Poredano po:

Broj dokumenata: 111

1
Kž-rz 31/2020-7; 7.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženik M. Š. proglašen je krivim zbog počinjenja krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH te je na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 38. točke...

2
I Kž-Us 19/2019-8; 22.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 16. listopada 2018. broj K-Us-29/2015. optuženik I. S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. KZ/11. u vezi s člankom 7. stavkom 1. i člankom 3. točkom 9. ZoNKD-RPiPP, činjenično opisano...

3
III Kž 7/2021-16; 15.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Vrhovni sud Republike Hrvatske, presudom od 18. veljače 2021. broj I Kž-493/2020., odbio je žalbu opt. S. S. i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Vukovaru od 18. lipnja 2020. broj K-37/2019-42 kojom je u cijelosti ostavljena na snazi presuda Županijskog suda u Vukovaru od 28. trav...

4
I Kž 521/2020-8; 1.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku broj K-3/2020-44 od 29. lipnja 2020. optuženi A. D. proglašen je krivim zbog počinjenja dvaju kaznenih djela protiv života i tijela, teškim ubojstvom iz članka 111. točke 4. KZ/11. te mu je za kazneno djelo teškog ubojstva na štetu I. P., temeljem čla...

5
Kž-rz 22/2020-4; 16.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci od 19. lipnja 2020. broj K-Rz-3/2013. optuženik Đ. J. u odsutnosti je proglašen krivim zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH za koje kazneno djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju 14...

6
Kž-rz 19/2019-4; 7.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku opt. R. I. (suđenjem u odsutnosti) proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju osam godina. 1.1. Na temelju čl. 145 st. 1. i 2. toč. 1.-5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne no ...

7
Kzz 24/2021-5; 7.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim prekršajnim nalogom Općinskog suda u Virovitici, Prekršajnog odjela od 18. siječnja 2021. broj Pp-86/2021-3, okrivljenica V. R. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 11. stavka 4. ZNPOG, kažnjivog po članku 70. stavku 1. točki 1. ZNPOG te zbog prekršaja iz članka 30. stavka 3....

8
III Kr 100/2021-3; 1.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Šibeniku od 23. veljače 2021. broj Kmp-2/2021 i presuda Županijskog suda u Splitu od 11. svibnja 2021. broj Kžmp-15/2021 osuđen je L. M. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga iz čl. 190. st. 2. KZ/11. na kaznu z...

9
Kž-eu 11/2021-4; 1.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku pod točkom I. izreke, na temelju članka 41. stavka 1. točke a) i stavka 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine" broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17. i 68/18. - dalje: ...

10
Kr 52/2021-5; 1.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude, os. ..... Trojak su zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 na temelju čl. 229. st. 1. KZ/11 osuđeni na kazne zavora i to os. ..... u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, u koju kaznu mu ...

11
I Kž 628/2020-4; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku, optuženik L. F. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, pokušaja ubojstva iz članka 110. u vezi s člankom 34. stavkom 1. KZ/11. te je na temelju navedenih zakonskih odredaba i uz primjenu članka 48. stavaka 1. i 2. ...

12
I Kž-Us 76/2020-15; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Županijski sud u Zagrebu presudom od 27. prosinca 2019. br. K-Us-50/14 proglasio je krivima opt. I. S. zbog kaznenog djela primanja mita iz čl. 347. st. 1. KZ/97. te ga, na temelju istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, u koju kaznu mu je, na temelju čl. 54. K...

13
Kžzd 37/2019-11; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašen je krivim opt. P. D. zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz čl. 166. st. 1. u vezi čl. 158. st. 1. KZ/11 za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam godina te mu je, sukladno čl. 58. KZ/11, uzeta kao utvrđena kazna zatvor...

14
I Kž Us 104/2016-7; 28.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optužena N. B., optužena V. L. H., optuženi I. N., optužena V. M., optuženi M. B., optuženi D. F., optuženi A. P., optužena J. P., optuženi V. J. i optuženi V. N. proglašeni su krivima da su na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinil...

15
VSRH Su IVk 31/2018-10; 26.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravno shvaćanje zauzeto na sjednici Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 26. ožujka 2018.

Broj odluke: Su IVk 31/2018-10

16
VSRH II Kž 133/2018-4; 21.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru, nakon podignute optužnice protiv okrivljene S. S., zbog kaznenog djela iz članka 110. KZ/11.,na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavaka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odlu...

Broj odluke: II Kž 133/2018-4

17
VSRH I Kž 48/2018-8; 7.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi S. Š. proglašen je krivim zbog pokušaja počinjenja kaznenog djela ubojstva iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11. te je, na temelju tih propisa, osuđen na kaznu zatvora u trajanju pet godina. Na temelju članka 54. KZ/11. optuženom S. Š. je u izrečenu kaznu zatvora ur...

Broj odluke: I Kž 48/2018-8

18
VSRH I Kž 586/2017-9; 28.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi I. G. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. KZ/11. pa je, na temelju tog propisa, osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine u koju mu je, na temelju članka 54. KZ/11., uračunato vrijeme koje provodi u istražnom zatvor...

