Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 206

1
P 10/2023-8; 5.6.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Tužiteljica u tužbi navodi da je tuženik dopisom broj 60/23 od 29. svibnja 2023. najavio je štrajk koji će obuhvatiti tijela sudbene vlasti i državno odvjetništvo na području Republike Hrvatske, s početkom 5. lipnja 2023. u 7,00 sati i trajanjem do ispunjenja zahtjeva koje je tuženik postavio Vla...

2
Gž R 22/2023-2; 23.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1.Nadomješta se suglasnost sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća na izvanredni otkaz ugovora o radu zaključenog između tužitelja kao poslodavca i radnika M. D. broj:1166-41 od 17. li ...

3
Gž R 34/2023-2; 23.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Utvrđuje se da je nedopuštena odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 07. kolovoza 2019. godine broj: IV/3/78/19 slijedom čega radni odnos tužiteljice A. K. iz A1 , OIB B1 , kod tuženika D. d.d., ...

4
Gž R 5/2023-2; 16.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka u cijelosti glasi: ''I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, klasa: 112-03/22-02/2, urbroj: 2198-1-46-22-1, od 11. veljače...

5
Gž R 75/2023-3; 2.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da otkaz Ugovora o radu tužiteljici B. J. iz A1 , nije dopušten, te se poništava Odluka ravnateljice tužene, Klasa: 11202/19-01/11, Urbroj: 2137-29-19-01/5 ...

6
Gž R 1122/2022-3; 16.2.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu za utvrđenje da je tuženikova Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu nedopuštena, točkom II. izreke odbijen je kao neosnovan preostali dio zahtjeva tužitelja za utvrđenje da je očitovanje tuženika na zahtjev (t...

7
Gž R 29/2023-2; 9.2.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu zaključenog na neodređeno vrijeme koji nosi broj: 435/14-2016 od dana 21. 03. 2016. godine, uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika broj: 924-14/2019 od 20. prosinca 2019. godine, te se t ....

8
Gž R 41/2023-2; 2.2.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I. Utvrđuje se da Odluka tuženika o redovnom (osobno uvjetovanom) otkazu Ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu broj: 17-028210-0001/0015 od dana 13.04.2017. nije dop .....

9
Gž R 908/2022-2; 15.12.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1.Utvrđuje se da je tužitelj B. M. iz A1 , OIB: B1 od dana 14.5.2021.g u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod tuženika T. L. S. " d.o.o. A2 ...

10
Gž R 912/2022-2; 9.12.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Poništava se odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od dana 29. ožujka 2021.g. te radni odnos zasnovan Ugovorom o radu od dana 17.06.2020.g. nije prestao. II Raskida se ugovor o radu sklopljen 17.06.2020.g. između radnika A. H. iz Kukuljano ...

11
Gž R 1124/2022-3; 2.12.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom na temelju priznanja i presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđeno je da je nedopuštena/nezakonita/ništetna odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od 1. rujna 2020., kojom je tuženik kao poslodavac otkazao tužitelju kao radniku ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 1. ožujka ...

12
Gž R 773/2020-3; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Citiranom presudom u točkama I. i III. izreke naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 28.800,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama i da joj naknadi parnični trošak u iznosu od 9.324,00 kn, dok je točkom II. izreke odbijen tužbeni zahtjev u preostalom dijelu. 2. Protiv točke II. izr ....

13
Gž R 79/2020-4; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje donošenjem odluke (obavijesti) o prestanku ugovora o radu od 27. prosinca 2016., te nesklapanjem uzastopnog ugovora o radu, te od...

14
Gž R 2438/2022-2; 27.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvosutpanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Š. C. iz A1 OIB: B1 , koji glasi: " I. Utvrđuje se da Odluka s obrazloženjem razloga udaljenja s radnog mjesta tužiteljice Š. C. iz A4 ...

15
Gž R 129/2022-2; 16.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 5.831,98 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranoj kao u izreci, a tekućoj na naznačene pojedinačne iznose pa do isplate. Ujedno je pod točkom II. izreke naloženo tuženiku da tužiteljici ...

16
Gž R 469/2022-2; 15.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu klasa: ..., urbroj: ... od 24. kolovoza 2020.g. kojeg je tuženik O. š. T., S., ..., OIB: ... dao tužiteljici Ž. M. iz...

17
Gž R 811/2022-3; 14.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I/. Utvrđuje se nedopuštenom tuženikova Obavijest od 25.06.2021.god. o prestanku Ugovora o radu zaključen dana 26.04.2021.god., te se utvrđuje da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao. II/. Utvrđuje se d ....

