Poredano po:

Broj dokumenata: 31

1
Gž 729/2022-2; 25.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvoga stupnja odlučeno je sljedeće: „I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 1.350,00 kn sa zateznom kamatom propisanom zakonom koja teče od 19. ožujka 2019. g. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamat ...

2
Gž 688/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu 200.000,00 kn sa zateznim kamatama od donošenja presude do isplate (stavak I.) te je naloženo tužitelju da tuženiku naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 27.500,00 kn (stavak II.). Protiv navedene presude žali ....

3
Kž 11/2019-6; 18.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj K-475/2015-75 od 16. listopada 2018. okrivljeni Ž. M. oglašen je krivim za počinjenje dva kaznena djela protiv imovine i to pod točkom 1. kaznenog djela krađe u pokušaju iz čl. 228. st. 1. u svezi sa čl. 34. KZ/11, a pod točkom 2. kaznenog d ...

4
Kž 156/2019-5; 9.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Sisku broj Kv-26/14 od 15. svibnja 2014., na temelju članka 104. stavak 3. i članka 102. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06), n...

5
Kž 115/2019-8; 26.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Vinkovcima 7 K-89/19 od 29. travnja 2019. godine, optuženici M. K. i H. K. , s ostalim osobnim podacima, kao u izreci pobijane prvostupanjske presude, sukladno odredbi članka 453. točka 3. ZKP/08, oslobođeni su od optužbe da bi počinili kazneno djelo ...

6
Kž 134/2019-6; 25.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem produljen je istražni zatvor okrivljenom I. Š. , iz zakonskih razloga navedenih u članku 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka i rješenje USRH, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje ...

7
Kž 76/2019-6; 19.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog E. B. , zbog tri kaznena djela protiv zdravlja ljudi, i to dva kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. KZ/11, a jedno neovlašte ...

8
Kž 67/2019-6; 13.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, donesenim nakon izrečene nepravomoćne presude, kojom je optuženi P. M. proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela prisile prema službenoj osobi iz članka 314. stavka 1. i 2. KZ/11, kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu iz .....

9
Kž 286/2018-5; 24.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je na temelju članka 355. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku - („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 , 152/14 i 70/17- dalje u tekstu: ZKP/08) protiv okrivljenika T. O. obustavljen kazneni postupak ...

10
Gž 1541/2017-3; 8.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženici na ime naknade neimovinske štete zbog neosnovanog pritvaranja isplati tužitelju iznos od 93.600,00 kn sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine ...

11
Gž Ovr-700/17-2; 13.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Ovom sudu je dana 08. lipnja 2017.g. na žalbeno razmatranje dostavljeno uvodno opisano rješenje o ovrsi od 27. veljače 2004.g. kojim je određena ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine ovršenika na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Č. broj K-444/02 od 10. veljače 2003.g. r...

12
Gž-2504/15-2; 26.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženici da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 20.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 8. svibnja 2013. do isplate, u toč. II. izreke odbijen je tužitelj s viškom tužbenog zahtjeva za naknadu štete u iznosu od 79.000,00 kn...

13
Kž 774/2014-6; 30.9.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom na temelju čl. 354 toč. 1 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97) oslobođeni su optužbe I okrivljeni P. K., II okrivljeni J. P., III okrivljeni M. S. i IV okrivl...

14
Kž 150/2014; 18.9.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, s temelja čl. 354. toč 3. ZKP/97, oslobođeni sud od optužbe opt. I. K. i B. P. , zbog kaznenih djela iz čl. 292. st. 2. i čl. 311. st. 2. KZ/97, pobliže opisanih u izreci te presude,, a po čl. 123. st. 1. ZKP/97 odlučeno je da troškovi kaznenog postupka pad ...

15
Gž-4576/13-3; 5.3.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I/ izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tužena isplati na ime naknade štete zbog neutemeljenog uhićenja i pritvora iznos od 212.228,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos od 91.600,00 kn teče od 04. svibnja 2007.g. do isplate, a na iznos o...

