Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 2

1
Kž 103/2021-7; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu od 1. veljače 2021., broj: Kv-eu-2/2019-23 pod toč. I. izreke na temelju članka 77. stavak 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske Unije ("Narodne novine" broj 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 - dalje u tekstu: ZP...

2
Gž 1180/2017-2; 17.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj isplatiti tužitelju iznos od 1.526,00 kuna (slovima: tisućupestodvadesetšestkuna) zajedno sa zakonskom zateznom  kamatom u visini eskontne stope HNB, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanim za 5% poena do...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a