Poredano po:

Broj dokumenata: 58464

1
Revd 2509/2022-2; 15.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu , poslovni broj Gž-2216/2021-3 od 21. ožujka 2022. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385., čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03 ...

2
Su IV 33/2022-11; 6.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa četvrte sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (4/22) održane 6. lipnja 2022.

3
Revd 2179/2022-2; 25.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvotuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske presude. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije je postavio pravna pitanja za koje je naveo da su važna za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni ili za razvoj prava kroz sudsku ...

4
Rev 1027/2021-2; 3.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe na temelju zadužnice od 15. svibnja 2007. izdane po tužitelju u korist tuženika, a koju je tuženik za iznos od 12.998,13 kn podnio na naplatu Financijskoj agenciji dana 29. siječnja 2010. (toč. I. izreke). Ujed ...

5
Su-IV-33/2022-8; 4.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/22) održane 4. travnja 2022.

6
Su IV-87/2022; 11.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog 11. ožujka 2022. u Zagrebu.

7
Rev 112/2018-2; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I/ Utvrđuje se ništetnom odredba članka 10. stavak 2. Ugovora o kreditu broj 9010721851 sklopljen između tuženika P. b. Z. d.d. A3 i tužitelja G. M. iz A4 , d ...

8
Revd 1429/2021-3; 15.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4542/2018-7 od 24. rujna 2020., kojom je preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P- 1533/2013 od 6. lipnja 2018. 2. Tuženici su u odgovoru na prijedlo ....

9
Revd 207/2022-2; 8.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-95/2021-2 od 21. rujna 2021., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-3842/2019-22 od 4. siječnja 2021. 2. Postup ...

10
VSRH Rev 677/2021-2; 2.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja protiv tuženice, radi isplate, podnijeta 30. svibnja 2019. 2. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno rješenje suda prvog stupnja. 3. Ovaj sud je rješenjem poslovni broj Revd-3134/2020-2 od 20. s ......

Broj odluke: Rev 677/2021-2

11
Su-IV-33/2022-2; 31.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa prve sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (1/22) održane 31. siječnja 2022.

12
Revd 29/2022-2; 25.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljice su podnijele prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-357/2019-4 od 8. rujna 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo poslovni broj P-1644/17-44 od 21. prosinca 2018. 2. Postupajući ...

13
Revd 790/2021-3; 19.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj Gž-1001/2020-2 od 6. listopada 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Sesvetama broj P-212/2019-36 od 16. srpnja 2020. 2. U odgovoru na prijedlog za dopuštenje revizije tužitelj ....

14
Gop-1-2021-4; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški je, nakon održavanja pripremnog ročišta i održane sjednice sudskog odjela, podnio prijedlog (zaprimljen kod ovoga suda 25. lipnja 2021.) za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava u predmetu poslovni broj P...

15
Revd 2405/2020-2; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž - 5475/2018-3 od 28. svibnja 2020., kojim je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P - 1962/2017 od 25. srpnja 2018. u pobijanom dijelu pod t. I i II izreke ...

16
Rev 1316/2016-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja dopuštena je uknjižba prava vlasništva na nekretnini z.č. B3 zk. ul. 3900 k.o. Sveti Anton s imena društvenog vlasništva korisnik Delovna organizacija za gradbeno podjetje T. L. za korist predlagatelja. 2. Rješenjem suda drugoga stupnja odbačena kao ...

17
Rev 1014/2018-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je utvrđeno da je tužba u ovoj pravnoj stvari u cijelosti povučena sukladno odredbi članka 193. stavak 1. i 2. ZPP (točka I. izreke). Naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljima na ime troškova parničnog postupka ukupan iznos o...

18
Rev 1721/2019-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe tužitelja te I. tuženice i II. tuženika kao i žalba III. tuženice kao neosnovane i potvrđena je prvostupanjska presuda „u dijelu kojim je prihvaćen tužbeni zahtjev za isplatu kunske protuvrijednosti iznosa od 52.000 € s dosuđenom zateznom kamatom i zah ...

