Poredano po:

Broj dokumenata: 60

1
Gž 416/2020-2; 24.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 133.258,88 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, a istom presudom je tužitelj odbijen s preostalim dijelom zahtjeva od dosuđenog do zatraženog iznosa od 167.154,00 kn, a također je odbijen za više...

2
Gž 848/2018-3; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. zavodu….. isplatiti tužitelju M. D. iznos od 24.742,68 kn sa zateznom kamatom tekućom od 09. studenog 2017. godine do isplate, te zateznu kamatu na iznos od 23.558,52 kn tekuću od 09. studenog 2017. godine do 06. prosinca 2017. godin ....

3
Gž 137/2018; 12.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku N. S. iz Z., OIB…. isplatiti na ime naknade štete tužitelju D. B. iz Z., OIB…. iznos od 40.000,00 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 23.09.2015. godine pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kred ....

4
Gž 1567/2019-2; 1.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da iseli iz stana broj 8 površine 41,06 m2 koji se nalazi u zgradi označenoj kao čest. zgr. 1295 k.o. A8 na adresi A2 , te da taj stan, slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužiteljici putem Ministarstva F. , Carinske uprav ...

5
Gž 1289/2019-2; 30.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se zahtjev tužitelja za iseljenje tuženice iz prostora u vlasništvu tužitelja površine 43 m2, koji se sastoji od četiri sobe, zajedničke kupaonice s WC-om i zajedničkog hodnika, a koji se nalazi na II. katu čest. zgr. 16 z.ul. 35 k.o. ...

6
Gž Ovr 476/2020-2; 3.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave -presude i rješenja Općinskog suda u Trogiru posl.br. P-116/03 od 18.10.2007., radi naplate novčanog potraživanja ovrhovoditelja kako je određeno u istom, određena je ovrha na zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrij...

7
Gž Ovr 239/2020-2; 29.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja odbio je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe podnesen 8. siječnja 2020. godine kao neosnovan. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovršenik zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava te p...

8
Gž 254/2019-2; 18.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužna je tuženica isplatiti tužiteljici iznos od 27.539,28 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj važećom Odlukom o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narode banke uvećanoj za pet posto .....

9
Gž 284/2020-2; 17.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicama da tužiteljima predaju u posjed, slobodan od stvari i osoba, nekretninu - stan u prizemlju, ulaz br. 1, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika, ostave, drvarnice u podrumu, ukupne površine 65 m2 a koji se nalazi u stambenoj zgradi u Sla...

10
Gž 93/2019-3; 10.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da suvlasničku zajednicu nekretnina parničnih stranaka svakog u ½ dijela čini nekretnina - stan koji se nalazi na trećem katu lijevo i koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija sa 53,57 m2 (ETAŽNO VLASNIŠTVO E-58) kao poseban dio čkbr. 725 stam...

11
Gž 1415/2019-5; 4.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku iseliti iz stana u Z., opisanog kao stan broj 4 na I. katu, površine 44,59 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na z.k.čbr. 479/1 k.o. K., stambena zgrada br. … P. i dvorište ukupne površine 635 m2, upisan kao etaža 4 (E-4) u z.k.ul. 3619 ...

12
Gž 1892/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da iseli i preda slobodno od osobi i stvari u posjed tužitelju stan koji se nalazi u Zagrebu, na adresi A4 , sagrađena na čkbr. B4 k.o. Trnje i upisana u zk.ul. B3 k.o. Trnje, a koji stan se sastoji od ulaznog hodnika, kupaonice, dnevn ...

13
Gž 418/2018-3; 22.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženici R. H., OIB: … isplatiti tužitelju I. Š. iz K., OIB: … iznos od 15.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 8. travnja 2013. do 31. srpnja 2015. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja ...

14
Gž 2640/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "I. Nalaže se tuženiku G. M. iz A1 , OIB: B1 iseliti iz stana broj 83 na prvom katu, površine 28,70 m2, koji stan je posebni dio stambene zgrade u B3 sagrađene na z.k.čbr. B4 k. ...

15
Gž 1162/2019-2; 19.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka u cijelosti glasi: " I - Nalaže se tuženiku da tužitelju preda u posjed nekretninu označenu kao zgr. 26/4 šupa i prolaz upisana u z.k. ul. 1899 k.o. A3 , slobodnu od osoba i stvari tuženika te da tužitelju kao suvlasniku i svim ostalim suvla ...

16
Gž 816/2018-2; 17.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 77 Ps-139/2017-9, od 30. svibnja 2018., u točki I. izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice Republike Hrvatske u dijelu u kojem je zatraženo da se tuženici R. K. i S. K. , isele iz stana površin ...

