Poredano po:

Broj dokumenata: 30428

1
Kž 145/2021-6; 9.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Pazinu poslovni broj Općinskog suda u Pazinu, poslovni broj K-407/19, Kv-44/21 od 18. veljače 2021 je temeljem čl. 189. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,  70/17 i 126/19 u d...

2
Gž 3/2021-3; 8.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: I. Nalaže se tuženiku R. A. d.d., OIB B2 , da tužitelju A. H. , OIB B1 , isplati iznos od 5.655,08 kuna zajedno sa zateznom kamatom -na iznos od 33,58 kuna od dana 01.12.2007.godine, -na iznos od 33,40 kuna od dana 01.0 ...

3
Gž 92/2021-3; 8.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: 1/ Nalaže se tuženiku P. b. Z. d.d. isplatiti tužitelju P. K. iznos od 12.688,35 kuna (slovima: dvanaest tisuća šesto osamdeset osam kuna i trideset pet lipa) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koju određuje čl. 1. Uredbe o visin ...

4
Gž 54/2019-2; 7.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 7.400,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 26. studenog 2012. godine do isplate, kao i da tužitelju nadoknadi parnični trošak u iznosu od 11.612,50 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 31...

5
Gž 210/2021-2; 6.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.. Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da isplatiti 1. tužitelju J. P. iznos od 110.000,00 kuna i 2. tužiteljici M. P. iznos od 110.000,00 kuna, sve sa zakonskom zateznom kamatom, koja je pobliže navedena u toč.I izreke pobijane presude u roku od 15 dana. Uje ...

6
Gž Zk 186/2021-2; 6.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja od 4. studenog 2020. i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj Z-15064/20 od 9. listopada 2020., dok je toč. II. izreke naložen upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul. 1849 k.o. M. 2. Navedeno rješe...

7
Gž Zk 6/2021-2; 1.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke podnesen protiv rješenja prvostupanjskog suda broj Z-1069/2016-2 od 9. studenog 2017. kao neosnovan te je navedeno rješenje potvrđeno u cijelosti, time da točka I/ izreke navedenog rješenja ispravno glasi: "U zemljišnoknjižnom ulošku 11670 k.o. ...

8
Gž 84/2021-3; 1.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: "I. Nalaže se tuženiku platiti tužitelju iznos od 5.940,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 3. prosinca 2014. pa do isplate, po stopi koja se do 31. srpnja 2015. određuje uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polu ....

9
Gž 565/2020-2; 31.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: 1. Nalaže se tuženiku R. A. d.d., OIB: B2 , isplatiti tužitelju M. G. , OIB: B1 , iznos od 37.387,03 kuna po osnovi preplaćenih anuiteta uslijed ništetnih odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli zajedno sa zak ...

10
Gž 982/2020-2; 31.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: 1. Nalaže se tuženiku S. d.d., A2 , OIB: B2 , da tužitelju I. T. iz A1 , OIB: B3 , isplati novčani iznos od 8.953,27 kn (slovima: osam tisuća devet stotina pedeset tri kune i dvadeset sedam lipa ...

11
Gž 338/2021-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom sud prvog stupnja odbio je tužbeni zahtjev tužitelja slijedećeg sadržaja: "Nalaže se tuženom P. P. iz A3 , OIB: B2 da tužitelju G. Z. , A1 , OIB: B1 , isplati iznos od kn 1.155,36 s pripadajućim zakonski ...

12
Gž 345/2021-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom odbijen preostali dio tužiteljevog tužbenog zahtjeva kojim traži da se naloži tuženiku da mu isplati na ime neimovinske štete iznos od 34.784,49 kuna i na ime imovinske štete iznos od 3.175,51 kunu, sve sa zakonskom zateznom kamatom od 20. svibnja 2014. do isplate (toč. I.). Is...

13
Gž 357/2021-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Tuženik P. L. iz A2 , OIB B2 , dužan je na svojoj nekretnini upisanoj u zemljišnoknjižni uložak 3761 kčbr. 887/ 5 k.o. Novi, Općinskog s ...

14
Gž 1177/2020-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku R. A. d.d. isplatiti tužitelju iznos od 22,897.11 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja se određuje za razdoblje od 1. srpnja 2002. do 31. prosinca 2007. po stopi od 15% godišnje temeljem Uredbe o visini stope z ...

15
Gž 399/2020-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d. A2 , OIB: B2 , da tužitelju Ž. J. iz A1 , OIB: B1 , na ime naknade štete isplati iznos od 28.400,00 kn zajedno s ...

16
Gž 1162/2020-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u toč. I. naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe iz osnove neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti prema kriteriju povrede ugleda, časti i dostojanstva isplatiti tužiteljici isplatiti iznos od 20.000,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamat...

17
Gž 769/2020-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvoga stupnja presuđeno je sljedeće: „I Utvrđuje se da je tužiteljica-protutuženica R. P. iz A1 , OIB: B1 vlasnica nekretnine čkbr.1400 vinograd, pustoš i klijet površine 440 čhv upisane u zk. ul. 91 k.o. Veliko Trgovišće do m ...

