Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 144

1
Gž R 652/2021-2; 21.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila da joj tuženik plaća rentu u iznos od 2.600,00 kn mjesečno počev od 01.08.2009. (točka I. izreke), te joj je naloženo da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 21.875,00 kn (točka II. izreke). Protiv citirane...

2
Gž R 953/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev za nadomještanje suglasnosti tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-901370/16-H od 1. travnja 2016, radniku M. M. , zaposlenom na radnom mjestu „Vodeći spec. za održivi razvoj i ZZSiO“, ...

3
Gž R 147/2021-4; 28.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: ''1. Određuje se privremena mjera osiguranja nenovčanog potraživanja vraćanjem na posao predlagateljice osiguranja J. V. iz A1 OIB: B1 , i to na poslove Više stručne suradnice u Županijskoj komori Šibenik u Hrva ...

4
Gž R 74/2021-3; 15.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da otkaz ugovora o radu nije dopušten te da se poništava odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 11. ožujka 2020., za vraćanje tužiteljice na rad na poslove radog mjesta poslovođa pr...

5
Gž R 266/2021-4; 14.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje, kao nezakonite i nedopuštene, Obavijesti o prestanku Ugovora o radu na određeno vrijeme klasa: 112-03/17-03/13, urbroj: 2121-35-01-01-20-13 od 30. ožujka 2020., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu od 18. prosinca 2019.,...

6
Gž R 47/2021-3; 14.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena i nezakonita Odluka o otkazu Ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 25. ožujka 2019., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme M-39412 od 7. travnja 2014., uz...

7
Gž R 91/2021-2; 12.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud se oglasio mjesno nenadležnim i odredio da će se nakon pravomoćnosti rješenja predmet dostaviti Općinskom sudu u Karlovcu, kao stvarno i mjesno nadležnom. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužiteljica, iz žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. toč. 2. i 3. ....

8
Gž R 239/2021-2; 31.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tužba je odbačena. Protiv navedene odluke žali se tužitelj zbog svih žalbenih razloga predviđenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19-dalj ....

9
Gž R 536/2021-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: „I. Utvrđuje se kako Odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od dana 13. studenog 2019.godine te odgovor tuženika na zahtjev za zaštitu prava radnika od dana 9. prosinca 2019. godine nisu dopuštene, te se nalaze tuž .....

10
Gž R 116/2021-2; 18.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 13.04.2020. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na posao. II/ Nalaže se tuženiku da tužitelji ......

11
Gž R 343/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su M. T. kao ravnateljica tuženika i I. B. kao radnica tuženika uznemiravale tužiteljicu na njezinom radnom mjestu na način opisan u izreci prvostupanjske presude, čime je tužiteljici povrijeđena čast, ugled i dostojanstvo odnosno povrijeđeno prav ...

12
Gž R 97/2021-2; 5.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Određuje se protivniku osiguranja H. I. d.o.o., A2 , OIB: B2 , da vrati predlagatelja osiguranja M. S. iz A1 , OIB: B1 , na rad tako da mu ponovo povjeri poslove radnog mjesta pr ...

13
Gž R 320/2021-2; 4.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka tuženika Hrvatska radiotelevizija sa sjedištem u A3 , OIB: B2 , o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika od 30. srpnja 2019., te da tužitelju Z. B. iz Zagreba, I ...

14
Gž R 92/2021-2; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju novčani iznos od 25.887,48 kuna, zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na pojedinačne iznose glavnice od njihove dospjelosti do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 5.937,50 kuna, sa zat...

15
Gž R 359/2020-4; 22.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Ne dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva tužiteljice istaknute u podnesku od 19.09.2019. u točki 3. u dijelu gdje se navodi ili poslove drugog radnog mjesta. '' Navedeno rješenje tužiteljica pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede o ......

16
Gž R 328/2020-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da Odluka tužitelja R. d.o.o. ZAGREB, A3 , OIB: B2 o izvanrednom otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika od dana 10. svibnja 2018. god ...

17
Gž R 518/2020-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Utvrđuje se da nije dopuštena tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu na određeno vrijeme, donesena dana 01. veljače 2019. godine te da radni odnos A. S. , A3 , OIB: B1 , kod tuženika G. I. ...