Broj odluke: I Kž 586/2017-9

19
VSRH I Kž 61/2018-6; 21.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženici J. B. i V. F. proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. u svezi st. 1. KZ/11., a optuženi V. F. i zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 1. K...

Broj odluke: I Kž 61/2018-6

20
VSRH I Kž 14/2018-4; 6.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu, na temelju čl. 452. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08), odbio je optužbu protiv opt. A. I. da bi počinio kaz...

Broj odluke: I Kž 14/2018-4

21
VSRH I Kž 195/2017-4; 25.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Osijeku na temelju čl. 453 t. 3 Zakona o kaznenom postupka (''Narodne novine'' broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - u daljnjem tekstu ZKP/08) opt. G. D. oslobođena je od optužbe za kazneno djelo iz čl. 291 st. 1 i 2 KZ/...

Broj odluke: I Kž 195/2017-4

22
VSRH I Kž 505/2017-4; 11.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Varaždinu, optuženik D. Č. proglašen je krivim zbog počinjenja tri kaznena djela i to pod točkom I. izreke teškog kaznenog djela protiv spolne slobode u pokušaju iz članka 154. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. točkom 1., člankom 153. stavkom 1. i člankom 152...

Broj odluke: I Kž 505/2017-4

23
VSRH Kžm 37/2017-4; 7.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 388. st. 2. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08) isključena je javnost za cijeli tijek rasprave u kaznenom postupku ko...

Broj odluke: Kžm 37/2017-4

24
VSRH I Kž 482/2015-6; 9.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), oslobođeni su od optužbe opt. P. Đ., opt. D. Č. (kojem se sudi u odsutnosti) i opt. Lj. Č. ...

Broj odluke: I Kž 482/2015-6

25
VSRH I Kž Us 132/2017-4; 26.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, pod točkom I. izreke, na temelju članka 189. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.) osuđenom S. B. vraćeni su privremeno od...

Broj odluke: I Kž Us 132/2017-4

26
VSRH I Kž 504/2017-4; 5.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/...

Broj odluke: I Kž 504/2017-4

27
VSRH I Kž 489/2017-4; 28.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru od 12. rujna 2017 godine broj Kv I-62/2017-6 (Ik I-220/17) odbijen je prijedlog za uvjetni otpust zatvoreniku S. C. Zatvorenik S. C. podnio je osobno žalbu, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske preinači prvostupanjsko rješenje na način da se zatvore...

Broj odluke: I Kž 489/2017-4

28
VSRH I Kž 488/2017-4; 27.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Bjelovaru uvjetno je otpustio zatvorenika S. S. sa izdržavanja kazne zatvora u trajanju od osam mjeseci na koju je osuđen presudom Općinskog suda u Vinkovcima od 12. ožujka 2015., broj Kv-10/15 (K-187/14), potvrđenom presudom Županijskog sud u Vukovaru od 18. ožujka 2016., broj Kž-8...

Broj odluke: I Kž 488/2017-4

29
VSRH I Kž 436/2017-4; 30.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan zahtjev za preinačenje glede odluke o kazni pravomoćne presude Županijskog suda u Zadru od 26. siječnja 2012. broj Kv-12/12 kojom je preuzeto izvršenje jedinstvene kazne doživotnog zatvora izrečene osuđenom I. V. na način da je određeno da će i...

Broj odluke: I Kž 436/2017-4

30
VSRH Kžm 28/2017-4; 24.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku odbijen je zahtjev za obnovu kaznenog postupka os. D. H. kao neosnovan. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđenik putem branitelja D. R., odvjetnika iz O., s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na pon...

Broj odluke: Kžm 28/2017-4

31
VSRH I Kž 409/2017-4; 22.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sudac istrage je odbio prijedlog okrivljenih D. M. i I. Z. za izdvajanje is spisa predmeta u izreci pobijanog rješenja navedenih službenih bilješki o obavljenim informativnim razgovorima sa presumptivnim svjedocima i zapisnika o prvom ispitivanju okrivljenog I. Z., sve kao nezako...

Broj odluke: I Kž 409/2017-4

32
I Kž 424/17-4; 10.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Republici Srbiji izručenika I. M. radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela iz čl. 317. st. 3. u vezi st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

33
VSRH I Kž 337/2017-4; 12.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, rješenjem od 5. travnja 2017. godine, br. Kv-I-21/17 (Kov-147/14), je na temelju čl. 564. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) obustavio...

Broj odluke: I Kž 337/2017-4

34
VSRH I Kž 303/2017-4; 6.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Varaždinu proglašen je krivim optuženi I. N. da je počinio dva kaznena djela. Za kazneno djelo protiv spolnih sloboda - silovanje iz članka 153. stavka 1. u svezi s člankom 152. stavkom 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15....

Broj odluke: I Kž 303/2017-4

35
VSRH I Kž 527/2016-8; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu proglašen je krivim optuženi F. S. da je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode - teško kazneno djelo protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi članka 154. stavka 1. točke 2. i u vezi članka 153. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novin...

