Poredano po:

Broj dokumenata: 57564

1
Gop 1/2020-3; 15.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku je u predmetu poslovni broj P-20/2019 28. veljače 2020. podnio prijedlog za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, kako bi Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo pravno shvaćanje u tim pitanjima. U prijedlo ...

2
Rev 18/2018-2; 26.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je utvrđeno da su ništetne odredbe Ugovora o kreditu broj 5140030242-62000146205/2005 koji su 15. rujna 2005. zaključili tužitelj kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor i to one odredbe kojima se ugovara valutna klauzula i tužit...

3
Revd 90/2019-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužiteljica je prijedlogom za dopuštenje revizije od 18. listopada 2019. predložila da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Rijeci, poslovni broj: Gž - 1135/19-2 od 4. rujna 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj: P-11...

4
Revd 384/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Karlovcu broj Gž-283/2018-2 od 14. listopada 2019., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Splitu broj P-9469/2015. od 11. siječnja 2018. Odgovor na prijedlog za dopuštenje ...

5
Revd 605/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru broj Gž-1023/2019-2 od 19. studenoga 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru broj P-457/19-70 od 24. svibnja 2019. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije nije podnesen. Prijedlog za...

6
Revd 823/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagateljica osiguranja je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u  Osijeku broj Gž Ovr-1118/2019-2 od 6. veljače 2020., kojim je preinačeno rješenje Općinskog suda u Zadru broj Ovr-450/2019-2 od 17. lipnja 2019. zbog pravnog pitanja: „Je li rješenje o ovrsi...

7
Revd 345/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Umješač na strani tužitelja M. P. iz Z. je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Visokog trgovačkog suda  Republike Hrvatske poslovni Pž-6328/2016 od 14. studenog 2019. kojim je ukinuta presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-461/2014 od 25. svibnja 2016. i odbačena tu...

8
Revd 567/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podneskom od 27. prosinca 2019., a tuženik podneskom od 23. prosinca 2019. primljenim u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Varaždinu poslovni broj Gž-862/2018-2 od 3. listopada 2019. zbog pra...

9
Revd 670/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugotuženik je podneskom od 23. prosinca 2019., primljenom u Općinskom sudu u Zadru, Stalnoj službi u Benkovcu, predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola poslovni broj Gž-520/2017-2 od 29. listopada 2019. zbog pravnog pitanja navedenog ...

10
Revd 502/2020-2; 21.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru broj Gž-1051/2018-5 od 23. listopada 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru broj Pn-65/2016 od 29. ožujka 2018. Polazeći od odredbe čl. 385. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine",...

11
Revd 548/2020-2; 10.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Osijeku broj Gž-2579/19 od 19. rujna 2019. potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, broj Ps-10/18 od 31. svibnja 2019. kojim je odbačena tužba čijim tužbenim zahtjevom tužitelj kao vlasnik zahtjeva da se tuženoj naloži iseljenje i predaja...

12
Gos 1/2019-36; 4.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Pazinu je u predmetu poslovni broj P-1413/2019, 20. rujna 2019. podnio prijedlog za rješavanje pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava sadržaja pobliže određenog u izreci. Rješenjem poslovni broj Gos-1/2019-5 od 11. prosinca 2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske je ....

13
Revd 79/2019-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj Gž - 419/2018-7 od 10. rujna 2019., kojom je preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj 71 P - 2648/2017-35 od 21. veljače 2018. zbog više pravnih pitanja, između ostalih ...

14
Revd 448/2020-2; 3.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž-695/2019-2 od 28. listopada 2019., kojim je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu poslovni broj P-363/18 od 28. ožujka 2019., a zbog pravnog pitanja navedenog u izreci ovog rješenja...

15
Revd 68/2020-2; 11.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik P. Z. d.d. Z. je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-1474/2018-2 od 7. studenog 2019. radi pravnih pitanja navedenih u izreci ovog rješenja. Postupajući po odredbi čl. 387. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br...

16
Revd 166/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je u prijedlogu za dopuštenje revizije od 21. studenoga 2019. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju presude Županijskog suda Šibeniku poslovni broj Gž-134/2018-2 od 27. rujna 2019., a kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Ogulinu poslovn...

