Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 560

1
Revd 1672/2023-3; 25.4.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž R-271/2020-2 od 25. studenoga 2020., kojom je preinačena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-41/2019-18 od 19. prosinca 2019. tako da je tužbeni zahtjev prihvaćen. 2. U prijedlogu za d ...

2
Rev 693/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od 1. siječnja 2016. g. do 31. listopada 2017.g. u ukupnom iznosu od 4.525,65 kuna zajedno s pripadajućom: - zakonskom k...

3
Rev 4635/2019-2; 13.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Rijeci presudom poslovni broj Pr-208/2016-32 od 25. listopada 2018. pod točkom 1. odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se ništavnom Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu tužitelju S. V. od 26. srpnja 2016. godine. 2. Nalaže se tuženiku L. d.o.o. K. da na ime izg...

4
Rev 4525/2019-3; 27.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužiteljice na utvrđenje da je odluka tuženika o otkazu ugovora o radu tužiteljici s ponudom izmijenjenog ugovora od 22. prosinca 2017. nedopuštena, te odbijen zahtjev za vraćanje t...

5
Su-IV-33/2022-8; 4.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/22) održane 4. travnja 2022.

6
Revd 1079/2021-2; 15.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž R-616/2018-2 od 26. svibnja 2020., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-3097/18-15 od 30. svibnja 2018., postavlj...

7
Gop-1-2021-4; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški je, nakon održavanja pripremnog ročišta i održane sjednice sudskog odjela, podnio prijedlog (zaprimljen kod ovoga suda 25. lipnja 2021.) za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava u predmetu poslovni broj P...

8
Rev 1530/2019-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu, te da radni odnos nije prestao. Odbijen je i zahtjev tužitelja kojim traži da se naloži tuženiku vraćanje na posao i to na poslove koje je tužitelj oba...

9
Rev 681/2020-2; 11.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Rijeci broj Gž R-522/2019-2 od 13. siječnja 2020. potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-2591/2018-34 od 18. srpnja 2019. kojom je odbijen tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje da je nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenje...

10
Rev 573/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom odluka o otkazu ugovora o radu od 1. travnja 2016. te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao, pa je naloženo tuženiku vratiti tužiteljicu na rad, na radno mjesto Viši agent - Odsjek za komercijalne upite privatnih korisnika - Odjel z...

11
Rev 549/2020-3; 7.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Varaždinu broj Pr-40/15-12 od 11. veljače 2016. utvrđen je nedopuštenim izvanredni otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik dao tužiteljici odlukom od 20. travnja 2015., određen sudski raskid ugovora o radu tužiteljici kod tuženika sa danom 31. listopada 2015., naloženo tuž...

12
Revr 608/2017-2; 31.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Utvrđuje se da je odluka o redovitom osobno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu, zaključenog između tužitelja i tuženika na neodređeno vrijeme dana 24. srpnja 2009., Klasa:112-02/09-02/02, Ur.br.:2198-1-79-10/09-29, a koja odluka je donesena dana 22. srpnja ...

13
Gž 8/2021-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj broj P-3/2021. od 3. svibnja 2021. odbačena je tužba (točka I. izreke), a tužitelju je naloženo tuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu 6.250,00 kuna (točka II. izreke). 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredab...

14
Rev 273/2021-3; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Đ. K. L. koji glasi: "Poništava se Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu broj: 66/14 tuženika P. d.o.o. OIB: …, P., od 17. listopada 2014., kao i Odluka Nadzornog odbora tuženika od 13. studenog 2014., kojim je o...

15
Rev 3028/2019-5; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj Pr-37/2017-16 od 12. prosinca 2017. suđeno je: "I. Odbija s tužitelj A. R., OIB: ... iz S. B., ... s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je odluka tuženika (OIB: ...) škole B. T. S. B., ..., KLASA: 112-02/17-02, URBROJ: ...

16
Rev 685/2021-2; 15.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je odbačena kao nepravodobna tužba s tužbenim zahtjevom na utvrđenje nedopuštenom Odluke od 3. lipnja 2020. kojom je tuženik otkazao ugovor o radu kojeg je sklopio s tužiteljem - izvanrednim otkazom t...

17
Gž 6/2021-2; 15.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje izbora za utemeljenje prvog radničkog vijeća H. P. d.o.o. P. J. - službe u sjedištu održanih 22. ožujka 2021. u S. u prostorijama "sale za sastanke direktora H. P. d.o.o. P. J. gosp. V. O. dipl. inž. el.". 2. Protiv nave...