Broj odluke: I Kž 527/2016-8

36
VSRH I Kž 213/2017-5; 23.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku optužena I. R. proglašena je krivom da je počinila kazneno djelo iz članka 110. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - dalje u tekstu: KZ/11.) te je na temelju tih odredbi uz primjenu članka 48. s...

Broj odluke: I Kž 213/2017-5

37
VSRH I Kž 175/2017-4; 27.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 68 st. 4 KZ/11 utvrđeno je da postoje uvjeti za nastavkom izvršenja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja osuđ. I. G. koja mu je izrečena pravomoćnom presudom Županijskog suda u Bjelovaru od 2. listopada 2015 godine br. K-3/15. Pro...

Broj odluke: I Kž 175/2017-4

38
VSRH Kžm 7/2017-4; 13.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 506. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), odbijen je kao neosnovan (ispravno odbačen) zahtjev os. D. P. za preinačavanje pravomoćne pre...

Broj odluke: Kžm 7/2017-4

39
VSRH Su IV 136/2017-4; 11.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U kaznenom postupku koji se vodi kod Općinskog kaznenog suda u Zagrebu posl. br. Ko-818/14, protiv opt. T. P., zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11 i 144/12 - u daljnjem tekstu: KZ/11), optuženik je u podnesku - žalbi protiv rješenja Županijskog suda u Za...

Broj odluke: Su IV 136/2017-4

40
VSRH I Kž 136/2017-4; 29.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Varaždinu  odbio je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika I. Ž., koji je presudom Županijskog suda u Varaždinu od 20. ožujka 2014., broj K-26/13,  potvrđenoj presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 28. svibnja 2014., broj I Kž-301/14-4 zbog kaznenog djela ...

Broj odluke: I Kž 136/2017-4

41
VSRH I Kž 146/2017-4; 28.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Splitu odbio je prijedlog Zatvora u S. podnesen po službenoj dužnosti na temelju čl. 158. a. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - („Narodne novine“ br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11...

Broj odluke: I Kž 146/2017-4

42
VSRH I Kž Us 35/2017-3; 24.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu na temelju čl. 11 st. 1 a i f Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem („Narodne novine“ broj 145/10 - dalje u tekstu: ZPOIK) određena je privremena mjera radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi pri...

Broj odluke: I Kž Us 35/2017-3

43
VSRH III Kr 118/2016-5; 16.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-107/15 od 3. studenog 2015. te Županijskog suda u Šibeniku broj Kž-68/16 od 2. lipnja 2016., između ostalih, osuđen je M. C. zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. u vezi čl. 38. KZ/11 na kaznu zatvora u trajanju od dvi...

Broj odluke: III Kr 118/2016-5

44
VSRH I Kž 642/2016-7; 14.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom donijetom u ponovljenom postupku, Županijski sud u Dubrovniku na temelju odredbi čl. 453. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13 i 145/13 - dalje u tekstu: ZKP/08) i čl. 21. st. 4. Kaznenog zakona ...

Broj odluke: I Kž 642/2016-7

45
VSRH I Kž 340/2015-4; 14.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu proglašen je krivim optuženi A. B. da je pod točkom 1. počinio kazneno djelo iz članka 246. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12.; dalje u tekstu: KZ/11.), a pod točkom 3. i kazneno djelo iz članka 248. KZ/11. Za kaznen...

Broj odluke: I Kž 340/2015-4

46
VSRH III Kr 11/2017-5; 22.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 26. veljače 2016. broj K-22/16-7 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, od 28. studenog 2016. broj Kž-62/2016-8, os. Ž. Z. je zbog kaznenog djela prijevare iz čl. 236. st. 1. KZ/11 osuđen na kaznu z...

Broj odluke: III Kr 11/2017-5

47
II-4 Kr 2/17-4; 14.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U prijedlogu navodi da je postupak kod Županijskog suda u Puli - Pola započet podizanjem optužnice zbog kaznenog djela otmice iz članka 125. stavka 2. KZ/97. Nadalje, „člankom 29. st. 2. ZKP/08 propisano ... da kada sud u tijeku postupka ... ustanovi da je za suđenje nadležan niži sud neće predmet d...

48
VSRH III Kr 13/2017-3; 9.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici od 12. ožujka 2015 godine broj K-13/14-216 i Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. ožujka 2016 godine broj I Kž 274/15-13 proglašen je krivim G. B. zbog kaznenog djela iz čl. 111 toč. 6 u vezi s čl. 34 i dr. KZ/11, te je osuđen na jednistvenu kaznu zatvor...

Broj odluke: III Kr 13/2017-3

49
VSRH I Kž 691/2016-4; 2.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 10. studenog 2016 godine broj Kž-73/2016-9 odbačena je žalba osuđ. D. F. kao nedopuštena. Na ovo rješenje osuđ. D. F. podnio je osobno žalbu bez posebno naznačenog prijedloga. Žalba nije osnovana. Rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Sisku od 26....

Broj odluke: I Kž 691/2016-4

50
VSRH I Kž 52/2017-4; 2.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, u kaznenom predmetu protiv optuženog D. Č., zbog pokušaja teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. točkom 2., člankom 153. stavkom 1. i člankom 34. KZ/11., kaznenog djela tjelesne ozljede iz član...

Broj odluke: I Kž 52/2017-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a