17
Revd 157/2020-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, je podneskom od 8. studenog 2019. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv drugostupanjske presude zbog više pravnih pitanja. Postupajući po odredbi čl. 387. st. 1. i 6. Zakona o parničnom postupku ("Naro...

18
Revd 73/2020-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zatražio od drugotuženika Z. p. d.d. isplatu iznosa 33.365,00 kn te naknadu troškova parničnog postupka, sve s pripadajućim zateznim kamatama, u roku 15 dana. Drugostupanjskom presudom je žalba tužitelja odbijena ka...

19
Gr1 12/2020-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Šibeniku, rješenjem poslovni broj Povrv-46/15-2 od 28. rujna 2018., oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Zadru, na temelju odredbe čl. 34.b st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 11...

20
Gr1 14/2020-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Bjelovaru je podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11,148/11, 25/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) u ovom predmetu odre...

21
Gr1 20/2020-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Makarskoj je podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11,148/11, 25/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) u ovom predmetu odre...

22
Revd 46/2019-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podneskom od 13. studenog 2019., zaprimljenim u Općinskom sudu u Osijeku 14. studenog 2019. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola poslovni broj Gž-672/2018-2 od 18. rujna 2019. zbog slijedećeg pravnog pitanja: „Da li je ...

23
Revd 75/2020-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž R-718/2018-2 od 19. rujna 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu broj Pr-908/16 od 6. lipnja 2018., a zbog pravnih pitanja navedenih u izreci ovog rješenja. Postupajući po od...

24
Revd 48/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-1600/19-2 od 29. listopada 2019. kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-3279/18-32 od 3. rujna 2019. Postupajući s...

25
Rev 2900/2015-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja (st. I. izreke) odbačena je tužba (pogrešno sud prvog stupnja odbacuje "tužbeni zahtjev") i ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Z., poslovni broj Ovrv-8562/12 od 28. kolovoza 2012.. Naloženo je tužitelju naknaditi tuže...

26
Gr1 334/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Povrv-67/18-2 od 24. svibnja 2018., Općinski sud u Koprivnici oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu, te je po pravomoćnosti tog rješenja spis dostavio Trgovačkom sudu u Varaždinu kao stvarno nadležnom sudu. Odluku temelji na odredbi čl. 34.b toč. 1. Zakona o pa...

27
Revd 5/2019-3; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik i umješač su podnijeli prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu br. Gž R 1250/19-2 od 4. rujna 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu, br. Pr-4545/2018-50 od 13. lipnja 2019. Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387. Za...

28
Gr1 420/2019-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku se rješenjem poslovni broj Ovr-663/19-2 od 25. srpnja 2019. oglasio mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti tog rješenja spis dostavio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pozivajući se u obrazloženju na odredbu čl. 133. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj 112/12, 25/13, 93...

29
Gr1 6/2020-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Šibeniku podnio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) u ovom predmetu odredi drugi stvarn...

30
Gr1 466/2019-2; 10.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Crikvenici, podnio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) u ovom predmetu o...

31
Rev 2066/2019-4; 10.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podneskom zaprimljenim kod ovog suda 30. prosinca 2019. odustala od podnesene revizije u ovom predmetu. Budući da u podnesenoj reviziji nije donesena odluka, na temelju odredbe čl. 392. st. 5. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05...

32
Gr1 2/2020-2; 9.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Slavonskom Brodu, podnio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) u ovom pr...

33
Gr1 472/2019-5; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U predmetu Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-1108/19-36 koji se vodi po tužbi tužitelja Z. v. d.o.o. Zagreb protiv tuženika Radničkog vijeća Z. v. d.o.o. Z., radi nadomještanja suglasnosti na namjeravani otkaz ugovora o radu radniku D. M., izjavu o stupanju u parnicu na strani tuženi...

34
Gž 1/2020-3; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj 34 P - 14/2019-2 od 19. studenog 2019. odbačena je tužba tužitelja od 14. studenog 2019., zaprimljena pred tim sudom 15. studenog 2019. Protiv navedenog rješenja tužitelj je uložio žalbu pobijajući ga iz svih žalbenih razloga, uz prijedlog da se isto preina...

