrivljenika D. S. kao osnovana te je preinačeno prvostupanjsko rješenje Općinskog suda u Rijeci od 1. rujna 2020. broj PpP-4495/2019-9 na način da je okrivlj...

18
Kzz 29/2021-3; 16.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prekršajnim nalogom Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Z., Carinskog ureda V., Službe … od 20. lipnja 2016. broj PN-152/16 proglašeni su krivima pravna osoba trgovačko društvo A.-D. d.o.o. i B. V. kao odgovorna osoba zbog prekršaja iz članka 630. stavka 1. točke 2....

19
Kzz 27/2021-3; 8.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Delnicama od 17. travnja 2014. broj P-849/13 okrivljeni D. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 54. stavka 2. ZOSPC-a za koji mu je, na temelju te zakonske odredbe, izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kn koju je dužan platiti u roku od 15...

20
Kzz 28/2021-3; 8.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru od 30. listopada 2019. broj PpP-3459/2019, S. K. proglašena je krivom zbog počinjenja prekršaja iz članka 229. stavak 3. u vezi stavka 7. ZOSPC, te joj je na temelju navedenog zakonskog propisa izrečena novčana kazna u iznosu od 600,00 kuna. 2. Protiv ...

21
Kzz 26/2021-3; 2.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 26. siječnja 2021., broj 42. Pp-P-2361/2020 oslobođen je od optužbe os. M. F. zbog prekršaja iz čl. 163. st. 1. u vezi st. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70...

22
Kzz 20/2021-3; 12.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Dubrovniku od 19. rujna 2016. broj Pp P-2033/15 proglašeni su krivima okrivljenici I.-I. n. d.d. Z. i Z. S. A. zbog prekršaja iz članka 236. stavka 5. i 6. ZOSPC te su im izrečene novčane kazne, okrivljenoj pravnoj osobi u iznosu od 5.000,00 kuna i okrivlje...

23
Kzz 15/2021-3; 5.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Prekršajnog suda u Rijeci od 23. studenog 2016., povodom prigovora okr. A. F. kojeg je izjavio protiv obveznog prekršajnog naloga izdanim od strane Postaje prometne policije R., Policijske uprave primorsko-goranske od 12. listopada 2016., broj 511-09-34-8/1-JM-2586/2016, proglašen je kri...

24
Kzz 21/2021-3; 5.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Prekršajnog suda u Zadru od 16. svibnja 2014. br. Pp-16G-1356/2013, proglašeni su krivima okrivljenici P. d.d. R. i M. Č., zbog prekršaja iz čl. 61. st. 1. toč. 1. i st. 2. Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra i na temelju istog zakonskog propisa uz primjenu čl. 37. Prekršajnog ...

25
Kzz 18/2021-3; 4.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Osijeku od 25. rujna 2014. broj Pp 4. G-908/2014-7, na temelju članka 183. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13. i 157/13.; dalje u tekstu: PZ), okrivljena pravna osoba T. P. d.d., OIB: … i okrivljena odgovorna osoba M. Š., OIB: …, prog...

26
Kzz 25/2020-3; 20.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 8. srpnja 2020. broj Pp P-848/2020., povodom prigovora okrivljenika S. T. podnesenog protiv obveznog prekršajnog naloga broj 511-02-10/05-4-221-1/2020 izdanog 2. ožujka 2020. od strane Postaje prometne policije B., PU bjelovarsko-moslavačke zbog ...

27
I Kž 13/2021-4; 17.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Rijeci proglasio je krivim opt. Z. B. zbog dva kaznena djela protiv zdravlja ljudi i to jednog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11, opisana u toč. 1. za koje mu je na temelju čl. 190. st. 2. KZ/11 utvrdio kaznu za...

28
I Kž 738/2020-4; 10.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zadru broj Kir-550/20-9 od 8. prosinca 2021. odbijen je kao neosnovan prijedlog okrivljenika T. E. da se iz spisa kaznenog predmeta Općinskog državnog odvjetništva u Zadru, broj Kis-DO-126/2020 izdvoje kao nezakoniti dokazi zapisnik o pretrazi stana i drugih pr...

29
Kzz 20/2019-3; 18.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem Prekršajnog suda u Osijeku, Stalna služba u Donjem Miholjcu od 10. veljače 2016. broj Pp P-4838/2015-7 proglašen je krivim V. R. zbog prekršaja iz članka 229. stavka 3. u vezi s člankom 229. stavkom 7. ZOSPC-a, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kn. Protiv to...

30
Kzz 48/2018-3; 11.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem kojeg čine rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 8. siječnja 2016. broj Ppu J-1469/2015. i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 29. ožujka 2017. broj Jž-257/2016. odbijen je zahtjev okrivljenog S. J. za naknadu troškova njegovog branitelja nastalih u prekrša...

31
Kzz 49/2019-3; 11.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem kojeg čine rješenje Prekršajnog suda u Daruvaru od 22. travnja 2015. broj Pp 1 G-303/2012-15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 21. ožujka 2018. broj Gž-2130/2015. odbijen je zahtjev okrivljenog trgovačkog društva V. G. d.o.o. i okrivljenog P. M. za nakna...

32
Kzz 9/2019-3; 11.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem kojeg čine rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru od 8. ožujka 2017. broj Pp J-1119/2016. i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 19. travnja 2017. broj Jž-990/2017. odbijen je zahtjev okrivljenog V. V., za naknadu troškova obrane nastalih u prekršajnom postupk...