17
Gž 1477/2019-2; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se proglasi nedopuštenim pljenidba i prijenos u postupku izravne naplate koji provodi Financijska agencija (FINA) na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 114-05/15-01/01, URBROJ: 524-02-01/1-15-3 od...

18
Gž 1129/2019-2; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-2553/2016-37 od 30. svibnja 2019. u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži proglašenje nedopuštenosti ovrhe određene rješenjem Općinskog suda u Zagrebu broj Ovr-1255/00 od 28. rujna 2000. Točkom II. izreke citirane pre ....

19
Gž 611/2019-2; 2.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da iseli iz stana u potkrovlju i iz sobe na prvom katu kuće koja se nalazi u A2 - sve pobliže opisano u izreci presude, da stan i sobu preda slobodnu od osoba i stvari u suposjed tužiteljima te da im naknadi ...

20
Gž 47/2018-2; 23.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da stan u A3 , pobliže opisanog u izreci pobijane presude preda tužitelju slobodnog od njegovih osoba i stvari te da mu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 3.300,00 kuna zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom od pres ...

21
Gž 811/2017-2; 30.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. A. iz A1 , OIB: B1 , da se naloži tuženiku REPUBLICI HRVATSKOJ, da isplati tužitelju s osnove naknade neimovinske štete iznos od 500.000,00 kn, sa zakonskom zateznom kama ...

22
Gž 397/2019-2; 28.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici 119.411,11 kn sa zateznom kamatom od 3. siječnja 2019. do isplate. Toč. II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužiteljici trošak postupka od 30.722,00 kn. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija t ....

23
Gž Ovr 516/2019-2; 6.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Utvrđuje se da su se stekli uvjeti za dosudu slijedećih nekretnina: - 2. etaže stana u prizemlju i potkrovlju, ukupne površine 143,35 m2, koji se sastoji od: 1. Ulaznog halla u prizemlju ukupne površine netto stambenog prostora 4,70 m2. ....

24
Gž 3069/2017-2; 11.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženici da isplati tužitelju na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 55.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 4. travnja 2013. do isplate po stopi od 12 % godiš...

25
Gž Zk 957/2018-2; 21.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Ispravlja se pogrešan upis od određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanom u zapisniku broj Z-6428/2008/396 na način da se vlasnikom nekretnina oznake čest.zem. 455, B. šuma pov. 2454 m2, čest.zem. 1374, M. oranica pov. 2823 m2, čest.zem. 2001, C. oranica ...

26
Gž Ob 474/2018-2; 19.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda suđeno je: "I.Utvrđuje se da je između V. M. (OIB:…) rođene …. u Z. i pokojnog A. P. (OIB: …) rođenog … u Z., postojala izvanbračna zajednica u trajanju od rujna 1998. do 1. rujna 2014., kada je A. P. preminuo. II.Svaka stranka snosi svoje troškove postupka. III.Odb...

27
Kž 77/2019-6; 19.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, produljena je privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi određena rješenjem suca istrage Županijskog suda u Puli - Pola, od 23. travnja 2015., broj Kir-150/15, a produljena rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u P...

28
Gž Zk 123/2019-2; 18.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim su rješenjem odbijeni prigovori protustranaka F. Š. i M.-. d.o.o. iz Z. te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-21419/17 od 7. studenoga 2018. Protiv tog rješenja žalbu podnose protustranke F. Š. i M.-. d.o.o. Z. pobijajući ga z...

29
Gž 632/2018-2; 29.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja J. T. koji glasi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da na ime naknade štete isplati tužitelju J. T. , OIB: B1 , iz A1 iznos od 465.000,00 kn sa zakonsk ...

30
Gž 153/2019-2; 29.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Nalaže se tuženiku S. T. iz A1 , OIB B1 iseliti iz stana broj 70 u prizemlju površine 28,70 m2, kao posebni dio stambene zgrade u A2 , sagrađene na k.č.br. 9046/17 k.o. A3 , te predati opisan ...

31
Gž R 26/2019-2; 21.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja usmjerena na utvrđenje nedopuštenosti odluke o prestanku radnog odnosa i na povratak na rad. Protiv ove odluke žali se tužitelj pobijajući je zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne n...

32
Gž 266/2018-2; 17.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se I-tuženici V. M. iz A2 , OIB: B2 , II-tuženiku M. M. iz A2 , OIB: B3 , III-tuženiku R. M. iz A4 ...