18
Gž R 801/2022-2; 14.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja protutuženika koji glasi: "1. Utvrđuje se nedopuštenom tuženikova Odluka o otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika Klasa: 114-02/17-01/01, Urbroj: 2125/61-01-17-7 od 24. veljače 2017. kojom ......

19
Gž R 886/2022-3; 8.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom pobijanom presudom točkom I. izreke odbijena je tužba i tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka tuženika I. I. N. d.d., Z., OIB: … o osobno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu, Broj: 50000210/21-02-19/001/822 od 7. ožujka 2019....

20
Gž R 714/2022-3; 7.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja nadomještena je suglasnost na otkaz Ugovora o radu radniku M. B. iz A2 i radniku N. R. iz A3 , zatražena zamolbom tužitelja, OV- Održavanje vagona d.o.o. A1 , od 3. svibnja 2021., a uskraćen ...

21
Gž R 872/2022-3; 22.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđen je nedopuštenim izvanredni otkaz o radu tužiteljici te je naloženo tuženiku da vrati tužitelja na posao. Na ime troškova postupka naloženo je tuženom da isplati tužitelju iznos od 2.500,00 kuna s pripadajućim kamatama. 2. Protiv ove presude žali se tuženi i to ....

22
Gž R 7/2022-2; 1.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda (u uvodu koje je očito omaškom u pisanju prvostupanjski sud naveo kao datum njenog donošenja 15. ožujka 2022., umjesto ispravno 15. travnja 2022., a što može u svako doba ispraviti) suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku X. Y. d.o.o., iz A3 ...

23
Gž R 812/2022; 7.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja (u uvodu očitom greškom navedeno rješenje) odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nedopušten otkaz tužiteljevog ugovora o radu naznačen u e-mailu poruci odvjetnika M. R. od 20. veljače 2020. godine slijedom čega radni odnos tuži ...

24
Gž R 719/2022-3; 7.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da nije dopušten otkaz Ugovora o radu od 30. rujna 2019. sa svim pripadajućim mu dodacima i to: - Aneksom 1. od 14.11.2019., - Aneksom 2. od 12.12.2019., - Aneksom 3. od 16.12.2019., - Aneksom 4. od 09.04.202...

25
Gž R 668/2022-3; 6.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom pobijanom presudom suđeno je: "I. 1. Utvrđuje se da je nedopuštena odluka o otkazu radnog odnosa, a na temelju koje je tuženik Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, OIB B2 , Sesvete, Savska cesta 84 odjavio tužiteljicu I. L. , (ranije I. L. ...

26
Gž R 455/2022-2; 5.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja proglasio se stvarno nenadležnim (točka I.), te odlučio nakon pravomoćnosti spis ustupiti stvarno nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu (točka II.). 2. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno nepotpunog ut...

27
Gž R 1888/2021-2; 3.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijane presude odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da joj tuženik na ime naknade neimovinske štete isplati iznos od 21.500,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od podnošenja tužbe do isplate te da joj nadoknadi troškove parničnog postupka, dok je točkom II. izreke n...

28
Gž 1803/2021-2; 27.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženiku da tužitelju u roku od 15 dana isplati novčani iznos od 19.150,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 7. siječnja 2016. do isplate po preciziranoj kamatnoj ...

29
Gž R 201/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da Odluka o izvanrednom otkazu ugovora od radu od dana 31.12.2020.g. kojim je tuženik S. H. d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, Zagreb, OIB: B2 , izvanredno ...

30
Gž R 159/2022-2; 23.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Ništetna je tuženikova odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu broj 2354- 8/2019 od 9.VII.2019. Nalaže se tuženiku da kroz osam dana isplati tužitelju naknadu za neisplaćene plaće počevši od 9.VII.2019. pa do vraćanja ...

31
Gž R 89/2022-2; 17.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 4. ožujka 2020. kojom je tuženik izvanredno otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključen dana 27. sije ....

32
Gž R 49/2022-6; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da nije dopušten otkaz ugovora o radu tuženika Osatina grupa d.o.o. A3 , OIB: B2 , koji je odlukom o otkazu od 20. veljače 2012. godine zbog gospodarskih razloga otkazao tužiteljici M. G. , Retkovci ...

33
Gž R 77/2022-2; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita Odluka o izvanrednom otkazu KLASA: 112-05/21-01/10 URBROJ: 2145-1-01-21-1 tuženika od 10. lipnja 2021. godine. II. Nalaže se tuženiku da tužitelja vrati .....

34
Gž R 1273/2021-2; 13.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 13.04.2020. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na posao. II/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplat ......

