Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Raspored na radno mjesto; 3.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 114/2020-2

2
Priznanje prava na dio invalidske mirovine; 16.1.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 126/2019-2

3
Uvozni dug; 30.6.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1882/2016-2

4
Troškovi spora; 21.4.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 289/2016-2

5
Primitak u hrvatsko državljanstvo; 28.1.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2385/2015-5

6
Naknada za oduzetu imovinu; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12775/2011-15

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a