Poredano po:

Broj dokumenata: 48562

1
Kž 76/2023-3; 19.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Vinkovcima pod poslovnim brojem 25 K-1/2019-65 od 19. prosinca 2022. optuženi D. O. i J. Ć. oslobođeni su od optužbe zbog počinjenja kaznenog djela protiv gospodarstva - prijevare u gospodarskom poslovanju - opisanog opisano po članku 247. stavak 1. i 2. KZ/11,...

2
Kž 94/2023-8; 19.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Osijeku, broj 40. K-489/2022-6 od 10. siječnja 2023., opt. I.V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama, opisano u čl. 190. st. 2. u svezi čl. 190. st. 1. KZ/11, a kažnjivo po čl. 190. st. 2....

3
Gž 1656/2022-2; 18.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetna ugovorna odredba u navedenim dijelovima čl. 1. st. 1., st. 2. i st. 3. Ugovora o kreditu broj 3214453923/08 koji je sklopljen između stranaka 23. rujna 2008., pod toč. II. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 22...

4
Kž 582/2022-4; 18.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Čakovcu br. K-222/2015-45 od 10. srpnja 2019. godine, opt. V. V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st. 1. KZ/11, pa je za počinjeno kazneno djelo, temeljem čl. 278. st. 1. KZ/11, osuđen na kazn...

5
Gž R 123/2023-2; 18.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju priznanja, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. u ukupnom iznosu 871,80 EUR/6.568,56 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč...

6
Gž 249/2023-2; 17.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Nalaže se tuženiku H. r. isplatiti tužiteljici M. R. iznos od 768,74 kn sa zateznom kamatom tekućom od 20. prosinca 2017. do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dul...

7
Kž 120/2023-4; 17.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženog Ž. E. zbog dva kaznena djela protiv osobne slobode, kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11. za koje mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci i kaznenog djela nametljivog ponašanja iz čl....

8
Kž 272/2023-6; 17.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu rješenjem poslovni broj: Kov-88/2023-16, Kov-109/2023-4 od 19. travnja 2023. na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 126/19, 130/20 i 80/22- u daljnjem t...

9
Gž Ob 32/2023-2; 17.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbačena je tužba tužiteljice u ovom predmetu u dijelu pod točkom I. tužbenog zahtjeva, dok je pod točkom II. izreke određen prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja predmeta prvostupanjskog suda pod brojem P Ob-219/2021. 2. Navedeno...

10
Kž 152/2023-3; 17.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika I. G. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavak 2. u vezi stavka 1. KZ/11, odbijen je prijedlog branitelja okrivljenika I. G., odvjetnika B. R.. za izdvajanjem kao ne...

11
Kž 506/2022-4; 16.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Puli-Pola rješenjem poslovni broj: K-255/2021 od 5. listopada 2022. na temelju čl. 525. st. 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 15...

12
Kž 255/2023-8; 16.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je kao osnovan prijedlog okrivljenice M. N. te se kao nezakoniti dokaz iz spisa predmeta izdvoji zapisnik o ispitivanju svjedoka - oštećenika D. Š. broj Kir-DO-17/2022 od 10. svibnja 2022. (listovi 69-71 spisa) te je ujedno odlučeno da će...

13
Gž 90/2023-2; 16.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke određen je prekid postupka iza pok. B. L. do pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka u ostavinskom predmetu iza pok. M. L. pod brojem O-85/17, dok je pod točkom II. izreke naznačeno da će se ostavinski postupak nastaviti kada postane pravomoćno rješenje...

14
Kžzd 7/2023-3; 16.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom vijeća prvostupanjskog suda, temeljem odredbe članka 564. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20 i 80/22; dalje: ZKP/08), opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinsko...

15
Kžzd 108/2023-5; 16.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku, broj: Kzd-2/2023-12. od 27. ožujka 2023., na temelju članka 554. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. -  dalje u tekstu:...

16
Gž Zk 205/2023-2; 15.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je žalba M. J. i naložen je upis zabilježbe odbačene žalbe u zk.ul. 16283 poduložak 1739 k.o. S.. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija M. J., ne navodeći zakonske žalbene razloge, te predlažući drugostupanjskom sudu postupiti po prijedlogu koji j...

17
Gž Zk 197/2023-2; 15.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice od 13. listopada 2022. i potvrđeno je rješenje od 28. ožujka 2022. (ispravno od 5. listopada 2022.) broj Z-19606/2022. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija predlagateljica ne navodeći zakonske žalbene...

18
Kžzd 34/2023-2; 15.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj Kzd-44/2023-31 od 3. svibnja 2023., na temelju čl. 127. st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) u svez...

19
Gž R 70/2023-3; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: „I. Nadomješta se suglasnost tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovnom uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-162616/9/21-H od 1. rujna 2021. radniku D. B., zaposlenom na radnom mjestu "Vodeći Inženjer za održavanje", sistematiziranom u orga...