18
Rev 4611/2019-3; 9.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se nedopuštenim izvanredni otkaz ugovora o radu tuženika sadržan u odluci o izvanrednom otkazu od dana 26. ožujka 2015, odluka broj:4968; II. Nalaže se tuženiku vratiti tužitelja na rad i to na radno mjes...

19
Rev 423/2021-2; 8.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Osijeku broj Gž R-306/19 od 17. prosinca 2020. potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu Pr-5074/2018-50 od 12. travnja 2019. u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da je sa tuženikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vr...

20
Rev 667/2020-2; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu od 15. rujna 2016. i odluke o zahtjevu za zaštitu prava tužiteljice od 6. listopada 2016. te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao kao i zahtjev za vraćanje tužiteljice na rad ...

21
Gž 5/2021-2; 26.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I              Poništava se odluka Arbitraže P. b. Z. d.d. poslovni broj AP-1/2017 od 30. kolovoza 2017. godine kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice i tužba se odbacuje. II              Svaka stranka snosi svoj trošak postupka." 2. Rješenjem suda...

22
Rev 1064/2020-3; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-3154/2018-38 od 28. listopada 2019. pod točkom I. izreke utvrdio je da je odluka o otkazu ugovora o radu broj: 1546/1996 zbog skrivljenog ponašanja pod poslovnim brojem: 71(512)/2018 od 30. siječnja 2018. nije dopuštena i da radni odnos izmeđ...

23
Rev 371/2021-4; 18.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod toč. I izreke odbijen je tuženi zahtjev tužitelja kojim je traženo utvrđenje da je Odluka tuženika od dana 03. srpnja 2015. o redovitom otkazu Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana 31. siječnja 2014. (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), nezakonita ...

24
Rev 63/2021-2; 11.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je nedopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu Klasa: ..., Ur. broj:... od 19. prosinca 2017., kao i odluka Školskog odbora Klasa: ..., Ur. broj ... od 12. siječnja 2018. te je utvrđeno da je ugovor o radu od 3. studenoga 2011. sklopljen između s...

25
Rev 1910/2018-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 1. "Utvrđuje se da su tuženik i zaposlenici tuženika kao poslodavca uznemiravali tužiteljicu kao radnicu, vrijeđal...

26
Revr 744/2017-4; 28.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gž R-814/17-2 od 13. lipnja 2017., potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-2074/15-31 od 10. travnja 2017. kojom je utvrđena nedopuštenom Odluka tuženika o izvanrednom otkazu Ugovora o radu, urudžbeni broj: ... od 2...

27
Rev 1779/2018-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da je odluka tuženika od 13. siječnja 2015. kojom je tužitelju otkazan ugovor o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa nedopuštena, da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao 16. ožujka 2015., vraćanje tužitelja...

28
Rev 1386/2019-3; 27.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: "Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Utvrđuje se da nije dopušten izvanredan otkaz tužiteljeva ugovora o radu sklopljen na neodređeno vrijeme 18. 11. 2005. (28. 02. 2009.) sve prema odluci tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 18. s...

29
Revr 784/2018-2; 21.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik dao tužitelju Odlukom o izvanrednom otkazu od 22. srpnja 2015. nije dopušten pa stoga radni odnos tužitelju nije presta...

30
Rev 272/2020-2; 20.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti odluke tuženika od 3. svibnja 2018. kojom je tužitelju izvanredno otkazan ugovor o radu i da radni odnos tužitelju nije prestao te zahtjev za vraćanje tužitelja na radno mjesto iz ugovora o radu kao i naknadu parni...

31
Rev 865/2020-4; 14.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I/ Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o redovitom otkazu Ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika od 23. rujna 2016. kao i Odluka od 19. listopada 2016. broj NO-110/2016 koji je donio Nadzorni odbor tuženika - protutužitelja Š. d.o.o. iz O. OIB:…, ...

32
Rev 1101/2020-2; 30.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 3. listopada 2017. utvrđena je nedopuštenom; tuženiku je naloženo tužitelja vratiti na rad na poslove iz važećeg ugovora o radu, odnosno na odgovarajuće poslove te je naloženo tuženiku tužitelju naknaditi troškove postup...

33
Rev 1173/2020-2; 30.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da Ugovor o radu zaključen dana 16. ožujka 2018. god. između M. D. kao radnika i tuženika kao poslodavca predstavlja Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Utvrđuje se da je Odluka o izvanrednom o...

