Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 335

1
Rev 2184/2019-3; 22.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-1916/17-20 od 14. lipnja 2018. pod točkom I. izreke odbio je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica pod točkom 1. tražila utvrđenje nedopuštenom Odluku o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 31. kolovoza 2017. kojeg je tuženik d...

2
Rev 2075/2018-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da Odluka o otkazu ugovora o radu broj … od 3.10.2014. kojom je tuženik H. T. d.d., otkazao tužiteljici G. F. U. o radu broj … od 1.5.2014., nije dopušten te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao. II. Nalaže se tuženiku vratiti tuž...

3
Rev 2039/2018-2; 2.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 27. svibnja 2015., zahtjev za vraćanje tužitelja na rad na radno mjesto stručni suradnik za poslove održavanja zgrada odnosno radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj ...

4
Rev 2448/2018-2; 13.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „I/ Utvrđuje se da je otkaz ugovora o radu Odlukom o izvanrednom otkazu ugovora o radu, od 15. studenog 2016.g., a kojim je tuženik tužitelju otkazao ugovor o radu, i odgovorom na zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnos...

5
Rev 2314/2018-2; 29.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku-protutužitelju O. P. d.d. iz O., ..., OIB: ..., da tužitelja-protutuženika M. L. iz L., ..., OIB: ..., vrati na poslove skladištara rezervnih dijelova, HTZ opreme i potrošnog materijala i prizna mu sva prava iz radnog odnosa, sve u roku ...

6
Rev 2072/2018-2; 3.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka tuženika I. I. n. d.d., Z., OIB: ..., o poslovno uvjetovanom o...

7
Rev 1931/2018-2; 26.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: „1. Utvrđuje se da je tužitelj s nadnevkom od 02.11.2014. godine kod tuženika zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. 2. Utvrđuje se nedopuštenim otkaz ugovora o radu po Odluci tuženika od 06.12.2014.g...

8
Revr 152/2017-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž R-346/2016 od 10. studenoga 2016. odbijena je žalba tužitelja - protutuženika (dalje: tužitelja) te je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-1886/15-9 od 1. veljače 2016. kojom je suđeno: „Utvrđuje se da je nez...

9
Revr 332/2017-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Bjelovaru, poslovni broj Gž R-511/2016-2 od 19. siječnja 2017. potvrđena je u pobijanom dijelu presuda Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj Pr-951/2015-19 od 2. studenoga 2016., kojom je suđeno: "I/ Utvrđuje se da je prestanak radnog odnosa tužitelja M. K. iz D. M., O...

10
Revr 357/2017-8; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, Klasa: 112-02/14-01, Urbroj: 251-94/14-52 od 19. studenoga 2014., kojom tuženik otkazuje ugovor o radu tužitelji...

11
Revr 726/2018-3; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-1027/17-16 od 6. prosinca 2017. kojom je suđeno: „Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku, P. H. d.o.o...

12
Rev 3011/2018-2; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu broj Pr-44/15 od 22. siječnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo poništenje odluke tuženika - rješenja o plaći radnika "Split, 28. 12. 2012." i nalaganje tuženiku isplatiti tužitelju iznos 58.940,88 kn na ime razlike bruto plaće za razdoblje od 1. pros...

13
Revr 1011/2017-2; 27.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika od 29. rujna 2016. godine, kojom tuženik F. O. d.o.o. z. d. i., O.1, OIB: ..., tužitelju K. B. iz ...

14
Revr 1144/2016-2; 27.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda u dijelu u kojem je odbijen tužbeni zahtjev te je odlučeno: „1. Utvrđuje se da Odluka tuženika H. d.o.o. Z. R. područje Jug Broj: 2267-1 od 27. kolovoza 2014. godine o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu od 19. listopada 2007. go...

15
Revr 302/2018-2; 26.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev na utvrđenje da su nedopuštene tuženikove odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 19. listopada 2009. te odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava radnika kao neosnovanog od 26. srpnja 2016. Nadalje odbijen je i zahtj...

16
Rev 3697/2018-3; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem od 22. studenoga 2016. nije dopuštena i da radni odnos tužitelja nije prestao, te se nalaže tuženiku T. T. d.d. da vrati tužitelja I. B. na poslove KV radnika 2, u roku od 8...

17
Revr 766/2018-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da nije dopuštena Odluka tuženika broj 2514/14 od 19. kolovoza 2014. o poslovnom uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj 1318/13 od 19. prosinca 2013. tužiteljici i da radni odnos nije prestao te da se naloži tuženiku vratiti tužiteljic...