20
Gž R 122/2023-2; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 498,42 EUR/3.755,36 kn sa pripadajućom zateznom kamatom na pojedinačne mjesečne iznose na način određen u izreci presude. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužiteljici trošak parničnog postupka u iznosu od 1.447...

21
Kž 156/2023-6; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj 47. K-1354/2019-28 od 21. studenog 2022., opt. M.V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - teškom tjelesnom ozljedom - opisano i kažnjivo po čl. 118. st. 1. KZ/11, pa je na temelju čl. 118. st. 1. KZ/11...

22
Kž 173/2023-4; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj K-750/2021-15 od 28. ožujka 2023., odbijen je zahtjev K.S., supruge ošt. Z.S., da sudjeluje u postupku u svojstvu oštećenice. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnijela K.S., putem punomoćnika D.R., odvjetnika u Odvjetničkom društvu ... d.o....

23
Kž 1/2023-4; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci, na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) oslobođen je optužbe opt. T.B. da bi djelom opisanim u izreci prvos...

24
Kž 28/2023-4; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je krivim opt. A.T. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. st. 1. KZ/11 i kaznenog djela protiv imovine - produljena prijevara iz čl. 236. st. 1. u vezi čl. 52. KZ/11...

25
Kž 39/2023-4; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Dubrovniku proglašena je krivom opt. D.Š. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - pranja novca iz čl. 265. st. 5. u vezi st. 1. i čl. 52. KZ/11, te je optuženica na temelju tog zakonskog propisa osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a na te...

26
Kžzd 33/2023-4; 12.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Karlovcu, poslovni broj 15. Kzd-21/2020-22 od 10. listopada 2022., opt. M.C. proglašena je krivom zbog počinjenja dva kaznena djela protiv braka, obitelji i djece - povredom dužnosti uzdržavanja - opisano u čl. 172. st. 1. i 2. KZ/11, a kažnjivo po čl. 172. st. 2. KZ/11,...

27
Gž 427/2021-8; 11.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati s naslova naknade imovinske štete 5.500,00 kn kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 8.712,54 kn, sve zajedno sa zakonskom zateznom kamatom pobliže određenoj u toj točki izreke presude, u roku od 8 dana. U točki...

28
Kž 28/2023-7; 11.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku, proglasio je krivim optuženog  T. S. zbog kaznenog djela iz članka 323. a KZ/11. i osudio na  kaznu zatvoru u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na temelju članka 56. KZ/11 optuženiku je izrekao uvjetnu osudu tako da se izrečena kazna zatvora u trajanju od...

29
Kž 95/2023-6; 11.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku temeljem članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17 - u daljnjem tekstu: ZKP-a.) oslobodio je od optužbe optuženi...

30
Kv II 41/2023-3; 11.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru odbio je prijedlog oštećenika kao tužitelja I. H. za provođenje istrage protiv osumnjičenog E. M., zbog kaznenog djela protiv imovine - prijevare iz čl. 236. st. 1. i 2. KZ/11. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio oštećenik kao tuži...

31
Gž 355/2023-2; 11.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetan čl. 4. Ugovora o kreditu broj 9010963107 koji je sklopljen između stranaka 20. siječnja 2006. u dijelu kojim je određeno da je kamatna stopa promjenjiva sukladno odluci banke o kreditiranju građana i da ista ne proizvodi pravne učin...

32
Gž 484/2023-3; 11.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu zbog ogluhe čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku M. S. iz Z., OIB:..., da tužitelju M. P. iz K., OIB:..., u roku od 15 (petnaest) dana isplati iznos od 79.065,53 EUR1 /595.719,24 kn sa zateznim kamatama za svaki iznos pojedinačno, i to kako slijedi: - na...

33
Kž 356/2022-4; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi B. P., kojem se sudilo u odsutnosti sukladno čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.- dalje u tekstu: ZKP), proglašen je krivim zbog produljenog kazne...

34
Gž 860/2021-4; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „I/ Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja koji u prihvaćenom dijelu glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj S. P. sin pok. M. iz P., OIB: … isključivi vlasnik dijela nekretnine označene kao k.č.br. (č.zem.) … i to onog dijela koji je na skici lica mje...

35
Gž 1153/2021-5; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.     Prvostupanjskim rješenje doslovce je odlučeno: "I. Utvrđuje se da je tuženik Z. O. smetao tužitelja B. G. u njegovom posljednjem faktičnom mirnom posjedu nekretnine - sobe koja se nalazi na prvom katu desno zgrade na adresi …, Z. upisane u zk. uložak …, suvlasnički dio sa neodređenim omjerom...

