Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 87

1
Gž R 781/2020-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Nalaže se tuženiku L. M. d.o.o. A3 , OIB: B2 , da tužitelju M. H. , OIB: B1 , u roku od petnaest dana isplati iznos od: 145,79 kn uvećano za kamate koje teku od 15. prosinca 2013. do isplate 204,37 kn uvećano za kamate ...

2
Gž R 873/2020-2; 30.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je tužba povučena (stavak I. izreke). Odbijen je zahtjev tužiteljice za naknadu parničnog troška (stavak II. izreke), kao i zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška (stavak III. izreke). Protiv stavka II. izreke žalbu je podnijela tužiteljica, kako navodi, i ....

3
Gž R 672/2020-2; 13.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se privremena mjera koja glasi: „Nalaže se tuženiku G. K. T. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 , da tužiteljicu K. H. iz A4 , OIB: B1 , privremeno vrati na rad, t ...

4
Gž R 464/2020-2; 17.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Ovaj sud se oglašava mjesno nenadležnim u ovoj pravnoj stvari. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog pogrešne pr ...

5
Gž R 457/2020-2; 14.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "1. Odbija se prijedlog tužitelja - predlagatelja osiguranja prijedlog donošenja rješenja kao neosnovan, koji glasi: "Nalaže se tuženiku - protivniku osiguranja I. d.o.o. iz A3 , OIB: B2 , da do okončanja ovog sudsk ...

6
Gž R 280/2020-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu od prosinca 2017. godine, kojom se tužitelju S. M. , OIB - 17336576689, iz A1 , daje izvanredni otkaz Ugovora o radu ...

7
Gž R 426/2020-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nadomješta se suglasnost na odluku o redovitom otkazu Ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga radnici tužitelja B. L. iz A4 . OIB: B3 , a koju suglasnost je tuženik S. P. I. uskratio očitova ...

8
Gž R 192/2020-2; 8.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi tužiteljice u dijelu kojim je tužiteljica zatražila da joj tuženik isplati neisplaćenu plaću za mjesec kolovoz 2018. u iznosu od 3.750,00 kn bruto sa zateznom kamatom, naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor za 2018. u iznosu od 3.750,00 kn sa za...

9
Gž R 915/2019-2; 30.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu koju je tuženik donio 30.10.2018., a tužitelj zaprimio 3.11.2018. kojom se izvanredno otkazuje Ugovor o radu na određeno vrijeme od 25.5.2016. zb...

10
Gž 1755/2019-2; 24.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/ izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevom da mu tuženik isplati iznos od 7.314,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 16. ožujka 2016. do isplate te je u toč. II/ obvezan tuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu od 150,00 kn u roku 8 dana. Protiv te presude pravodobn ....

11
Gž R 764/2019-2; 19.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 22.497,30 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), kao i njegov zahtjev za naknadu troška parničnog postupka (točka II. izreke). Protiv navedene presude pravovremeno se žali tužitelj z ...

12
Gž R 119/2020-2; 12.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: ‟I. Prihvaća se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Poništava se Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tuženika K. d.o.o. Plomin od 22.5.2018. te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na poslove i zadatke koje je obavljala prije donošenja ...

13
Gž R 126/2020-2; 27.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se nedopuštenim otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme zaključen dana 24.07.2017.g. za obavljanje poslova Voditelja odjela prodaje i marketinga, kojeg je tuženik dao tužitelju Odlukom o izvanredno ......

14
Gž R 261/2019-2; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Utvrđuje se da Odluka tuženika o redovitom osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 28. kolovoza 2017., kao i Očitovanje tuženika od 25. rujna 2017. kojim je odbijen zahtjev za zaštitu prava tužiteljice nisu dopušteni, pa radni odnos između parnič ....

15
Gž R 68/2020-2; 13.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I T. C. d.o.o. A3 , OIB: B2 dužan je tužitelju Z. B. iz A1 , OIB: B1 isplatiti iznos od 125.018,91 kn zajedno sa zateznim kamatama koje teku od 15. prosinca 2011.g., ...

16
Gž R 901/2019-2; 30.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je nedopušten otkaz ugovora o radu tužitelju (točka I izreke) i naloženo tuženiku da vrati tužitelja na posao (točka II izreke). Sud je odbio zahtjev za isplatu bruto plaće (točka III izreke), kao i utvrdio da svaka stranka snosi svoje troškove (točka IV izrek...