35
Revr 73/2017-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zaboku presudom poslovni broj P-486/10-43 od 30. listopada 2012. pod točkom I. izreke naložio je tuženiku isplatiti tužitelju naime naknade imovinske štete iznos od 406.323,08 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 14. svibnja 2010. do isplate te naknaditi tužitelju parnični trošak u iz...

36
Rev 956/2014-5; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je pravno nevaljana oporuka koju su 1. srpnja 1983. sačinili P. i M. T., proglašena 24. listopada 1994. u ostavinskom predmetu O-5737/94, a kojom se za slučaj obostrane smrti ostavitelja sva njihova imovina ostavl...

37
Revd 75/2019-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podneskom od 13. studenog 2019. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-962/2019-2 od 12. rujna 2019. zbog pravnog pitanja koje glasi: „Može li se nazivanje uvoznika motornog vozila škrtcem (zbog činjenice d...

38
Revd 7/2019-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Dana 10. listopada 2019. tuženik je podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-1356/19-2 od 12. rujna 2019. pozivom na odredbu čl. 385. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 1...

39
Revd 94/2019-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik i umješač na strani tuženika su podnijeli prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-1479/19-2 od 9. listopada 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-4543/2018-31 od 30. kolovoza 2019. Postupajući sukladno odredba...

40
Gr1 486/2019-2; 30.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Dopisom poslovni broj R1 Ob-855/19-2 od 20. prosinca 2019. Općinski sud u Slavonskom Brodu zatražio od Vrhovnog sudu Republike Hrvatske da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25...

41
Gr1 488/2019-2; 30.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Dopisom poslovni broj R1 Ob-839/19-2 od 18. prosinca 2019. Općinski sud u Slavonskom Brodu zatražio od Vrhovnog sudu Republike Hrvatske da se u smislu odredbe čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25...

42
Gr1 490/2019-2; 30.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Velikoj Gorici dopisom poslovni broj Povrv-1084/18-9 od 14. studenoga 2019., zatražio je da Vrhovni sud Republike Hrvatske na temelju čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/1...

43
Rev 4378/2019-3; 30.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom preinačena prvostupanjska presuda tako da je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 48.800,00 kn sa zateznim kamatama. Protiv drugostupanjske presude tužiteljica je izjavila reviziju iz odredbe čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 11...

44
Rev 5202/2019-3; 30.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev na utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu od 3. listopada 2014. te je naloženo tuženiku da tužiteljicu D. Ć. vrati na rad, kao i da joj isplati plaću. Odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim tužiteljica traži da se naloži tuženiku dostava pro...

45
Rev 972/2012-6; 27.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U presudi ovog suda poslovni broj Rev-972/12-2 od 10. travnja 2018. kojom je odlučeno o reviziji tužiteljice protiv presude Županijskog suda Puli-Pola poslovni broj Gž-930/10-2 od 16. siječnja 2012., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Rovinju poslovni broj...

46
Rev 3250/2018-4; 27.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podneskom od 30. listopada 2019. izjavili da povlače reviziju. Tuženik je podneskom od 31. listopada 2019. izjavio da povlači reviziju. Stoga je valjalo utvrditi odustanak od revizija na temelju odredbe čl. 392. st. 5. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 1...

47
Gr1 478/2019-2; 23.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Velikoj Gorici dopisom poslovni broj Povrv-256/19-5 od 17. prosinca 2019., zatražio je da Vrhovni sud Republike Hrvatske na temelju čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11,...

48
Revd 63/2019-2; 23.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-1339/2019-2 od 2 listopada 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-4769/18-16 od 21. svibnja 2019. Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o par...

49
Rev 591/2019-3; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke presuđeno je kako slijedi: „Utvrđuje se da Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen dana 1. rujna 2010. kojim je prvotuženica-protutužiteljica N. E. prenijela na drugotuženicu A. E. vlasništvo na nekretninama upisanim u zk.ul. 868, k.o. T. i to kč.br. 2...

50
Rev 2226/2014-10; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 4-10 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 2226/2014-10 OPĆINSKOM SUDU U RIJECI R I J E K A Popratnim izvješćem zaprimljenim na ovom sudu 11. rujna 2014. dostavljen je ovom sudu spis Općinskog suda u Rijeci broj Z-19226/11 od 14. siječnja 2013., u zemljišnoknji...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a