19
Rev 271/2021-2; 31.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-4945/2012 od 14. prosinca 2018. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da tuženici solidarno tužitelju plate iznos od 71.110,61 kn sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. ...

20
Su-IV-16/2021-14; 5.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/21) održane 5. srpnja 2021.

21
Revd 1303/2020-2; 11.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-3887/19-2 od 19. studenog 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Supetru poslovni broj P-2526/16 od 24. svibnja 2019. zbog pitanja koje smatra važnim z...

22
VSRH Rev 281/2021-2; 27.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku tužiteljici isplatiti 4.975,30 kn bruto i naknaditi joj troškove postupka u iznosu od 5.750,00 kn sve s pripadajućim zateznim kamatama pobliže određenim izrekom presude. 2. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika i potvrđena je prvostu ....

Broj odluke: Rev 281/2021-2

23
Su-IV-16/2021-8; 26.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/21) održane 26. travnja 2021.

24
Revd 1013/2021-2; 7.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužena je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske presude. 2. Tužitelj je podnio odgovor na taj prijedlog, predložio ga odbaciti, podredno odbiti, pritom je zahtijevao trošak sastava odgovora. 3, Postupajući prema odredbi čl. 385., 385.a i 387. Zakona o parničnom postu ....

25
Su IV-162/2021; 31.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog on line 31. ožujka 2021.

26
Rev 1117/2020-4; 23.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I/ izreke utvrđene su nezakonitima i nedopuštenima pismena bez naslova Odluka tuženice-protutužiteljice (dalje: tuženice) od 24. kolovoza 2010., Odluka tuženice od 17. rujna 2010., kao i Odluka tuženice od 5. listopada 2010. U toč. II/ izreke prvostupanjske presude ra...

27
Su-IV-16/2021-5; 1.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa druge sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/21) održane 1. ožujka 2021

28
Revr 1195/2014-3; 24.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je otkaz ugovora o radu tužitelja nedopušten, da se „poništava“ odluka tuženika od 14. ožujka 2012. kojom je tužitelju otkazan ugovor o radu na radnom mjestu domara u prodajnom centru G. c. & c. P. s aneksima ugovora, s ponudom sk...

29
Rev 129/2021-2; 16.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-276/2015-22 od 29. svibnja 2018. utvrđen je raskinutim ugovor o kupoprodaji (točka 1. izreke presude), te je naloženo tuženiku-protutužitelju (dalje tuženik) platiti tužitelju-protutuženiku (dalje tužitelj) iznos od 102.285,93 kn s kamatama (točka 2. ...

30
Rev x 1084/2016-3; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 277.461,55 kn sa zakonskim kamatama tekućim na iznos od 265.374,55 kn od 12. listopada 2000. te na iznos od 12.087,00 kn od 13. prosinca 2000. do isplate kako je to opisano pod toč. I. izreke, dok je pod toč. II. izreke nalož...

31
Revd 11/2021-2; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: I-tuženik T. V. je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-4263/2018-2 od 21. svibnja 2020., kojom je djelomično preinačena, djelomično potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-4937/17-71 od 28. ožujka 2018. Tuž...

32
Revd 1112/2020-4; 13.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je prijedlogom za dopuštenje revizije predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-6376/2019-2 od 5. prosinca 2019., ispravljene rješenjem istoga suda poslovni broj Pž-6376/2019-7 od 8. prosinca 2020....

33
Revd 1327/2020-2; 24.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Pž-3073/2016-2 od 12. prosinca 2019., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu, poslovni broj P-56/13 od 21. siječnja 2016. Postupajući s...

34
Gr1 133/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci se raspravnim rješenjem poslovni broj P-4220/2019 od 23. prosinca 2019., u povodu prigovora tuženice, oglasio stvarno nenadležnim i predmet ustupio Trgovačkom sudu u Rijeci, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Trgovački sud u Rijeci, dopisom poslovni broj P-154/2020-2 od 4. o...