18
Gž 851/2020-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja, u toč. I., naloženo je tuženiku nadoknaditi tužitelju štetu u iznosu od 20.00,00 kuna sa zateznim kamatama od podnošenja tužbe (12. siječnja 2015.) do isplate, dok je u toč. II. određeno da svaka strana snosi svoje troškove postupka. Ta je presuda glede dosuđen...

19
Gž 248/2021-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvoga stupnja odlučeno je slijedeće: „1. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 8.297,93 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedine iznose kako slijedi: - iznos od 111,09 kn od 01.09.2007.g. do isplate - iznos od 110,99 kn od 06.10.2007.g. do ....

20
Gž 253/2021-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvoga stupnja odlučeno je sljedeće: „1./ Nalaže se tuženiku P. b. d.d. A2 , OIB: B2 da tužitelju M. S. iz A1 , OIB: B1 isplati iznos od 11.626,00 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zate ...

21
Gž 342/2021-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda, kao osnovan prihvaćen je zahtjev tužitelja kojim je tuženiku naloženo da mu na ime naknade štete isplati iznos od 39.604,84 sa zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče počev od 2. veljače 2015 pa do isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznos...

22
Gž 350/2021-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđene su ništetne odredbe čl. 2., čl. 3. i čl. 4. Ugovora o namjenskom kreditu bez depozita br. 5140030242-60010450279/2005. od 1. rujna 2005., s ovjerom potpisa od javnog bilježnika D. D. iz Osijeka pod poslovni broj OV-11876/2005 od 6. rujna 2005., ...

23
Gž 351/2021-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđene su ništetne odredbe čl. 2., čl. 3. i čl. 4. Ugovora o namjenskom kreditu bez depozita br. 5140030242-60010450279/2005. od 1. rujna 2005., s ovjerom potpisa od javnog bilježnika D. D. iz Osijeka pod poslovni broj OV-11876/2005 od 6. rujna 2005., ...

24
Gž 1033/2020-2; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: Odbija se tužitelj J. K. , OIB B1 iz A1 , sa tužbenim zahtjevom koji glasi: " Nalaže se tuženiku N. J. , OIB B2 iz A2 , da tužitelju J. K. ...

25
Gž 722/2020-3; 29.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj ( A. M. pokojnog A. iz A1 , OIB: B1 ) vlasnik za 3/40 dijela na č. zgr. 50 i č. zgr .57 z.ul. 1614 K.O. A3 , pa je slijedom utvrđenog ovlašten tužitelj temeljem ove presude zatražiti i postići ...

26
Gž 1230/2020-2; 26.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom sud prvog stupnja u točki I. utvrdio je da je tužiteljica B. J. , iz A4 , OIB: B1 , stekla pravo stvarne služnosti staze (prolaza), za korist svojih nekretnina i to: stana na II. katu zgrade sagrađene na k.č.br. 2301 upisane u z.k.ul. 6015 k.o. ...

27
Gž 16/2021-3; 26.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom sud prvog stupnja naložio je u točki I. izreke tuženiku B. d.o.o. Pula da tužiteljima isplati iznos od 5.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju HNB-a važeće na dan plaćanja zajedno sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 28. 08. 2007. godine do 31. pro .....

28
Gž 191/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom sud prvog stupnja je u točki. I. izreke naložio tuženiku da tužitelju isplati iznos od 132.095,05 kunu zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznos od: 1.370,77 kn od dana 3.5.2007 do isplate 1.369,70 kn od dana 3.5.2007 do isplate 1.352,38 kn od dana 5.7.2007 do ispla ...

29
Gž 71/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom, u njenoj toč. I., odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev, koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha po prijedlogu ovrhovoditelja, sada pok. L. B. iz A4 , OIB: B4 , kao pravnog prednika 1. tuženika O. M. , T. A. A. ...

30
Gž 1097/2020-2; 26.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužena M. B. , A4 samovlasno onemogućavala tužitelja S. K. d.o.o., Trg hrvatskih A6 , OIB: B1 u izvršavanju prava stvarne služnosti ( ...

31
Gž 900/2020-2; 26.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici na ime naknade štete isplati iznos od 3.680,30 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana 1. veljače 2019. koje se određuju, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na ....

32
Gž 192/2020-2; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se tuženici naloži da mu isplati iznos od 60.000,00 eura sa zateznim kamatama od 17. ožujka 2007. do isplate, 5.499,59 eura sa zateznim kamatama od 17. ožujka 2007. do isplate, 85.000,00 kuna sa zateznim k...

33
Gž 124/2021-4; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, poslovni broj: 50 P-489/2020 od 8. siječnja 2021., u točki I. izreke presude, utvrđeno je da je ništetna odredba pod točkom 2. naziva KAMATNA STOPA Ugovora o kreditu broj 138-50-3498153 a koji ugovor su zaključili tužitelj A. B. kao korisnik kred ...

