Poredano po:

Broj dokumenata: 171

1
U zpz 22/2017-7; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom pravomoćnom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-199/16-2 od 3. studenoga 2016. odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu broj Usl-4525/14-7 od 21. rujna 2015. kojom je usvojen tužbeni zahtjev i poništeno je rješenje Ministarstva financ...

2
U zpz 31/2019-7; 20.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Svojim podneskom od 12. svibnja 2020. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odustalo je od zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-4509/18 slijedom navedenog, valjalo je shodnom primjenom odredbe čl. 78. st. 3....

3
U zpz 5/2018-6; 11.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-1237/17-2 od 4. svibnja 2017. odbijena je kao neosnovana žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Rijeci broj UsI-333/15-9 od 20. siječnja 2017. kojom je poništeno rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora z...

4
U zpz 2/2019-10; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Poništava se rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-470-05/15-01/26, URBROJ: 513-04/15-2 od 16. rujna 2015. i rješenje Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Rijeka, KLAS...

5
Ur 5/2018-13; 9.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Ur-5/2018-5 od 26. rujna 2018. odbijen je kao neosnovan priziv D. G., odvjetnika u Z., te je odbačen kao nedopušten prijedlog za uspostavu odgodnog učinka priziva i prijedlog za izdavanje privremene mjere, a sve povodom priziva D. G., odvjet...

6
Ur 7/2017-6; 9.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Ur 7/17-3 od 28. studenog 2017. priziv D. G. odbijen je kao neosnovan. Protiv navedene presude D. G. je podnio žalbu iz svih zakonom predviđenih razloga te predlaže da drugostupanjski sud poništi pobijanu presudu, rješenje HOK-a od 16. siječnj...

7
Uzz 4/2014-16; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo, Klasa: UP/II-942-01/06-01/201, Ur. broj: 514-04-02-03/1-08-6 od 5. studenog 2008. Protiv te presude Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je podnijelo zahtjev z...

8
U zpz 11/2019-8; 30.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-3119/17-2 od 12. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja H. d.o.o. Z. i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu br. UsI-2651/14-39 od 29. ožujka 2017. kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva, Uprav...

9
U zpz 24/2016-4; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-2020/15-2 od 9. prosinca 2015., odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-2575/12-29 od 8. lipnja 2015. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-2575/12-29 od...

10
U zpz 12/2018-7; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-277/17-7 od 30. studenoga 2017. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/17-01/291, urbroj: 401-01/05-17-7 od 26. rujna 2017....

11
U zpz 20/2016-8; 15.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-2017/15-2 od 9. prosinca 2015., odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3154/12-25 od 8. lipnja 2015. Navedenom presudom Upravnog suda u Zagrebu poništeno je rješenje Agencije, klasa: UP/...

12
U zpz 44/2017-8; 24.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-3094/16-2 od 9. veljače 2017., odbijena je žalba tužitelja Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu broj UsI-348/15-12 od 19. srpnja 2016. kojom je odbijena tužba tužitelja za poništavanje rj...

13
U zpz 27/2016-9; 28.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-2016/15-2 od 9. prosinca 2015., odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3153/12-24 od 8. lipnja 2015. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3153/12-24 od...

14
U zpz 19/2016-5; 9.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Upravnog suda u Splitu broj UsIgr-326/14-18 od 23. prosinca 2015. suđeno je: „1. Poništava se rješenje tuženika Povjerenstva za žalbe pri ministarstvu KLASA: …, URBROJ: …od 2. srpnja 2014. godine. 2. Poništava se rješenje Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odj...

15
U zpz 31/2016-10; 3.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-157/16-2 od 4. veljače 2016. odbijena je žalba tužitelja Grada Zagreba, Stručne službe gradonačelnika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu broj UsI-4228/12-13 od 14. rujna 2015. kojom je odbijen tužbeni zahtjev za ponište...

16
U zpz 17/2018-7; 22.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-1271/17-2 od 12. listopada 2017. odbijena je žalba tužitelja H. d.o.o. Z. i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu br. UsI-4197/14-9 od 19. siječnja 2017. kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva...

17
Gr1 461/2018-2; 20.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku, rješenjem poslovni broj Pr-2/17-7 od 2. ožujka 2017., oglasio se stvarno nenadležnim te odlučio nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Upravnom sudu u Osijeku. U obrazloženju rješenja u bitnom navodi, da tužiteljica tužbenim zahtjevom traži da joj se utvrdi pravo na g...

18
Uzz 23/2013-5; 17.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-1959/2010-7 od 20. ožujka 2013. uvažena je tužba M. R. te je poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-361-03/09-03/156, Urbroj: 531-04-1-09-2 od 28. prosinc...

19
Gr1 492/2018-2; 3.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo, rješenjem poslovni broj Ovr-2864/18 od 7. svibnja 2018. oglasio se stvarno nenadležnim te odlučio nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Upravnom sudu u Rijeci. U obrazloženju rješenja u bitnom navodi da predlagatelj osiguranja K. I. ...