33
Kzz 32/2020-4; 12.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u Daruvaru od 5. prosinca 2012. broj Pp 2 J-1055/10-31, koje je potvrđeno rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 11. svibnja 2016. broj Jž-23/13 odbijen je zahtjev okrivljenika za naknadu troškova nagrade i nužnih izdataka branitelja u prekršajnom postupk...

34
Kzz 9/2020-3; 18.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru, Prekršajni odjel, od 16. siječnja 2020. broj Pp P-4308/2019, oslobođen je od optužbe okr. J. Č. zbog prekršaja iz čl. 53. st. 3. ZOSPC-a te je na temelju čl. 140. st. 2. PZ-a odlučeno da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstva....

35
Kzz 5/2020-3; 18.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Zagrebu od 18. travnja 2016. broj Pp P-18216/14 osuđeni V. M. je zbog prekršaja iz članka 45. stavka 1. ZOSPC osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 400,00 kuna. Protiv te pravomoćne presude Državni odvjetnik Republike Hrvatske podigao je zahtjev za zaštitu zako...

36
Kzz 43/2019-3; 18.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem Prekršajnog suda u Puli-Pola od 1. lipnja 2017. broj Ppu P-53/15 odbijen je zahtjev okrivljene S. V. da joj se naknade troškovi na ime nagrade i nužnih izdataka za branitelja u sveukupnom iznosu od 937,50 kuna. Protiv tog pravomoćnog rješenja Glavni državni odvjetnik Republike...

37
Kzz 30/2020-3; 17.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem, koje čine rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 25. veljače 2015. broj PpG-3455/12. i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 17. prosinca 2015. broj Gž-2805/2015., odbijeni su zahtjevi okr. pravne osobe M. d.o.o. i okr. P. M., zastupanih po braniteljici L. H....

38
Kzz 18/2020-3; 11.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu od 3. srpnja 2019. br. 43 PpP-232/2019, proglašena je krivom I. I.-V., zbog prekršaja iz čl. 229. st. 4. ZOSPC i na temelju čl. 229. st. 7. ZOSPC uz primjenu čl. 37. PZ osuđena je na novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kn. Protiv te pravomoć...

39
Kzz 4/2020-3; 10.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem odbijen je zahtjev okr. S. R. za naknadu troškova njegovog branitelja nastalih u prekršajnom postupku koji je pravomoćno okončan 30. kolovoza 2016. donošenjem odbijajuće presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj Pž-9961/2013 zbog nastupa zastare ...

40
Kzz 24/2020-3; 19.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Sisku od 19. veljače 2020. broj Pp P-1183/2019-20 okrivljenik D. B. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 52. st. 2. PZ, a kažnjivog po čl. 57. st. 7. PZ, te mu je na temelju citiranog zakonskog propisa, izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. Isto...

41
I Kž 445/2020-6; 28.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku, na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) kao nezakoniti dokazi iz spisa predmeta izdvojena je dokumentac...

42
I Kž 462/2020-6; 24.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje: ZKP/08.), sudac istrage je kao nezakonite izdvojio iz spisa sv...

43
Kzz 4/2019-3; 14.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 12. srpnja 2017. broj Pp G-230/2017-19 proglašen je krivim okrivljenik M. P. zbog prekršaja iz članka 4. stavka 1. točke 13. u svezi s člankom 84. stavkom 7. uz primjenu članka 110. stavka 1., kažnjivog po članku 172. st...

44
Kzz 15/2020-3; 27.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Prekršajnog suda u Zagrebu od 20. siječnja 2012. broj PpG-4813/11 i presuda Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 7. rujna 2015. broj Gž-1248/12 proglašeni su krivima te su izrečene novčane kazne okr. R. d.o.o. i okr. V. B. zbog prekršaja iz 189. st. 1...

45
II Kž 314/2020-4; 29.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog P. P., zbog kaznenog djela iz članka 227. stavka 1. i 4. KZ/11., pod točkom I. izreke, na temelju članka 98. stavaka 5. i 6. u vezi s člankom 123. stavkom 1. točkom 3. Zakona o kaznen...

46
Kzz 7/2020-3; 1.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Bjelovaru od 22. siječnja 2016. broj Pp P-76/2016, okr. J. C. je na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz čl. 196. st. 3. i 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 8...

47
Kzz 6/2020-3; 21.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda prekršajnog suda u Vrbovcu od 22. ožujka 2013. broj Pp7 G-71/12 i presuda Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 9. prosinca 2015. broj Gž-3983/13 proglašeni su krivima te su izrečene novčane kazne okr. TD C. S. C. d.o.o. i okr. I. V. zbog prekršaja iz ...

48
Kzz 3/2020-3; 21.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Splitu od 14. prosinca 2018., br. 16 Pp Gž-280/18., u povodu prigovora okrivljenice a po službenoj dužnosti preinačen je prekršajni nalog, izdan od Ministarstva Financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., Carinskog ureda Š., Službe za nadzor, Kla...

49
II Kž 176/2020-4; 8.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog P. P. zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., pod točkom I. je, na temelju članka 98. stavaka 5. i ...

50
Kžm 6/2020-4; 13.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjsko je vijeće, tijekom rasprave u kaznenom predmetu  prema maloljetnom A. B. zbog kaznenog djela iz članka 227. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., odbilo prijedlog obrane da se iz spisa, kao nezakoniti, izdvoje: 1. zapisnici o ispitivanju prisustva alkohola kod ma...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a