Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Gž 1099/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbačen zahtjev tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Protiv prvostupanjskog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnijela je tužiteljica osobno te u žalbi primarno prigovara postupku koji je proveden pri Uredu državne uprave u karl ...

2
Gž 1366/2019-2; 21.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbačen je kao nedopušten prijedlog tuženika-protutužitelja za povratom u prijašnje stanje od 20. listopada 2016., dok je točkom II. izreke odbačena kao nepravovremena žalba tuženika-protutužitelja od 20. listopada 2016. izjavljena protiv rješenja istog suda pos...

3
Gž-2193/15-2; 2.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor tuženika i potvrđeno rješenje istog suda broj 1 P-818/13-31 od 08. lipnja 2015.g., kojim je tuženiku sukladno čl. 39. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 i 157/13) naloženo plaćanje sudski...

4
Gž-2254/14-2; 25.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi u tom postupku.

5
Gž Ovr-65/15-3; 22.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbačen je tuženikov prijedlog za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Toč. II. izreke odbijen je prigovor tuženika protiv rješenja (o obvezi plaćanja sudske pristojbe) br. Povrv-14778/13-3 od 10. srpnja 2013.

6
Gž-4733/14-2; 1.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke prvostupanjski sud oglasio se apsolutno nenadležnim za odlučivanje o prijedlogu tužitelja za oslobođenje od plaćanja troškova postupka. Toč.II. izreke odbačen je prijedlog tužitelja za oslobođenje od plaćanja troškova postupka.

7
Gž-4590/14-2; 22.9.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog ovršenice, zaprimljen dana 20. svibnja 2013.g. radi oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi.

8
Gž-1215/14-2; 26.3.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je tuženikov prijedlog, zaprimljen dana 22. srpnja 2013.g. radi oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi.

9
Gž-4515/13-2; 9.12.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanom toč.I/izreke razveden je brak parničnih stranaka, dok je toč.II/izreke odbijen zahtjev predlagateljice radi plaćanja uzdržavanja za zajedničku kćer T. T. u iznosu od 1.200,00 kn mjesečno u periodu od podnošenja sporazumnog zahtjeva za razvod braka (09.10.2012.g.) do punoljetnosti T. T. (...

10
Gž.741/10-2; 7.7.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi prvostupanjski sud je udovoljio ovršnom prijedlogu ovrhovoditelja i odredio ovrhu na plaći ovršenika koju ovaj prima od poslodavca S. g. d.o.o. Z., sve temeljem ovršne i pravomoćne presude Općinskog suda u Varaždinu br.P.520/00. od 23. svibnja 2000.g., P.124/01. od...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a