34
Revr 507/2018-2; 24.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odlučeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice S. B. iz Z., ..., OIB: ... koji glasi: "I. Utvrđuje se da nije dopuštena odluka o otkazu ugora o radu zbog nezadovoljavanja tijekom probnog rada od 29. srpnja 2016. tuženika V. G. d.o.o. u Z., ..., OIB: ... kojom je tu...

35
Rev 223/2020-2; 16.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu od 27. studenoga 2017. te da nije prestao radni odnos tužiteljice na radnom mjestu njegovateljice temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme od 30. listopada 2017. kao i zahtjev za vrać...

36
Revd 2926/2020-2; 10.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž R-310/2018-2 od 18. lipnja 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Karlovcu poslovni broj Pr-739/2016-23 od 29. ožujka 2018. Tuženica na prijedlog nije odgovorila. Postupajući u...

37
Rev 225/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 15.578,05 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama te je naloženo tužitelju nakaditi tuženiku trošak parničnog postupka. Drugostupanjskom je presudom odbijena kao neosnovana žalba tužitelja te je potvrđena prvostupanjska presuda. Protiv ...

38
Rev 4046/2019-3; 24.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena odluka tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu skrivljenim ponašanjem od 22. listopada 2014., kao i odluka tuženika od 17. studenoga 2014. kojom je odbijen zahtjev tužitelja za zaštitu prava protiv odluke o redovit...

39
Rev 2896/2018-2; 23.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u st. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da su tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 27. listopada 2015. i tuženikova Odluka od 16. studenoga 2015. kojom odbija zahtjev za zaštitu prava tužiteljice Ž. K. nedopuštene i nezakonite...

40
Rev 4664/2019-2; 16.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da nije dopuštena tuženikova odluka o otkazu ugovora o radu od 9. listopada 2017. pod brojem 135/17 kojom je tužitelju otkazan ugovor o radu od 4. rujna 2014. i aneks tom ugovoru od 15. rujna 2016. kao i odluka tuženika kojom se odbija zahtjev za zaštitu povri...

41
Revr 280/2018-2; 16.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da su nedopuštene tuženikova Odluka o otkazu ugovora od radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika od dana 17.rujna 2014.g., kojom je tužitelju otkazan Ugovor o radu na neodređen...

42
Rev 4899/2019-3; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I/ Utvrđuje se da je Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od  21. svibnja 2015. godine, tuženika T. L. d.o.o. O., OIB …, kojom je tužiteljici N. K., OIB …, otkazan ugovor o radu od 9. studeni 2008. godine nedopuštena i nezakonita, te se ista poniš...

43
Rev 3236/2018-2; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je odluka tuženika o otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, Ur. broj: DIR-09-15-067/11 od 7. rujna 2017. kojom je tuženik H. Š. d.o.o. u Z., U. K. B. 1, OIB: … otkazao ugovor o radu na neodređeno vrijeme Ur. broj: KC-...

44
Revr 573/2018-3; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da Odluka tuženika H. C. d.o.o. Zagreb, Regionalno područje Jug broj:2192-2 od 18. kolovoza 2014. god. o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu br. 1273-37/11 od 01. rujna 2011. god.,  tužitelju M. Š. nije dopušte...

45
Rev 267/2020-3; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka tuženika o prestanku ugovora o radu od 11.02.2019.g. broj ..., te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao; 2. Utvrđuje se da je tužiteljica sa tužen...

46
Rev 1132/2020-2; 20.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 12.711,81 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže određene izrekom te presude (stavak I. izreke); odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena odluka o otkazu ugovora o radu od 11. ožujka 2...

47
Rev 970/2020-3; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke utvrđeno je da Odluka o redovitom otkazu od 6. lipnja 2018., kojom je tuženik kao poslodavac tužiteljici kao radnici otkazao Ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme 1. srpnja 2017., nije dopuštena, te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije pr...

48
Rev 447/2020-2; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi za utvrđenje nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, za sudski raskid ugovora o radu s danom donošenja prvostupanjske presude, za isplatu neisplaćenih plaća za vrijeme nezakonitog otkaza, za naknadu štete u iznosu od 287.040,00 kn te za...

49
Rev 640/2020-2; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-880/19-2 od 7. siječnja 2020. potvrđena je presuda u Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1484/15-72 od 27. ožujka 2019. kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice upravljen na utvrđenje da je nedopuštena Odluka o redovitom otkazu ugovora o...

50
Revr 317/2018-2; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev da se nedopuštenom utvrdi odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 2. prosinca 2016. kojom je tuženik otkazao tužiteljici ugovor o radu (točka I. izreke), tuženiku je naloženo da tužiteljicu vrati na posao (točka II. izreke), kao i da se tuž...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a