Poredano po:

Broj dokumenata: 18

1
Gž 1215/2022-2; 21.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženiku J. M. , iz A5 , OIB: B4 se nalaže da: I. tužitelju M. G. , iz A6 , OIB: B1 plati iznos od 35.000,00 EUR sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 13. l ...

2
Gž 960/2020-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženici Z. K. , A3 , OIB B2 i P. K. , A3 , OIB B3 dužni su tužitelju D. V. , Bjel ...

3
Gž 2459/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 10.400,00 eura sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 2. ožujka 2017. do isplate, a po stopi koja tužitelju pripada kao sudioniku u ostalim odnosima u smislu čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, i iznos od 10.000,...

4
Gž 131/2020-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku I. H. (OIB: B2 ) iz A3 , isplatiti tužiteljici B. M. (OIB: B1 ), A4 , iznos od 4.500,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prod ...

5
Gž 1409/2020-3; 29.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 490.000,00 eura sa ugovorenom kamatom od 4,5% godišnje koja teče od 18. siječnja 2007. pa do isplate te da joj naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 243.500,00 kn sa zateznom kamatom koja teče od 18. ožujka 2020....

6
Gž 717/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima pod 1. R. J., OIB… i pod 2. I. J., OIB…., da tužiteljici A. V., OIB….., solidarno isplate iznos od 10.830,00 EUR-a (slovima: desettisućaosamstotrideseteura) protuvrijednost u hrvatskim kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate ....

7
Gž 1748/2019-3; 22.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 22.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 16. prosinca 2014. godine pa do isplate u roku od 15 dana. Istom presudom odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom za isplatu iznosa od 36.651,96 kn sa zakonskom zateznom kamatom...

8
Gž 971/2019-2; 14.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je pod točkom I izreke odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tužitelj tražio da se tuženiku naloži da mu plati iznos od 3.000,00 EUR-a u protuvrijednosti u kunama sa zakonskim zateznim kamatama, a pod točkom II izreke je tužitelju naloženo da tuženiku n...

9
Gž 52/2019-2; 17.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom toč.I izreke prvostupanjske presude naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 4.200,00 EUR sa zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja predmetne tužbe - 17.lipnja 2016. do isplate, a nepobijanom toč.II izreke tužiteljica je obvezana naknaditi tuženiku prouzročeni parnični tro...

10
Gž Ovr 71/2019-2; 24.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Odgađa se ovrha na nekretnini ovršenika određena rješenjem o ovrsi ovog suda posl. br. Ovr-1867/2016 od 19. srpnja 2016. do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu vodi pod posl. br. P-1596/2018." Protiv .....

11
Gž 1338/2019-2; 7.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja te se ukida platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Š. iz A5 je pod poslovnim brojem Ovrv-381/09 od dana 25.09.2009. godine, kao neosnovan u cijelosti. II. Usvaja s ...

12
Gž 2130/2017-2; 11.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Nalaže se tuženicima M. S. , OIB B3 , iz A4 , i S. S. , OIB B4 , iz A5 , da tužiteljima T. J. ...

13
Gž 640/2017-2; 7.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I 1.tuženiku M. V. iz A3 , OIB: B4 se nalaže da tužitelju D. K. iz A1 , OIB: B1 isplati iznos od 2.383.886,24 kuna uz zakonsku zateznu kamatu po stopi ...

14
Gž 1841/2018-2; 29.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 60.000,00 EUR-a sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 25. travnja 2008. godine pa do isplate te da mu naknadi parnični trošak u iznosu do 87.600,00 kn sve u roku od 15 dana. Protiv ove presude u zakonskom roku žali se ...

15
Gž 2534/2016-2; 17.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom (toč. I. izreke) je naloženo tuženiku da tužitelju plati 33.000,00 € s pripadajućom zateznom kamatom koja teče od 14. srpnja 2007. do isplate, te da mu naknadi parnični trošak od 30.750,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom koje teče od presuđenja do isplate. Toč. II. izreke...

16
Gž-2001/2015-3; 13.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je:

17
Gž-902/14-2; 18.2.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.A. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

18
Gž-2349/13-2; 9.10.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi nadležni općinski sud je usvojio ovršni prijedlog ovrhovoditelja te je istim odredio ovrhu (sukladno prijedlogu) na nekretnini ovršenika, kao i ovrhu na pokretninama, zajedno s troškovima ovrhovoditelja.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a