Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Primitak u hrvatsko državljanstvo; 28.1.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2385/2015-5

2
Porezni dug; 20.11.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-145/2014-5

3
Dug poreznog jamca; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 644/2013-3

4
Potvrda glavnog projekta; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Zpa-5/2011-15

5
Porez na tvrtku; 22.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1144/2011-4

6
Naknada za oduzetu imovinu; 7.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-661/2011-9

7
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; 30.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-246/2012-2

8
Ustavna prava i slobode; 8.3.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Zpa-59/2011-6

9
Sukob interesa; 20.5.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Zpa-101/2009-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci