Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Revt 90/2017-2; 2.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je I i II-tuženiku sklopiti s tužiteljicom ugovor o kupoprodaji dionica sadržaja kako je navedeno u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.), te je naloženo I i II-tuženiku tužiteljici solidarno naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 25.664,00 kun...

2
VSRH Revt 91/2014-2; 21.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da se utvrdi da je za tuženike dana 14. lipnja 2007. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva L. R. H. d.d. O., te da se naloži tuženicima sklopiti s tužiteljem ugovor o kupoprodaji dionica, s tužiteljem kao p...

Broj odluke: Revt 91/2014-2

3
VSRH Revt 75/2014-2; 11.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio utvrđenje da je za tuženika 14. lipnja 2007. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva L. R. H. d.d. iz O., ..., te da je tuženik dužan sklopiti s tužiteljem ugovor o kupoprodaji dionica u...

Broj odluke: Revt 75/2014-2

4
VSRH Revt 265/2013-2; 2.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određena je privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine predlagateljice osiguranja od 473.260,86 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 5. siječnja 2009., pa do isplate i to zabranom I. protivnika osiguranja otuđenja i opterećenja 4000 redovnih dionica dr...

Broj odluke: Revt 265/2013-2

5
VSRH Revt 75/2011-2; 10.4.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku u roku 15 dana od pravomoćnosti presude sklopiti s tužiteljem ugovor o prijenosu dionica S. o. d.d. iz Z., sadržaja pobliže određenog u izreci te je nalož ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a