35
Su IV-308/2020; 5.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog on line 5. studenoga 2020.

36
Gr1 389/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Varaždinu, rješenjem poslovni broj Povrv-112/20-2 od 2. lipnja 2020., oglasio se stvarno nenadležnim te predmet po pravomoćnosti rješenja ustupio Trgovačkom sudu u Varaždinu, uz obrazloženje da se radi o sporu između pravnih osoba, za koji je prema odredbi čl. 34.b toč. 1. Zakona o pa...

37
Gop 1/2020-3; 15.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku je u predmetu poslovni broj P-20/2019 28. veljače 2020. podnio prijedlog za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, kako bi Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo pravno shvaćanje u tim pitanjima. U prijedlo ...

38
Gr1 165/2020-2; 14.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Pazinu, rješenjem poslovni broj P-403/2019-2 od 2. rujna 2019., oglasio se stvarno nenadležnim te predmet po pravomoćnosti rješenja ustupio Općinskom sudu u Pazinu, uz obrazloženje da se radi o sporu radi naknade štete koja tužitelju nastaje sukcesivno, isplatama mirovinskih primanja...

39
Su-IV-47/2020-7; 14.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/20) održane 14. rujna 2020.

40
Rev 18/2018-2; 26.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je utvrđeno da su ništetne odredbe Ugovora o kreditu broj 5140030242-62000146205/2005 koji su 15. rujna 2005. zaključili tužitelj kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor i to one odredbe kojima se ugovara valutna klauzula i tužit...

41
Revd 823/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagateljica osiguranja je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u  Osijeku broj Gž Ovr-1118/2019-2 od 6. veljače 2020., kojim je preinačeno rješenje Općinskog suda u Zadru broj Ovr-450/2019-2 od 17. lipnja 2019. zbog pravnog pitanja: „Je li rješenje o ovrsi...

42
Revd 90/2019-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužiteljica je prijedlogom za dopuštenje revizije od 18. listopada 2019. predložila da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Rijeci, poslovni broj: Gž - 1135/19-2 od 4. rujna 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj: P-11...

43
Revd 605/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru broj Gž-1023/2019-2 od 19. studenoga 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru broj P-457/19-70 od 24. svibnja 2019. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije nije podnesen. Prijedlog za...

44
Revd 384/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Karlovcu broj Gž-283/2018-2 od 14. listopada 2019., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Splitu broj P-9469/2015. od 11. siječnja 2018. Odgovor na prijedlog za dopuštenje ...

45
Revd 345/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Umješač na strani tužitelja M. P. iz Z. je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Visokog trgovačkog suda  Republike Hrvatske poslovni Pž-6328/2016 od 14. studenog 2019. kojim je ukinuta presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-461/2014 od 25. svibnja 2016. i odbačena tu...

46
Revd 567/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podneskom od 27. prosinca 2019., a tuženik podneskom od 23. prosinca 2019. primljenim u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Varaždinu poslovni broj Gž-862/2018-2 od 3. listopada 2019. zbog pra...

47
Revd 670/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugotuženik je podneskom od 23. prosinca 2019., primljenom u Općinskom sudu u Zadru, Stalnoj službi u Benkovcu, predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola poslovni broj Gž-520/2017-2 od 29. listopada 2019. zbog pravnog pitanja navedenog ...

48
Revd 502/2020-2; 21.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru broj Gž-1051/2018-5 od 23. listopada 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru broj Pn-65/2016 od 29. ožujka 2018. Polazeći od odredbe čl. 385. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine",...

49
Revd 548/2020-2; 10.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Osijeku broj Gž-2579/19 od 19. rujna 2019. potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, broj Ps-10/18 od 31. svibnja 2019. kojim je odbačena tužba čijim tužbenim zahtjevom tužitelj kao vlasnik zahtjeva da se tuženoj naloži iseljenje i predaja...

50
Revd 79/2019-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj Gž - 419/2018-7 od 10. rujna 2019., kojom je preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj 71 P - 2648/2017-35 od 21. veljače 2018. zbog više pravnih pitanja, između ostalih ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a