36
Gž R 66/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pr-6150/2021-10 od 17. ožujka 2023., suđeno je: " I/ Nalaže se tuženiku K. B. C. Z., Z., OIB: … da tužitelju D. L. iz Z., OIB: … isplati iznos 851,65 eura/ 6.416,76 kn* zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom: na iznos od 67,08 eura ...

37
Gž Zk 201/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbačen je prigovor predlagatelja D. S. zaprimljen pod poslovnim brojem Z-12084/2023, dok je pod toč. II. izreke naložen upis zabilježbe odbacivanja prigovora u zk. ul. 2630 k.o. S.. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija predlagatelj, na...

38
Gž Ob 36/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem zamijenjen je pristanak djetetova skrbnika S. F. na način da se tim rješenjem nadomješta pristanak skrbnice za posvojenje mljt. djece M. A. OIB:..., rođenog 15. ožujka 2019. i A. A., OIB:..., rođenog 28. ožujka 2018. smještenih u Dječjem domu M. S.,S.. 2. Navedeno rješenje pr...

39
Kž 68/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda, a nakon što je, temeljem odredbe članka 452. točka 6. ZKO/08, protiv njih odbijena optužba zbog kaznenih djela iz članka 149. stavak 1. i 2. KZ/11 opisanih u točkama 1. i 2. izreke, okrivljenici M. Z., J. Z. i B. Z. proglašeni su krivima, pod točkom...

40
Kž 146/2023-4; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Bjelovaru, proglasio je krivim okrivljenika D. B. za počinjenje tri kaznena djela protiv osobne slobode i to dva kaznena djela - prijetnje označeno po odredbi čl. 139. st 3. u svezi stavka 2. KZ/11, a kažnjivo po odredbi čl. 139. st 3. KZ/11 i kazneno djelo prijetnje iz članka 139....

41
Kž 147/2023-5; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Splitu, presudom od 13. veljače 2023., poslovni broj K-6/2023-32., proglasio je krivim okrivljenika M. A. zbog kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. st...

42
Kž 161/2023-4; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Požegi poslovni broj Kov-10/2023-13. od 22. veljače 2023. okrivljeniku J. I. produljene su mjere opreza zabrana približavanja žrtvi K. K. iz Požege na udaljenost manju od 10 metara, zabrana uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom K. K. i udaljenje iz doma na adresi...

43
Kž 167/2023-2; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog drugooptuženog M. K. za obustavom postupka koji se vodi protiv prvooptuženog K. K. i drugooptuženog M. K. zbog kaznenog djela iz članka 224. stavak 1. i 4. KZ/97. povodom optužnice oštećenika kao tužitelja V. p. d.o.o. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu j...

44
Kžm 7/2023-4; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj 18 Km-1/2022-32. od 24. ožujka 2023. maloljetna Ž. Đ. je na temelju članka 65. stavak 1. Zakona o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12,148/13.,56/15. i 126/19. dalje ZSM) privremeno smještena u ustanovu socijalne skrbi da bi se zaštitila o...

45
Gž 487/2023-2; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženice o mjesnoj nenadležnosti Općinskog suda u Čakovcu. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija tuženica navodeći da žalbu izjavljuje iz svih zakonom propisanih žalbenih razloga, predlažući drugostupanjskom sudu prihvatiti žalbu i prei...

46
Gž Ovr 261/2023-2; 8.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: "I. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju naknadi daljnji trošak izravne naplate u iznosu od 124,40 eur / 937,29 kuna, u roku od 8 dana. II. Odbija se zahtjev ovrhovoditelja za naknadu daljnjeg troška postupka u visini od 15,55 eur / 117,1...

47
Gž 286/2023-3; 5.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Djelomično se proglašava nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Sesvetama poslovni broj Ovr Ob-7/2019 u dijelu u kojem je određena ovrha radi naplate potraživanja 1. tuženice E. M. S. preko iznosa od 3.200,00 kuna i u dijelu u kojem je određena rad...

48
Gž Ob 20/2023-3; 5.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Zajedničko maloljetno dijete stranaka L. V., OIB:... rođena … u Z., stanovati će sa ocem A. L. na adresi stanovanja u Z. II. Odobrava se tužitelju A. L. iz iz Z., OIB: … djelomično samostalno vršenje roditeljske skrbi i samostalno zastupanje djeteta mlt. L...

49
Kž 166/2023-2; 5.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom rješenjem Općinski sud u Slavonskom Brodu na temelju članka 557.a stavak 1. točka a Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14.,70/17., 126/19. i 80/2022. dalje ZKP/08.) određena je privremena mjera kojom se zabranjuje I. optuženom V. M. d...

50
Gž 1339/2022-2; 5.5.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je u cijelosti kako slijedi: „Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnoga bilježnika M. D. Š. iz R. poslovni broj Ovrv-117021 od 14. lipnja 2021. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 250,00 kn sa zakonskom zateznom kamato...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a