20
VSRH Uzz 14/2017-2; 19.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-7646/2009-6 od 22. veljače 2012. uvažena je tužba, te poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, klasa: UP-II-350-05/08-02/1619, ur. broj: 531-04-1-09-3/ZP od 9. travnja 2...

Broj odluke: Uzz 14/2017-2

21
Uzz 1/2018-7; 5.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-11629/07 od 17. ožujka 2011. uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-350-05/07-02/1149, ur. br.: 531-04-1-07-2 od 10. listopada 2007, kojim je odbijena žalba t...

22
VSRH U zpz 1/2016-5; 19.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Klasa: UP/II-943-04/11-01/254, Ur.broj: 514-04-02-01-01-12-3 od 2. studenoga 2012. odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno je rješenje G. Z., Gradskog ureda za imovinskopravne poslove i imovinu grada...

Broj odluke: U zpz 1/2016-5

23
VSRH U zpz 24/2018-4; 13.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-13258/11-4 od 15. svibnja 2013. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske klasa: UP/II-350-05/11-02/614, ur. broj: 531-04-1-2-11-2 od 13. prosinca...

Broj odluke: U zpz 24/2018-4

24
VSRH Gr1 269/2018-2; 6.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U ovoj pravnoj stvari presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-699/16-2 od 17. ožujka 2016. poništeno je rješenje Upravnog suda u Osijeku poslovni broj 7 UsI-1455/15-8 od 25. siječnja 2016., usvojen tužbeni zahtjev i naloženo tuženiku da u roku od 30 dana donese rješenje o...

Broj odluke: Gr1 269/2018-2

25
VSRH U zpz 23/2018-2; 5.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-553/2011-4 od 15. svibnja 2013. uvažena je tužba te je poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Klasa: UP-II-350-05/10-02/618, Ur. broj: 531-04-1-10-3/DČ od 3. prosinca 2010. Tim...

Broj odluke: U zpz 23/2018-2

26
VSRH Gr1 287/2018-2; 4.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom poslovni broj Usž-875/16-2 od 22. rujna 2016. pod točkom I. izreke poništio je presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj Usl-1758/13-11 od 28. prosinca 2015., pod točkom II. izreke oglasio se nenadležnim za odlučivanje u predmetnoj stvari, dok je to...

Broj odluke: Gr1 287/2018-2

27
VSRH U zpz 7/2016-7; 20.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-92/15-5 od 27. kolovoza 2015. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Klasa: UP/II-008-07/14-01/219, Urbroj: 401-01/04-15-02 od 13. svibnja 2015. Protiv navedene presude Visokog upravnog suda Republike...

Broj odluke: U zpz 7/2016-7

28
VSRH Ur 4/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: IOHOK) broj 5820/2017 od 6. studenoga 2017. S. C., odvjetnik, brisan je iz Imenika odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore danom 6. studenoga 2017., a u skladu s odredbom čl. 56. toč. 8. Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“ bro...

Broj odluke: Ur 4/2018-2

29
VSRH Ur 1/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: IOHOK) kojim je L. K., odvjetnik u R. imenovan privremenim zamjenikom odvjetnici V. Š. kojoj se istim rješenjem obustavlja pravo na obavlja...

Broj odluke: Ur 1/2018-2

30
VSRH Ur 6/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IOHOK) kojim se zabranjuje pravo na obavljanje odvjetništvom M. O., odvjetniku u S. danom dostave tog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenju obveze...

Broj odluke: Ur 6/2018-2

31
VSRH Ur 5/2018-5; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK-a (dalje: IOHOK) kojim je odlučeno da se D. G. odvjetniku u Z., zabranjuje obavljanje odvjetničke djelatnosti s danom dostave prvostupanjskog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenj...

Broj odluke: Ur 5/2018-5

32
VSRH Ur 8/2017-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 16. siječnja 2017. odbijen je zahtjev B. Č. za upis u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore sa sjedištem odvjetničkog ureda u V. Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 16. ožujka 2017. žalba B. Č. protiv navedenog rj...

Broj odluke: Ur 8/2017-2

33
VSRH U zpz 27/2017-8; 19.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-1773/16-2 od 13. listopada 2016., odbijena je žalba zainteresirane osobe Republike Hrvatske i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-1476/14-14 od 15. ožujka 2016. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, ...

Broj odluke: U zpz 27/2017-8

34
VSRH U zpz 51/2017-5; 19.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-2355/16-2 od 21. prosinca 2016., usvojena žalba tužitelja i poništena presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj UsI-50/16-8 od 15. travnja 2016. (st. I. izreke) te usvojena tužba tužitelja i poništeno rješenje Državn...

Broj odluke: U zpz 51/2017-5

35
VSRH U zpz 33/2017-2; 4.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-210/17-2 od 16. ožujka 2017. odbijena je žalba tužitelja H. a. d.o.o. i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu br. UsI-3586/14-16 od 24. studenoga 2016. kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministars...

