Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Gž Ovr 795/2020-2; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen prijedlog ovrhovoditelja za donošenje rješenja kojim bi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje naložilo da ovrhovoditelju plati iznos od 38.000,00 kn sa zateznim kamatama. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz...

2
Gž 1180/2017-2; 17.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj isplatiti tužitelju iznos od 1.526,00 kuna (slovima: tisućupestodvadesetšestkuna) zajedno sa zakonskom zateznom  kamatom u visini eskontne stope HNB, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanim za 5% poena do...

3
Gž 774/2016-3; 10.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pnš-46/15 od 22. travanja 2016. godine naloženo je II-tuženiku Republici Hrvatskoj da tužitelju B. R. iz K., isplati na ime naknade imovinske štete iznos od 8.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26. rujna 2013. godine pa do 31. srpnja 2...

4
Gž 2290/2016-2; 7.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice da joj tužena isplati iznos od 58.710,08 kn sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude pa do isplate te da joj od 1. kolovoza 2014. godine plaća mjesečni iznos od 3.699,38 kn pa sve dok postoje zakonski uvjeti. Istom presudom na...

5
Gž-2027/16-2; 2.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži isplatu naknade štete u iznosu od 470.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate sa zakonskom zateznom kamatom od 25. svibnja 2016. godine pa do isplate, a odbijen je i njezin...

6
Gž-1674/16-2; 13.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je Republici Hrvatskoj da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 16.380,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 7. svibnja 2015. godine pa do isplate u roku od 15 dana dok je s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva u iznosu od 49.620,00 kn tužitelj odbijen.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a