35
Gž R 1923/2021-3; 10.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvoga stupnja donio je presudu i rješenje slijedećeg sadržaja: „I Utvrđuje se da je tužitelju B. B. iz A1 , OIB: B1 povrijeđeno dostojanstvo uznemiravanjem na radu kao neželjenim postupanjem od strane bivše ravnateljice tužene V. Č. ...

36
Gž R 1309/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev, a koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i ništetna odluka tužene o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 04.04.2019.g., Klasa: 112-02/19-01, Urbroj: 2181-21-19- 01/1, kojom je tužitelj ......

37
Gž R 1369/2021-3; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja, te je u toč. I. izreke odlučeno da se nadomješta suglasnost 1.tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovnom uvjetovanom otkazu ugovora o radu broj: 210-540301/16-H od 1. prosinca 2016., radnici L. P. zaposlenoj na r ...

38
Gž R 1697/2021-3; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom sud prvog stupnja odbio je tužbeni zahtjev tužiteljice G. C. (dalje: tužiteljica) radi utvrđenja da nije dopuštena odluka tuženika Agencije za komercijalnu djelatnost (dalje: tuženik) o redovitom - poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 23. srpnja 2018., te d ...

39
Gž R 1159/2021; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku tužitelju isplatiti 5.055,05 kn s pripadajućim zateznim kamatama, osim na iznose poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanog u dosuđenom bruto iznosu razlike plaća te mu naknaditi trošak postupka od 3.281,25 kn s pripadajućom zateznom kama...

40
Gž R 1704/2021-2; 1.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, točkom I. i II izreke, odbačena je tužba na utvrđenje da tužiteljici nije prestao radni odnos zasnovan ugovorom o radu od 15. svibnja 2015. pa se tuženici nalaže vratiti ju na rad te izvršiti prijavu radnog sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o o...

41
Gž R 1224/2021-3; 10.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom, u točci I. izreke utvrđeno je da odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužitelju zbog gospodarskih razloga od 18. lipnja 2020. nije dopuštena. Točkom II. izreke utvrđeno je da je bez prekida na snazi ostao tužiteljev ugovor o radu na neodređeno vrij...

42
Gž R 996/2021-2; 22.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B. K. iz A1 , OIB: B1 , da se poništi otkaz Ugovora o radu od 08. kolovoza 2019., tuženika F. d.o.o. A2 , OIB: B2 , kojim je raskinut radni odnos tu ...

43
Gž R 1154/2021-2; 21.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. odbijen se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita te se poništava Odluka tuženika od 14. lipnja 2019. godine, o otkazu Ugovora o radu tužitelja sklopljenog 17. lipnja 2015. god. s Aneksom Ugovora o radu od 9. lip ....

44
Gž R 761/2021-2; 18.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 24.520,00 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom koja na iznos od 22.000,00 kn teče od 20.3.2019. pa do isplate, a na iznos od 2.520,00 kn od 9. 4. 2021. pa do isplate, kao i da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu .....

45
Gž R 438/2021-2; 14.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je nedopušten otkaz ugovora o radu od 31.3.2017. godine tuženika Z. G. j.d.o.o. A2 , OIB: B2 u odnosu na tužitelja D. Š. , OIB: B1 , iz A1 , te da ...

46
Gž R 471/2021-2; 14.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenim otkaz ugovora o radu sklopljenog dana 28. travnja 2017.godine, koji je tuženik dao tužitelju Odlukom o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz) ur.br. 885/18 od 21.lipnja 2018.godine,a protiv koje odluke je tužitelj 2.srpnja 2 ....

47
Gž R 1338/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku da u spis predmeta dostavi po tužiteljici zatraženu dokumentaciju i to Ugovor o radu od 8. travnja 2019., Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 27. svibnja 2013., Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 30. listopada 2017. i Aneks br. 1. Ugovora o radu na ...

48
Gž R 252/2021-2; 20.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Ovaj sud se proglašava nenadležnim. II. Provedene radnje se ukidaju, a tužba se odbacuje. III. Nalaže se tužiteljici da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 2.500,00 kn u roku 15 dana." 2. Tužiteljica pobija rješenje suda prv ...

49
Gž R 127/2021-2; 16.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I./ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja Hrvatski veterinarski institut iz A3 , OIB: B1 , koji glasi: "Nadomješta se suglasnost na Odluku o otkazu Ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem Tomislava B ...

50
Gž R 213/2021-2; 3.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Nakon provedenog dokaznog postupka prvostupanjski je sud donio presudu kojom je u točki I. izreke naložio „ H. M. “ d.d., (čiji je pravni slijednik tuženik), da s osnova naknade neimovinske štete (radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje) isplati tužiteljici 10.500,00 k ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a