18
Gž R 222/2020-3; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: ''I. Utvrđuje se da Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu tužitelja D. K. iz A1 , OIB: B1 , broj: DP-04/1-019806/17 od 10.10.2017. godine, koju je donio tuženik nije dopuštena i da radni odnos tužitelja nije prestao. I ...

19
Gž R 1239/2020-2; 12.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da tuženikova odluka o izvanrednom otkazu od 5. srpnja 2019. nije dopuštena, vraćanje tužitelja na radno mjesto Viši referent prema ugovoru od radu od 29. svibnja 2018. i aneksa ugovora o radu od 2. svibnja 2019. U...

20
Gž R 602/2020-2; 11.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije zakonita niti dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 25. srpnja 2019.g. kojom je tuženik L. R. d.d. (OIB: B2 ) utvrdio da tužitelju D. K. (OIB: B3 ...

21
Gž 634/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik K. d.o.o. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 povrijedio pravo tužiteljice M. M. iz A1 , OIB: B3 ...

22
Gž R 825/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tuženi zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da Odluka tuženika o redovitom osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 28. kolovoza 2017., kao i Očitovanje tuženika od 25. rujna 2017. kojim je odbijen zahtjev za zaštitu prava tužiteljice nisu do ......

23
Gž R 573/2020-2; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari koja glasi: „I Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. lipnja 2018. godine tuženika C. D. D. d.o.o. iz A3 , OIB: B2 , te da ...

24
Gž R 204/2020-2; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: Utvrđuje se da odluke tuženika od 21. rujna 2017. i od 19. listopada 2017. nisu dopuštene te se utvrđuje da radni odnos između tužiteljice i tuženika nije niti prestao, te se nalaže tuže ......

25
Gž R 944/2020-2; 29.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Tužba se u ovom predmetu odbacuje kao nepravodobna." Protiv tog rješenja žali se tužitelj, pobijajući isto zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, ......

26
Gž R 1268/2020-3; 27.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I/ izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 104.280,00 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima, koja na iznos od 97.000,00 kn teče od 20. listopada 2016. do isplate, a na iznos od 7.2...

27
Gž R 737/2020-2; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku C. o. d.d., A2 , OIB: B2 , isplatiti tužiteljici M. S. iz A3 , OIB: B1 , iznos od 15.000,00 kn, zajedno sa zakonskom zateznom ...

28
Gž R 879/2020-2; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku Hrvatske šume d.o.o. iz A5 , OIB: B2 da isplati tužitelju S. B. iz A1 , OIB: B1 , na ime naknade štete zbog ozljede na radu sveukupan iznos od 154.670,00 kn (slovima ...

29
Gž 1329/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužitelj je odbijen u cijelosti s tužbenim zahtjevom radi isplate naknade štete u iznosu od 14.600,00 kn s zatraženim zakonskim zateznim kamatama kao i sa zahtjevom za naknadu parničnog troška. Navedenu presudu pravodobno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz svih zakonom dozvol ....

30
Gž R 811/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da Odluka o otkazu Ugovora o radu broj H3-311254-93-2016 od 31. ožujka 2016. kojom je tuženik H. T. d.d., A2 , OIB: B2 , otkazao tužitelju P. K. , A3 ...

31
Gž R 781/2020-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Nalaže se tuženiku L. M. d.o.o. A3 , OIB: B2 , da tužitelju M. H. , OIB: B1 , u roku od petnaest dana isplati iznos od: 145,79 kn uvećano za kamate koje teku od 15. prosinca 2013. do isplate 204,37 kn uvećano za kamate ...

32
Gž R 873/2020-2; 30.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je tužba povučena (stavak I. izreke). Odbijen je zahtjev tužiteljice za naknadu parničnog troška (stavak II. izreke), kao i zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška (stavak III. izreke). Protiv stavka II. izreke žalbu je podnijela tužiteljica, kako navodi, i ....

33
Gž R 621/2020-2; 28.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke), te je odbijen prijedlog za određivanje privremene mjere sadržaja pobliže određenog pod točkom II. izreke prvostupanjskog rješenja. Odlukom o trošku obvezan je tužitelj-protutuženik naknaditi tuženiku-protutužitel ....

