Poredano po:

Broj dokumenata: 3945

1
Prava iz mirovinskog osiguranja; 1.12.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 179/2020-9

2
Raspored na radno mjesto; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 44/2020-2

3
Utvrđivanje prava vlasništva; 11.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 248/2019-3

4
Starosna mirovina; 14.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 137/2020-2

5
Javna nabava; 4.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 13/2020-2

6
Izdavanje građevinske dozvole; 29.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 419/2018-3

7
Teška povreda službene dužnosti; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 16/2020-2

8
Izdavanje građevinske dozvole; 21.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1611/2019-3

9
Pravo na osobnu invalidninu; 12.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 129/2020-2

10
Povrat komunalnog doprinosa; 8.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2459/2019-2

11
Prava iz zdravstvenog osiguranja; 5.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 146/2020-2

12
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć; 5.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 148/2020-2

13
Prava radnika; 30.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 87/2020-2

14
Porezni nadzor; 30.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 95/2019-2

15
Porezni nadzor; 29.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 94/2020-2

16
Mirovinski staž; 28.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 142/2020-2

17
Priznanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida; 28.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 147/2020-2

18
Povreda službene dužnosti; 12.3.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 72/2020-2

19
Prometna inspekcija; 12.3.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 83/2020-2

20
Teža povreda službene dužnosti; 20.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 71/2020-2

21
Izdavanje lokacijske dozvole; 20.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3158/2019-2

22
Spor između korisnika i operatora; 12.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 25/2020-2

23
Plaćanje novčane naknade; 5.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 15/2020-2

24
Inspekcijski nadzor; 30.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3692/2018-3

25
Naknada za eksproprirano građevinsko zemljište; 29.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 330/2019-4

26
Status njegovatelja; 29.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 177/2020-2

27
Odgoda početka rada; 23.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 70/2020-2

28
Naknada za koncesiju; 22.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 38/2020-2

29
Status imovine; 15.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3544/2019-3

30
Zaštita prava vlasništva; 15.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 5002/2019-2

31
Naknada za deposedirane nekretnine; 9.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 442/2019-2

32
Porezni nadzor; 27.12.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 94/2019-2

33
Porezni nadzor; 27.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1863/2018-2

34
Status njegovatelja; 20.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4596/2019-2

35
Naknada troškova zastupanja; 20.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3744/2018-2

36
Pravo vlasništva; 6.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 516/2019-2

37
Rješenje o izvedenom stanju; 30.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1197/2019-4

38
Izdavanje odobrenja za gospodarski ribolov; 24.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1161/2019-3

39
Javna nabava; 17.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3485/2018-2

40
Izuzimanje od zabrane raspolaganja; 17.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1166/2019-2

41
Priznanje specijalnosti; 10.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4863/2018-2

42
Stambeno zbrinjavanje; 10.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 872/2017-2

43
Poništenje i ukidanje lokacijske dozvole; 3.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1208/2019-2

44
Naknada za oduzetu imovinu; 3.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 745/2018-4

45
Pravo na obnovu; 26.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1175/2019-8

46
Naknada za oduzetu imovinu; 19.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 777/2019-2

47
Povrat komunalnog doprinosa; 12.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3750/2018-2

48
Obiteljska mirovina; 12.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 127/2019-3

49
Građevinska dozvola; 5.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1212/2019-2

50
Uklanjanje građevine; 5.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3329/2019-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a