33
Gž 1492/2018-3; 22.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženici A. J. iseliti iz stana u A3 , prvi kat desno, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, smočnice, predsoblja i wc-a, ukupne površine 37,42 m2, a koji predstavlja dio stana upisanog u zk.ul. broj 8603 ...

34
Gž 1383/2018-2; 30.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice radi utvrđenja da su Ugovor o zajmu, Račun br. B3 od 25. ožujka 2008., Založna isprava od 25. ožujka 2008. i Očitovanje solemnizirano kod javne bilježnice J. C. iz Čakovca 2. travnja 2008. pod po ...

35
Gž 29/2017-2; 1.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate ukupnog iznosa od 155.020,82 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranom u izreci, dok je pod točkom II. izreke naloženo tužitelju isplatiti tuženiku na ime troškova postupka iznos ...

36
Gž 1724/2017-2; 12.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Tuženik je dužan predati u posjed tužitelju prazan od osoba i stvari stan koji se nalazi u bivšoj željezničkoj stražari na adresi A3 , na čk.br. 586/4. iz zk.ul. B3 k.o. Cubinec, a sastoji se od ...

37
Gž 1466/2017-2; 11.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj da iseli iz obiteljske kuće u A4 , koja se nalazi na adresi A3 , izgrađena na čest. zem. 4053/4 zk.ul. 1155 A4 , te da tu kuću slobodnu od osoba i stvari preda u posjed tužiteljima, sve u roku od 15 dana. II ...

38
Gž 323/2017-2; 5.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je prvotuženiku i drugotuženici da isele sa i iz čkbr. B5 , stambene zgrade, stana u visokom potkrovlju površine 135 m2, koji se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhinje, hodnika, dva kupatila sa WC-om, terase i dvorišta površine 229 m2 i .....

39
Gž 2333/2017-2; 8.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica stranaka na nekretnini čkbr. 486/1 iz zk.ul.br. 3005 podul. 9450 k.o. A5 , na način da je predlagateljima pripalo u vlasništvo svakom u ½ dijela cijela nekretnina koja je predmetom razvrgnuća i to trosobni stan broj 3 u prizemlju zgrade ...

40
Gž 2403/2017-2; 21.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I. izreke odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja, pod toč.II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 2.500,00 kuna u roku 15 dana. Pravovremeno podnijetom žalbom tužitelj pobija prvostupanjsku presudu zbog bitne povrede od ....

41
Gž 2040/2016-2; 14.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da iseli iz stana br. 8., površine 41,06 m2, koji se nalazi u čest. zgr. B2 k.o. A5 na adresi A2 , te da taj stan slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužiteljici putem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice ...

42
Gž 1181/2017; 5.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da iseli iz stana u potkrovlju i iz sobe na prvom katu kuće koja se nalazi u Z., J. u. IV. odvojak br. 10 - sve pobliže opisano u izreci presude, da stan i sobu preda slobodnu od osoba i stvari u suposjed tužiteljima te da im naknadi prouzročeni...

43
Gž 889/2017-2; 18.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 114.000,00 kn te da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.214,30 kn sve sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana presuđenja pa do isplate. Istom presudom tužiteljica je odbijena s preostalim dijelom ...

44
Gž 889/2017; 18.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 114.000,00 kn te da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.214,30 kn sve sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana presuđenja pa do isplate. Istom presudom tužiteljica je odbijena s preostalim dijelom ...

45
Gž Ovr 36/2018-2; 11.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prijedlog treće osobe- Z. V. , OIB: B3 -da stupi u ovaj ovršni postupak kao novi ovrhovoditelj, kao neosnovan. II. Obustavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Splitu pod posl.br.Ovr-398/03 do 31. ...

46
Gž 2351/2017-2; 18.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda pod toč.I izreke određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja postupka koji se kod Europskog suda za ljudska prava vodi pod brojem Aplikacija broj 29622/16 od 23. svibnja 2016. Toč.II izreke određeno je da će se prekinuti postupak...

47
Gž-6840/16-2; 28.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je:

48
Gž-935/2016-2; 22.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

49
Gž 2920/2016-2; 16.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku E. M. d.o.o. Z. isplatiti prvotužiteljici iznos od 25.000,00 kn i drugotužitelju iznos od 25.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 30. studenog 2012. do isplate. Toč. II. izreke presude odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu svakom o...

50
Gž Zk 414/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom ispravljen je pogrešni upis određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržan u zapisniku broj Z-6428/08-740 na način da se suvlasnikom nekretnine čkbr. 2249 oranica J. površine 3010 m2 upisuju tužitelji svaki u ¼ dijela uz istovremeno brisanje tog prava s imena tuženice kao ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a