Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
Rješenje o izvedenom stanju; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2275/2016-2

2
Porez na nekorištene nekretnine; 30.6.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1893/2016-2

3
Priznanje inozemne kvalifikacije; 1.6.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2446/2015-2

4
Priznanje visokoškolske kvalifikacije; 1.6.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1999/2015-2

5
Dodjela kredita; 4.2.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2469/2015-2

6
Financijski nadzor; 4.9.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Uss 145/2013-2

7
Potvrda glavnog projekta; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4498/2010-8

8
Potvrda glavnog projekta; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Zpa-5/2011-15

9
Obiteljska invalidnina; 3.7.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9242/2010-3

10
Inspekcijski nadzor; 21.3.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6878/2010-4

11
Utvrđivanje plaće; 3.2.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4585/2008-5

12
Utvrđivanje plaće; 14.7.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2669/2008-4

13
Utvrđivanje plaće; 14.7.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2754/2008-4

14
Porez na neizgrađeno građevno zemljište; 24.9.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9146/2005-4

15
Iseljenje iz stana - ugovor o simuliranoj zamjeni; 10.7.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6673/2004-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a