16
Kž 69/2014-3; 11.2.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik D. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 312 KZ/11 u vezi s čl. 34 KZ/11, činjenično opisanog u izreci te presude te je temeljem navedenih zakonskih propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, s tim da je po čl. 56 KZ/11 okrivljeniku i...

17
Kž 7/2014-4; 4.2.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom ne temelju čl. 354 toč. 3 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97) okrivljeni A. M. oslobođen je od optužbe da bi počinio kazneno djelo iz čl. 286 st ....

18
Kž 545/2013-3; 17.12.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno citiranom pobijanom presudom prvostupanjski je sud temeljem odredbe čl. 354 toč. 1 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97) oslobodio od optužbe I okrivljenog A. M., II okrivljenog...

19
Kž 458/2012-2; 3.10.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu, proglasio je krivom okr. O5 , zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. Kaznenog zakona (KZ/97), za koje djelo joj je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Na temelju čl. ...

20
Gžx-120/13-2; 26.9.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavak I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da sud obveže tuženicu predati joj (u posjed i na korištenje) osobni automobil marke Porsche 944, reg. oznake ST …, br. šasije: …, proizveden 1986.g., talk bijele boje 01, s ključevima tog vozila. Tim d...

21
Kž 7/2013-3; 19.2.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašen je krivim I okrivljeni J. M. zbog kaznenog djela iz čl. 200 st. 2 KZ, činjenično opisanog izrekom te presude te je temeljem čl. 200 st. 2 KZ osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 15 dnevnih dohodaka što iznosi 4.849,25 kn. Temeljem čl. 51 st. 3 KZ okrivljeni je dužan novča...

22
Gž.319/09-2; 9.6.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.III/izreke odbijen je u cijelosti protutužbeni zahtjev tužene radi naknade joj neimovinske tete u iznosu od 22.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja do isplate. Toč.IV/izreke naloženo je tuženoj da tužiteljici nak

23
Kž 109/2007-4; 6.11.2007 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: U uvodu citiranom presudom suda prvog stupnja II opt. I. H. proglašena je krivom radi kaznenog djela iz čl. 272. st . 4. u vezi st. 2. i st. 1. KZ, za koje kazneno djelo je II opt. I. H. temeljem čl. 272. st . 4. KZ osuđena na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, s time d...

24
Gž.22/08-2; 14.7.2007 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU Broj: Gž.22/08-2 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Županijski sud u Varaždinu po sucu toga suda Ljiljani Levatić-Uskoković, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari I tužitelja A. B., iz Sv. Đ.

25
ŽS Os Kv 281/2006-3; 16.11.2006 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prihvaća se žalba državnog odvjetnika, te se ukida pobijano rješenje.

26
ŽS Os Kv 275/2006-3; 13.11.2006 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prihvaća se prijedlog istražnog suca, te se odbija prijedlog državnog odvjetnika za određivanje posebnih izvidnih mjera privremenog ograničenja ustavnih prava i sloboda prema nepoznatoj osobi, kao neosnovan.

27
ŽS Os Kv 259/2006-5; 27.10.2006 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Kratki tekst nije definiran.

28
ŽS Os Kž 542/2006-4; 21.9.2005 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Kratki tekst nije definiran.

29
ŽS Zg Kž 89/2005; 22.2.2005 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: “Prvostupanjskim rješenjem odbačen je optužni prijedlog državnog odvjetnika, jer sud prvog stupnja, u činjeničnom opisu istog, kako ga tužitelj stavlja okrivljeniku na teret, ne nalazi bitna obilježja ...

30
ŽS Zg Kž 976/2004; 24.8.2004 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: “Naime, u pravu je okrivljenik kada tvrdi da je, protivno odredbi čl. 61. st. 1. KZ, prvostupanjski sud pogrešno primijenio odredbe o stjecaju kaznenih djela iako je okrivljenik počinio jedno produlje ...

31
Kž-93/04-3; 29.7.2004 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u S., njenim osuđujućim dijelom, proglašena je krivom optuženica D.B. da je djelima opisanima pod točkama 2, 3. i 6. počinila kaznena djela protiv službene dužnosti – pronevjerom, označena u čl. 345. st. 1. Kaznenog zakona (u daljnjem tekstu – KZ), za svako od ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a