Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (2010)

Broj dokumenata: 12

1
Gž Ovr 439/2021-2; 6.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od 10. veljače 2021. za promjenu predmeta i sredstva ovrhe kao nedopušten. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući drugostupanjskom sudu ukinuti pobijano rješe...

2
Gž Ovr 114/2021-2; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja upućeni su ovršenici da u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja pokrenu parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, iz razloga navedenih u žalbi nakon proteka roka podnesenoj 16. svibnja 2011. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenom žalb ....

3
Gž 1641/2020-2; 20.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da se ovrha u ovršnom postupku Općinskog suda u Sisku, Stalne službe u Glini broj Ovr-1657/08 proglasi nedopuštenom, pod toč. II. izreke naloženo je tužiteljici da tuženiku nadoknadi troškove postupka u izn...

4
Gž Ovr 27/2020-8; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Ovrv. 146/16. od 16. svibnja 2016., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 47,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. lipnja 1992. do isplate, troškova ovršnog postupka u iznosu od 73,20 ...

5
Gž Ovr 138/2020-2; 27.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi otiskivanjem štambilja prvostupanjski sud je toč. 1. izreke odredio predloženu ovrhu, dok je toč. II. izreke odredio trošak postupka u iznosu od 5.000,00 kn. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija ovršenik zbog zakonskih žalbenih razloga propisanih čl ....

6
Gž Zk 31/2019-2; 30.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagateljice te se potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta ovog suda, posl. br. Z-23334/16 od 18. listopada 2016. II. Određuje se brisanje plombe prigovora posl. br. Z-53172/16 u podulošku broj 6070 ....

7
Gž Ovr 448/2019-2; 11.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem na prijedlog ovrhovoditelja određena je ovrha temeljem pravomoćnog i izvršnog rješenja o izvršenju Općinskog suda u Splitu poslovni broj Ipl-1039/91 od 30. kolovoza 1991., kao i rješenja o ovrsi Općinskog suda u Splitu poslovni broj Ovr-244/2003 od 5. studenog 2003, a radi ...

8
Gž Ovr 6200/2013-2; 16.8.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjskog rješenja glasi: “I. Odbija se prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Sesvetama radi osiguranja novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja, kao neosnovan.” Protiv tog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj osiguranja zbog .....

9
Gž-2852/15-2; 11.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke proglašena je nedopuštenom ovrha po prijedlogu prvotuženika kao ovrhovoditelja protiv drugotuženika kao ovršenika u predmetu Općinskog suda u Varaždinu broj Ovrv-2786/12 na nekretnini označenoj kao etaža 184 upisana u poduložak 184 z.k.ul. 14414 k.o. V. (u osniv...

10
Gž-115/16-2; 23.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.I/izreke pobijanog rješenja prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim, a toč.II/izreke je odredio da će po pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet ustupiti stvarno nadležnom - Trgovačkom sudu u Rijeci.

11
Gž-966/15-2; 8.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I/izreke utvrđeno je da je ovrha određena rješenjem o ovrsi u predmetu Trgovačkog suda u Varaždinu broj Ovr-206/12 po prijedlogu ovrhovoditelja Z.-T. d.d. V. protiv ovršenika S. d.o.o. V. na nekretnini čkbr. 2899/1 k.o. V.n (u osnivanju) upisanoj u z.k. ul. 14031, poduložak ...

12
Gž-1031/12; 4.2.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama, posl. br. Z.1773/12 od 12. ožujka 2012.g odbijen je prijedlog predlagatelja za upis zabilježbe postojanja presude Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama, posl. br. P.28/10 od 29. siječnja 2010.g.

Broj odluke: Gž.1031/12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a