Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Ugovor o zajmu strane valute između rezidenata; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5023/2017-4

2
Plaćanje u stranoj valuti; 11.4.2016 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4396/2013-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a