Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Gž R 440/2018-2; 21.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženik je obvezan isplatiti tužiteljici novčani iznos od 59.483,16 kn, i to na ime razlike plaće novčane iznose pobliže navedene točkom I./1) izreke, na ime otpremnine iznos od 26.481,58 kn (točka I./2), na ime jubilarne nagrade iznos od 2.000,00 kn (točka I./3), na ime ...

2
Gž 912/2019-2; 20.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. U cijelosti se ukida platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika N. B. iz P. broj Ovrv…. od 18.listopada 2013. i sudi: Nalaže se tuženima M. Ž. iz K., OIB…., L. M. d.o.o., B., OIB…., mlt. A. M. iz B., OIB…. ......

3
Gž 1520/2018-2; 25.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev te je obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 33.433,52 kune s kamatom od 2. studenog 2017., dok je za više zatraženo zahtjev odbijen kao neosnovan. Odlukom o troškovima postupka obvezan je tuženik nadoknaditi tužitelju parnični ...

4
Gž Ovr-1099/16-2; 17.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke određena je isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi broj Ovrpl-8547/12 od 04. rujna 2012.g. i položenog na poseban račun Općinskog građanskog suda u Zagrebu te je naloženo računovodstvu toga suda na točno naznačene račune isplatiti iznose s osnova doprinosa...

5
Gž R-77/16-2; 2.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak:  

6
Gž-5984/14-2; 1.12.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama na temelju ovršne isprave - presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pr-4677/08-8 od 19. lipnja 2009.g. radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja...

7
Gž-793/15-2; 16.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika K. R. iz L. br. Ovrv-160/14 od 5. studenog 2014., u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su sve provedene radnje, dok je u toč. II. izreke određeno da će se postupak nastaviti pred Trgovačkim sud...

8
Gž Ovr-388/15-2; 14.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv ovršenice M. H. iz K.

9
Gž.463/10-2; 28.4.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je pod toč. I udovoljio ovršnom prijedlogu ovrhovoditelja i odredio ovrhu na temelju ovršne isprave pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u V. Stalna služba^ u I. br.P.308/09. od 28. siječnja 2009.g. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u V. br...

10
Gž.256/10-2; 16.3.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je udovoljio ovršnom prijedlogu ovrhovoditelja i odredio ovrhu na temelju ovršne isprave pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u V. br.P.240/08. od 09. ožujka 2009.g. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u V. br.Gž.592/09-2 od 09. lipnja 2009.g...

11
Gž.1271/09-2; 11.1.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženicima da isplate solidarno tužiteljici s osnova razlike plaće ukupan bruto iznos od 9.284,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa točno navedenog u izreci prvostupanjske presude, pa do isplate.

12
Gž.686/09-2; 25.11.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvoga stupnja, stavak I izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 915,00 kn, s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 06.ožujka 2008. godine, pa do isplate, kao i da tužitelju nadoknadi trošak postupka u iznosu od 915,00 kn, uz zakonsku zate...

13
Gž.90/09-2; 18.2.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da sud obveze tuženika isplatiti mu iznos od 21.752,94 kn uz zakonsku zateznu kamatu po stopi od 15% godišnje koja teče na pojedine dospjele dijelove tog iznosa od njihovog dospijeća do 31.prosinca 2007.g., te po stopi od 1...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a