18
Revr 695/2018-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je odluka o otkazu ugovora o radu od 12. travnja 2016. nedopuštena (točka I. I. izreke), da radni odnos zasnovan 25. srpnja 2014. na temelju ugovora o radu između tužitelja i tuženika nije prestao (točka I. II. izre...

19
Revr 724/2018-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju plati na ime razlike plaće iznose naznačene pod toč. I izreke kao i da mu s osnove plaće za vrijeme trajanja otkaznog roka plati iznose naznačene pod toč. II izreke. Nadalje, sud je odbio zahtjev tužitelja za utvrđenje da mu je radni odnos p...

20
Gž 15/2019-2; 11.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Poništavaju se izbori za Radničko vijeće organizacijske jedinice Recepcija trgovačkog društva E. O. d.o.o. održani 12. svibnja 2019. do 21. svibnja 2019. II. Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi trošak postupka u iznosu od 2.800,00 kn u roku od 8 dana...

21
Revr 195/2018-2; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom tuženikova odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 3. lipnja 2016. tužitelju te je utvrđeno da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao (točka I. izreke). Ujedno je naloženo tuženiku vratiti tužitelja na rad kod tuženika (točka II. izrek...

22
Revr 675/2018-2; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđen je nedopuštenim otkaz ugovora o radu broj: ... od 1. srpnja 2015. koji je tuženik dao tužitelju Odlukom o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu broj: ... (točka I. izreke) te je utvrđeno da radni odnos nije prestao (točka II. izreke). Naloženo je tuženiku vratit...

23
Revr 178/2018-2; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da tuženikova odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 21. prosinca 2015., kojom tuženik otkazuje tužitelju ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 1. listopada 2013., nije dopuštena, pa da stoga radn...

24
Rev 2921/2018-2; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu broj Gž R-188/2018-2 od 1. ožujka 2018. potvrđena je presuda Općinskog suda u Sisku broj Pr-202/2016 od 6. studenoga 2017. ispravljena rješenjem tog suda broj Pr-202/2016 od 24. studenoga 2017., a kojom je odbijen zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da je nedo...

25
Rev 2742/2018-2; 9.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-632/18-2 od 3. srpnja 2018. potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-2333/16-25 od 27. ožujka 2018. kojom je utvrđeno da je redoviti otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik dao tužiteljici Odlukom od 24. lipnja 2016. nezakonit (nedopušt...

26
Revr 300/2018-2; 2.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da izvanredni otkaz ugovora o radu kojom se otkazuje ugovor o radu sklopljen 26. siječnja 2015. između Ž. B. i tuženika D. Č. d.o.o. koji je otkaz tuženik dao tužitelju Odlukom o izvanrednom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ...

27
Revr 40/2017-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da odluka tuženika Ž. J. … d.o.o., A., D. B., OIB: … o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 2. rujna 2014. nije dopuštena i da radni odnos tužitelja K. B. iz G. G., OIB: … nije prestao, te se nalaže tu...

28
Revr 716/2018-2; 18.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1000/16-26 12. siječnja 2018. suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da je nedopušten izvanredni otkaz ugovora o radu zaključenog na neodređeno vrijeme dana 24. prosinca 2003. godine, koji je tuženik V. i o. d.o...

29
Revr 646/2016-2; 18.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: "I. Utvrđuje se da Odluka tuženika H. C. d.o.o. Z. R. područje j. broj: … od 21.08.2014.g. o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: … od 12.11.2012. godine tužitelju ...

30
Revr 801/2018-3; 17.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I. Utvrđuje se da otkaz Ugovora o radu koji je zaključen 11. studenoga 2011. između tužiteljice kao radnice i tuženika kao poslodavca i koji otkaz je ...

31
Revr 598/2018-2; 12.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-1342/16-36 od 8. studenoga 2017. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade plaće u razdoblju studeni 2014. - ožujak 2016. ukupno iznos 74.450,93 kn; na ime regresa za 2014. i 2015. ukupno iznos 3.600,00 kn; na ime božićnice za 2014. i 20...

32
Revr 539/2018-2; 11.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Općinskog suda Bjelovaru poslovni broj Pr-70/15-50 od 25. listopada 2017. suđeno je: "I. Utvrđuje se da otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme broj … zaključen dana 20. listopada 2008. godine između tužene bolnice, B., OIB:… kao poslodavca i tužiteljice M. J. iz S. P., B., ...

33
Revr 768/2018-2; 11.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika od 10. rujna 2015. te na utvrđenje da radni odnos tužitelja nije prestao i na vraćanje tužitelja na rad (toč. I. izreke). Odbijen je...

34
Revr 275/2017-2; 10.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja kao nepravodobna, a drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana te je potvrđeno prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja reviziju je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogr...