34
Gž 128/2021-3; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Osijeku, Stalna služba u Valpovu, poslovni broj: 65 P- 1152/2019-21 od 8. prosinca 2020., u točki I. izreke presude, utvrđuje se ništetnim dio odredbe pod točkom 4. Ugovora za kupnju vozila, broj ugovora 9010940691, sklopljenog dana 09.01.2006.g., a solemniziran kod javnog bilježn...

35
Gž 257/2021-3; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj: 16 Pn- 56/2020-78 od 29. listopada 2020., u stavku 1. izreke presude, naloženo je tuženiku A. o. d.d., da tužitelju A. B. plati neto iznos od 145.310,14 kn na ime imovinske štete kao izgubljene zarade zbog nemogućnos ...

36
Gž 418/2019-3; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Dubrovniku, poslovni broj: P-1207/2016 od 26. ožujka 2019., suđeno je: "I. Utvrđuje je da je ništetna i bez pravnog učinka odredba čl. 6.Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini koji je dana 17.veljače 2005.godi ...

37
Gž 448/2019-5; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, poslovni broj: P-379/18-25 od 21. prosinca 2018., suđeno je: "I. Ugovor o darovanju nekretnine od dana 26.07.2017.g. zaključen između tuženika I. S. kao darodavatelja i tuženice B. S. kao daroprimatelja i to za stan broj 7 na drugo ...

38
Gž 1191/2020-2; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku M. B. iz A1 , s boravištem u A3 , OIB: B2 da isplati tužiteljici S. B. iz A4 ...

39
Gž 445/2020-5; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Benkovcu, poslovni broj: 3 P-118/2014-42 od 30. ožujka 2020., suđeno je: 1. Utvrđuje se da je tužitelj D. M. (OIB B1 ), A2 , vlasnik k.č.br. B2 zgrada površine 46 m2 zk.ul. B3 k.o. Zadar, za cijelo. ...

40
Gž 259/2021-3; 25.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je ugovor o zajmu i sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini od 27. listopada 2010. godine sklopljen između I. tuženika i II. tuženika temeljem kojeg je izvršen prijenos prava vlasništva I. tuženika u k ....

41
Gž Ovr 193/2020-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je kao nepravovremen prijedlog ovršenice za obustavom ovrhe (nazvanim "tužba") podnesen 6. rujna 2019. Iz razloga obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je ovršenica podnesenim prijedlogom zatražila obustavu ovrhe jer smatra da ovrhovoditelju n ...

42
Gž Ovr 139/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je pod točkom I. izreke iz iznosa kupoprodajne cijene od 399.805,50 kn dobivene prodajom nekretnina ovršenika upisanih u zk.ul.br. 2064 k.o. Rakitje, prebijanjem s ovršenikovom tražbinom za isplatu kupovnine namirio tražbine ovrhovoditelja s osnova ukupnih troš...

43
Gž 1242/2020-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom određeno je kako je tuženik dužan platiti tužitelju na ime naknade imovinske štete iznos od 55.034,76 kuna sa zateznim kamatama počevši od dana presuđenja 30. rujna 2020. pa do isplate, sve to u roku od 15 dana (toč. I. izreke), dok je odbijen dio tužbenog zahtjeva za platež...

44
Gž 95/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja djelomično je prihvaćen zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da istome isplati s osnova naknade neimovinske štete iznos od 1.500,00 kuna sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 28. kolovoza 2016. do isplate te s osnova naknade imovinske štete i izgubljene zara...

45
Gž 400/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " I. Nalaže se tuženiku E. B. d.d. isplatiti tužitelju D. B. iznos od 694,06 kn (slovima: šesto devedeset četiri kune i šest lipa), po osnovi preplate na temelju ništetne promjenjive kamatne stope, zajedno sa zakonskom zateznom k ...

46
Gž Ovr 132/2021-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke obustavljen je ovršni postupak u odnosu na ovrhovoditelje T. d.o.o., L.-K. d.o.o., P.P. d.d. u stečaju, G. d.d., P.F. d.o.o., E.B., O.P. d.o.o., M.d.o.o. H.-P. d.o.o., i to na stanu S-7 koji se nalazi na prvom katu višestambeno - poslovne građevine P+2+Potkr. (3...

47
Gž Ovr 162/2021-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana primitka ovog rješenja, naknadi ovrhovoditelju trošak izvansudske ovrhe u iznosu od 625,00 kn (šeststotinadvadesetpet kuna), zajedno sa zateznim kamatama koje teku od 12. siječ ...

48
Gž Ovr 165/2021-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim sredstvima, radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 725,00 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka, na temelju ovršne isprave koju predstavlja pravomoćno i ovr...

49
Gž 282/2019-3; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: I. Nalaže se I. H. iseliti iz stana u A2 , površine 38,82 m2, na II. (drugom) katu zgrade u A2 te predaja opisanog stana slobodnog od osoba i stvari u posjed R. H. tskoj. II. Nalaže se I. H. platiti R. H. ...

50
Gž 485/2019-3; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku D. B. , OIB: B2 , isplatiti tužitelju N. V. , OIB: B1 , iznos 165.000,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku od 20. srpnja 2014. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj za svako polugodište, ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a