Broj odluke: U zpz 33/2017-2

36
VSRH Uzz 9/2017-2; 4.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Us-10742/2010-6 od 7. studenog 2012., uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, klasa: UP/II-350-05/10-02/413, ur. broj: 531-04-1-10-2 od 23. kolovoza 20...

Broj odluke: Uzz 9/2017-2

37
U-zpz 3/2018-8; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-511/17-2 od 13. srpnja 2017., odbijene su žalbe stranaka i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-4634/13-13 od 20. listopada 2016. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-4634/13-13 o ....

38
VSRH U zpz 4/2017-3; 15.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je temeljem članka 78. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 22/10, 143/12, 152/14 i 29/17) podnijelo ovome sudu 21. veljače 2017. zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda u Zagrebu broj: Usž-1243/...

Broj odluke: U zpz 4/2017-3

39
VSRH Uzz 6/2017-2; 8.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Us-10755/2010 od 28. lipnja 2012., uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-350-05/10-02/426, Urbroj: 531-04-1-10-2 od 23. kolovoza 2010., kojim je odbije...

Broj odluke: Uzz 6/2017-2

40
U-zpz 35/16-6; 4.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci broj UsI-1744/14 od 8. travnja 2015. poništeno je rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-14/11-01/190 od 28. rujna 2014., kojim je potvrđeno rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, ...

41
VSRH U zpz 35/2016-6; 4.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci broj UsI-1744/14 od 8. travnja 2015. poništeno je rješenje ministarstva1, S. sektor za d. u. p., klasa: ... od 28. rujna 2014., kojim je potvrđeno rješenje ministarstva2, P. u., Područnog ureda P., Ispostava P., klasa: ... od 16. lipnja 2011., kojim je rješe...

Broj odluke: U zpz 35/2016-6

42
VSRH U zpz 39/2016-5; 21.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj UsI-3848/14-11 od 2. svibnja 2016., suđeno je: „Poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/I-943-01/13-03/43, ur. broj: 360-03-03/01-2014-6 od 3. srpnja 2014. djelomično, u dijelu kojim utvrđuje da peterosobni stan najamne stambene zgrade s dv...

Broj odluke: U zpz 39/2016-5

43
VSRH U zpz 15/2015-9; 14.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-229/2014-2 od 26. veljače 2015. odbačena žalba tuženika podnesena protiv presude Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj UsI-2853/13-8 od 17. veljače 2014. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-2853/13-8 od 1...

Broj odluke: U zpz 15/2015-9

44
U zpz 15/2014-7; 14.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-1799/12-10 od 3. ožujka 2014., suđeno je: „1. Poništava se rješenje Povjerenstva za žalbe pri Ministarstvu, klasa: UP/II-612-08/12-02/0040, urbroj: 532-10-01/4-12-01 od 14. svibnja 2012. 2. Poništava se rješenje Uprave za zaštitu kulturn...

45
VSRH U zpz 3/2013-15; 14.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-12145/11-23 od 5. srpnja 2012. odbijena je tužba podnesena protiv rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-942-01/05-01/905, Urbroj: 514-03-07/1-06-2 od 20. travnja 2006. Tim rješenjem je odbijena ža...

Broj odluke: U zpz 3/2013-15

46
VSRH U zpz 41/2017-8; 14.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pri izradi presude ovog suda broj U-zpz 41/17-5 došlo je do očite pogreške u pisanju u uvodu i u obrazloženju te presude u pogledu naznake pobijane presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, tako da je umjesto "posl. broj Usž-230/17-2" pogrešno napisano "posl. broj Usž-203/17-2". Stoga, valj...

Broj odluke: U zpz 41/2017-8

47
VSRH U zpz 40/2016-9; 7.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Šibeniku broj  Usl-1009/12-44 od 20. siječnja 2015. poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-943-04/05-01/281, URBROJ: 514-03-02-07/9-07-7 od 6. kolovoza 2007. te je potvrđeno rješenje Ureda državne uprave u … županiji, Služba za prostorn...

Broj odluke: U zpz 40/2016-9

48
VSRH U zpz 20/2015-4; 7.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa:UP/II-471-02/12-01/32, Urbroj: 513-04/12-2 od 12. prosinca 2012., kao i rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Područni ured Z. K.:UP/I-471-02/10-01/185 Ur.broj: 513-0...

Broj odluke: U zpz 20/2015-4

49
VSRH Gr1 490/2017-2; 30.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj UsI-1952/16-2 od 9. listopada 2017., oglasio se stvarno nenadležnim i predmet ustupio Općinskom sudu u Sisku, jer smatra da je u ovom predmetu nadležan općinski sud, sukladno odredbama čl. 11. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47...

Broj odluke: Gr1 490/2017-2

50
VSRH Gr1 431/2017-2; 25.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu, raspravnim rješenjem poslovni broj Pr-1903/15-20 od 21. ožujka 2017., na suglasan prijedlog stanaka i bez obrazloženja, oglasio se stvarno nenadležnim te nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Upravnom sudu u Zagrebu. Upravni sud u Zagrebu nije prihvatio svoju na...

Broj odluke: Gr1 431/2017-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a