17
Gž R 848/2019-3; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I. Utvrđuje se da nije dopuštena „Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu“ tuženika od 11. studenog 2014. kojom je tužiteljici nezakonito otkazan Ugovor o radu od 16. veljače 2006. II. Raskida se ugovor o radu zaključen dana 16. veljače 2016. između tuži ......

18
Gž R 861/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije dopuštena tuženikova Odluka o otkazu ugovora o radu radnika D. F. , OIB: B1 , iz A1 , od dana 9. listopada 2017. godine pod brojem br. 136/17 kojom O ...

19
Gž R 577/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku P. V. d.d. A3 , OIB: B2 da isplati tužitelju T. Š. , A5 , OIB: B1 na ime neisplaćene naknade plaće za razdoblje od 01. listopada 2016. godine do 20. lipnja 2018. godine ...

20
Gž R 299/2019-3; 17.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Općinski sud u Splitu oglašava se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. II Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti mjesno nadležnom Općinskom radnom sudu u Zagrebu." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuž...

21
Gž R 908/2019-2; 16.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom odbijanom presudom suđeno je: I. "Utvrđuje se da odluka tuženika H. T. d.d. od 31. ožujka 2016. broj H3-311254-105 - 2016 kojom se otkazuje ugovor o radu tužitelju S. K. nije zakonita i dopuštena. II. Sudski se raskid ugovor o radu sklopljen dana 01. rujna ...

22
Gž R 776/2019-2; 16.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je nedopušten otkaz ugovora o radu sadržaj pobliže naznačen u točki I./ izreke te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 964.920,41 kuna s pripadajućim kamatama (točka II./ izreke). Sud je odbio kao neosnovan zahtjev tužitelja u dijelu kojim se tra...

23
Gž R 69/2019-4; 15.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe rasporedi tužitelja na radno mjesto skladištar - domar - ekonom, odnosno neko drugo radno mjesto kod tuženika, a koje odgovara tužiteljevom zdravstvenom stanju, stručnoj spremi i preo...

24
Gž R 582/2019-2; 9.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku C. o. d.d., A2 , OIB: B2 , platiti tužitelju S. B. , A4 OIB: B1 , iznos od 5.920,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na iznos od ...

25
Gž R 889/2019-2; 7.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici da u roku od 8 dana isplati tužiteljici iznos od 54.419,36 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na ime neisplaćenih plaća za razdoblje od 26. rujna 2014. do 4. veljače 2015. (točka 1. izreke), te da joj u istom roku naknadi p...

26
Gž R 800/2019-2; 23.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nakon provedenog dokaznog postupka prvostupanjski je sud donio presudu kojom je u točki I. izreke odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatom iznosa od 18.108,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom, a koju je isplatu tužitelj zatražio od tuženika s osnova otpremnine. Također, prvostupanjski je ...

27
Gž R 512/2019-2; 23.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nakon provedenog dokaznog postupka prvostupanjski je sud donio presudu slijedećeg sadržaja: "I Prihvaća se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "Dužan je tuženik u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici iznos od 22.462,66 kn, sve s pripadajućom zateznom kamatom tekućom na ta .....

28
Gž R 812/2019-2; 18.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade niemovinske štete isplati iznos od 42.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kao i iznos od 3.360,00 kn na ime naknade imovinske štete sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka 1. izreke). Točko...

29
Gž R 518/2019-2; 18.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi štetu u iznosu od 26.580,00 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 8.062,50 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Protiv navedene presude, pravodobno se žali ....

30
Gž R 6/2019-11; 17.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenjem: - da nije prestao radni odnos tužiteljice T. B. (u nastavku: tužiteljica) kod tuženika M. d.o.o., Sesvete (u nastavku: tuženik) zasnovan Ugovorom o radu broj 109 sklopljen na neodređeno vrijeme 1. veljače 2002., - ...

31
Gž R 835/2019-2; 12.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja tako što je utvrđeno da je nedopušten redoviti otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik dao tužitelju odlukom o redovitom otkazu ugovora o radu od 30. listopada 2018. i da tužitelju nije prestao radni odnos istekom jednog mjeseca od dana u...

32
Gž R 519/2019-2; 9.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: '' Odbija se tužitelj B. K. sa prijedlogom koji glasi: "Nalaže se tuženiku I. P. N. G. d.o.o. da tužitelja B. K. iz A3 vrati privremeno na posao do okončanja ovoga parničnog postupka kojim tuž ...