35
Revr 480/2018-2; 10.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je nedopušten otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora tužiteljici od 3. lipnja 2016. i naloženo je tuženiku da tužiteljicu vrati na radno mjesto odgovarajuće njezinoj stručnoj spremi i iskustvu (točka I. izreke), te je naloženo tuženiku da tužitel...

36
Revr 1403/2016-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima poslovni broj Pr-126/15 od 3. ožujka 2016. presuđeno je: "Odbija se tužitelj s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Poništava se tuženikova Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu broj … od 21. kolovoza 2014. godine kao nezakonita i n...

37
Revr 261/2018-4; 3.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj Pr-432/16 od 12. rujna 2017. sudio je: „I Prihvaća se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "1. Utvrđuje se ništetnim Izjava tužiteljice od "Datum: 31.3.2016. god." u stavku 3 u kojem piše: "Ovim se odričem prava ulaganja Zahtjeva za zaštitu prava protiv...

38
Revr 329/2018-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 21. studenog 2014., kao i Odluke od 23. prosinca 2014. kojom je odbijen zahtjev za zaštitu prava radnika, zahtjev za vraćanje na rad te zahtjev za naknadu parničnog troška (t...

39
Gž 11/2019-2; 23.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja zabranjeno je tuženiku Samostalnom sindikatu radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH), Sindikalnoj podružnici I.-g. d.o.o. O., poduzimanje i organiziranje nezakonitog štrajka, koji se kod tužitelja I.-g. d.o.o. neprekidno provodi od 24. lipnja 2019. u ...

40
Revr 677/2017-2; 23.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: „I. Utvrđuje se da je Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 12. svibnja 2015. tužiteljici J. V. ništetna jer tuženik nije tražio i nije uvažio odbijanje suglasn...

41
Revr 900/2017-5; 10.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-2113/15-31 od 6. listopada 2016.  suđeno je: "I/ Usvaja se tužbeni zahtjev koji glasi: "I              Utvrđuje se da je tuženikova Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika od 09. srpnja 2015. ...

42
Rev 2229/2018-3; 9.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-406/15-30 od 25. studenoga 2016. je suđeno: „I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu tuženika M. P. d.d. sa sjedištem u Z., ..., OIB: ..., kojom je tuženik otkazao Ugovor o radu tužitelju, te Odluka t...

43
Revr 657/2018-2; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da odluka tuženika broj … od 3. listopada 2014., kojom je tuženik otkazao tužitelju ugovor o radu broj … od 1. siječnja 2010., nije dopuštena te da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao; odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtj...

44
Revr 960/2017-2; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita Odluka tuženika od 01. srpnja 2016. godine o otkazu Ugovora o radu od 01.01.2016. godine, zbog skrivljenog ponašanja, te da radni odnos tužitelja nije niti prestao. Nalaže s...

45
Rev 1166/2019-3; 5.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: „1. Utvrđuje se da tuženikova Odluka donesena dana 4. prosinca 2017. o izvanrednom otkazu Ugovora o radu zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, zaključenog na neodređeno vrijeme dana 1. studenog 2...

46
Rev 1823/2019-2; 5.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Utvrđuje se da odluka o otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 16. prosinca 2015. koju je donio tuženik P. J. d.o.o. u S., OIB: … dana 19. prosinca 2016. nije dopuštena i da radni odnos tužiteljice I. Đ. iz Z., OIB: … kod tuženika nije prestao, te se ...

47
Revr 16/2018-2; 5.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pr-1096/15 od 16. ožujka 2017. suđeno je: " I. Utvrđuje se da je tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužiteljici dana 14. rujna 2015. god. nedopuštena. II. Nalaže se tuženiku da tužiteljici omogući rad prema njezinom Ugovoru o radu z...

48
Revr 313/2017-2; 4.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tuženiku od 26. svibnja 2015. (točka I. izreke) te je utvrđen sudski raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 17. studenog 2014. s danom 31. listopada 2015. i naloženo tuženiku naknaditi tužitelju štet...

49
Revr 346/2018-2; 30.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nedopuštenosti Odluke o redovitom otkazu ugovora o radu broj DP-10-27539/15 od 20. studenoga 2015. i nedopuštenosti Odluke o zahtjevu za zaštitu prava broj HP-07/4-33468/15 od 23. prosinca 2015. te na utvrđenje da radni od...

50
Revr 1266/2016-2; 29.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika o otkazu ugovora o radu tužitelju od 12. veljače 2015., kao i odluka tuženika od 9. ožujka 2015. kojom se odbija zah...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a