34
Gž R 672/2020-2; 13.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se privremena mjera koja glasi: „Nalaže se tuženiku G. K. T. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 , da tužiteljicu K. H. iz A4 , OIB: B1 , privremeno vrati na rad, t ...

35
Gž R 405/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici iznos od 14.326,58 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje na pojedine mjesečne iznose teku kako je to pobliže navedeno u izreci prvostupanjske odluke (točka I. izreke) te joj naknaditi trošak parničn ...

36
Gž R 726/2020-2; 27.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I. Utvrđuje se da nije dopušten redoviti otkaz Ugovora o radu temeljem Odluke o redovitom otkazu Ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga s ponudom izmijenjenog ugovora, kojeg je tuženik-protutužitelj S. d.d., Zagreb, 2 Poslovni broj: Gž R-7 ...

37
Gž R 464/2020-2; 17.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Ovaj sud se oglašava mjesno nenadležnim u ovoj pravnoj stvari. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog pogrešne pr ...

38
Gž R 457/2020-2; 14.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "1. Odbija se prijedlog tužitelja - predlagatelja osiguranja prijedlog donošenja rješenja kao neosnovan, koji glasi: "Nalaže se tuženiku - protivniku osiguranja I. d.o.o. iz A3 , OIB: B2 , da do okončanja ovog sudsk ...

39
Gž R 280/2020-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu od prosinca 2017. godine, kojom se tužitelju S. M. , OIB - 17336576689, iz A1 , daje izvanredni otkaz Ugovora o radu ...

40
Gž R 426/2020-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nadomješta se suglasnost na odluku o redovitom otkazu Ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga radnici tužitelja B. L. iz A4 . OIB: B3 , a koju suglasnost je tuženik S. P. I. uskratio očitova ...

41
Gž R 480/2020-2; 15.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 3.468,90 kn bruto sa zateznom kamatom osim na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržane u pojedinim bruto iznosima. Točkom II izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužiteljici...

42
Gž R 37/2020-2; 26.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1654/2019-16 od 13. studenog 2019., suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku S. u. Z. -biokemijski fakultet, A3 , OIB: B2 isplatiti tužiteljici Ž. B. iz A1 , OIB: B3 ...

43
Gž R 90/2020-2; 11.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I/ Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu klasa: 112-01/17-01/54, Ur. broj: 251-282-02-17 od dana 19.12.2017.g. II/ Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka Školskog odbora donesena na sjednici održanoj 12.01.2018.g. broj klasa: 003-06/18-0 ......

44
Gž R 192/2020-2; 8.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi tužiteljice u dijelu kojim je tužiteljica zatražila da joj tuženik isplati neisplaćenu plaću za mjesec kolovoz 2018. u iznosu od 3.750,00 kn bruto sa zateznom kamatom, naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor za 2018. u iznosu od 3.750,00 kn sa za...

45
Gž R 15/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tuženikova Odluka o redovnom otkazu Ugovora o radu broj DP-03-25951/15 od 23. listopada 2015. kojom se tužitelju, zaposlenom na poslovima radnog mjesta vozač u organizacijskoj jedinici Divizija p...

46
Gž R 184/2020-2; 2.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je između tužitelja M. G. iz A1 , OIB: B1 i tuženika A. G. S. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu ( A6 , A5 , OIB: ...

47
Gž R 915/2019-2; 30.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu koju je tuženik donio 30.10.2018., a tužitelj zaprimio 3.11.2018. kojom se izvanredno otkazuje Ugovor o radu na određeno vrijeme od 25.5.2016. zb...

48
Gž R 155/2020-2; 26.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu od 05. veljače 2019. g. koju je tuženik X. Y. d.o.o. A2 , OIB: B2 , d ...

49
Gž 1755/2019-2; 24.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/ izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevom da mu tuženik isplati iznos od 7.314,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 16. ožujka 2016. do isplate te je u toč. II/ obvezan tuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu od 150,00 kn u roku 8 dana. Protiv te presude pravodobn ....

50
Gž R 764/2019-2; 19.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 22.497,30 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), kao i njegov zahtjev za naknadu troška parničnog postupka (točka II. izreke). Protiv navedene presude pravovremeno se žali tužitelj z ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a