33
Gž R 858/2019-2; 9.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom tuženik je dužan tužiteljici na ime naknade plaće za razdoblje od 01. svibnja 2014. do 31. ožujka 2019. isplati bruto iznos od 14.171,75 kn s pripadajućom zateznom kamatom do isplate, osim za isplatu zatezne kamate na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na doh...

34
Gž R 805/2019-2; 4.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 11.000,00 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), te je naloženo tužitelju u roku od 8 dana naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 9.375,00 ...

35
Gž R 832/2019-2; 2.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovom predmetu (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupaka naloženo je tužiteljici da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 2.500,00 kn, sa zateznim kamatama tekućim od 10. studenoga 2016. pa do isplate, po stopi koja se određuje ....

36
Gž R 628/2019-2; 7.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom pobijanom presudom suđeno je: I. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka prednika tuženika A. d.o.o. broj k.o. 003-01/18-01/241 od 08.08.2018. o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu broj 60 od 1. travnja 2014. godine te da radni odnos tužitelja T. M. iz Semeljc ...

37
Gž R 774/2019-2; 7.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom pobijanom presudom točkom 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je otkaz ugovora o radu tužitelju R. R. po Odluci tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga od 30. 10. 2018. godine nedopu ...

38
Gž R 668/2019-2; 31.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: " I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da tužiteljica G. L. iz A3 , OIB: B1 , zaposlena kod tuženika O. Š. O. , A4 , OIB: B2 , obavlja poslove vr ...

39
Gž R 784/2019-2; 30.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je nedopušten i nezakonit izvanredni otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme kojeg je tuženik dao tužitelju odlukom od 20. ožujka 2018. (točka I. izreke). Istom presudom, raskida se ugovor o radu na neodređeno vrijeme...

40
Gž R 667/2019-2; 30.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora Ur.broj: 2137/02-05-18-104 od 12. lipnja 2018. kojom je tuženik tužitelju otkazao Ugovor o radu na neodređeno vrijeme Ur.broj: 2137/02-0...

41
Gž R 647/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu radniku V. M. iz A4 , OIB: B1 , donesena od strane tuženika M. V. d.o.o., Zagreb, Kozari ...

42
Gž R 245/2019-3; 18.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 14. travnja 2016., a koju odluku je donio tuženik (stavak a) izreke); odlučeno je da se raskida ugovor o radu na neodređeno vrijeme broj: 02-3-89/01-15 od 8. rujna 2015., sklopljen između tužitelj...

43
Gž R 308/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbacuje se tužba tužitelja I. Š. iz A1 , OIB: B1 zaprimljena kod Općinskog suda u Bjelovaru dana 18. srpnja 2017." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj, iz razloga označenih u čl. 353. st. 1 ...

44
Gž R 394/2018-2; 29.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem naloženo tuženiku-protutužitelju da u roku od 15 dana dostavi u spis u dva primjerka bruto bilancu s prometom analitičkih konta za društvo L. j.d.o.o., OIB: ... za 2015., odnosno na dan 31. prosinca 2015., te za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 2. lipnja 2016., odnosno bruto ...

45
Gž R 86/2019-2; 24.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje kako je Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tuženika broj 50000210/904341/1/141/16 od 6. veljače 2017. nedopuštena i da radni odnos tužitelja kao radnika nije prestao. Odbijen je i ...

46
Gž R 50/2019-3; 17.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da nije dopušten otkaz ugovora o radu tuženika od 2. siječnja 2018. upućen tužitelju i da mu radni odnos nije prestao, da se naloži tuženiku da vrati tužitelja na posao na radno mjesto blagajnika u X. na kojem je ...

47
Gž R 49/2019-2; 8.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju neimovinsku štetu u iznosu od 14.400,00 kn sa zateznom kamatom od 15. siječnja 2016. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju imovinsku štetu u iznosu od 2.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 12....

48
Gž R 99/2019-2; 15.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku da mu isplati na ime naknade imovinske štete iznos od 14.700,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 5. svibnja 2018. do isplate te da mu naknadi parnični trošak sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja...

49
Gž 464/2019-2; 9.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod stavkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj zahtijeva: - utvrditi nedopuštenima tuženikove odluke i to o otkazu ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika broj: 1132/18 (od 13. srpnja 2018.), i odluku kojom je odbijen zahtjev za zaštitu ....

50
Gž R 484/2019-2; 9.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 1. Utvrđuje se da je nedopušten otkaz ugovora o radu sklopljen 17. 01. 2017. godine Klasa 112-01/17-03/11 a koji je sadržan u odluci o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetan skrivljenim ponašanjem radnika), Klad ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a