Poredano po:

Broj dokumenata: 56

1
Određivanje mirovine; 12.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 407/2020-2

2
Pravo na zaposlenje; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 453/2019-2

3
Invalidska mirovina; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 454/2019-2

4
Obiteljska mirovina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 388/2020-2

5
Određivanje najniže mirovine; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 288/2020-2

6
Određivanje najniže braniteljske mirovine; 25.8.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 336/2020-2

7
Određivanje najniže mirovine; 14.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 910/2020-2

8
Stambeno zbrinjavanje; 14.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4328/2019-2

9
Priznanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida; 28.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 147/2020-2

10
Invalidska mirovina; 12.3.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 932/2020-2

11
Invalidska mirovina; 4.3.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 406/2020-2

12
Invalidska mirovina; 26.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 764/2020-2

13
Stambeno zbrinjavanje; 10.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 872/2017-2

14
Stambeno zbrinjavanje; 10.7.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2056/2019-2

15
Stambeno zbrinjavanje; 21.12.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1639/2017-3

16
Stambeno zbrinjavanje; 13.12.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1365/2017-2

17
Stambeno zbrinjavanje; 9.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3322/2016-2

18
Stambeno zbrinjavanje; 21.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2200/2016-2

19
Stambeno zbrinjavanje; 8.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1402/2016-2

20
Stambeno zbrinjavanje; 8.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1402/2016-2

21
Naplata javnih davanja; 2.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9782/2011-5

22
Priznanje statusa; 2.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11483/2011-4

23
Naplata javnih davanja; 11.9.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9753/2011-5

24
Status HRVI-a iz domovinskog rata; 20.8.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 11545/2011-4

25
Prava iz mirovinskog osiguranja; 9.7.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 8853/2011-4

26
Inspekcijski nadzor; 4.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 907/2011-7

27
Prijem u službu; 6.3.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7212/2011-5

28
Dodjela stambenog kredita; 12.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3866/2011-11

29
Pravo na opskrbninu; 17.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-936/2011-4

30
Stambeno zbrinjavanje; 25.9.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3117/2011-4

31
Stambeno zbrinjavanje; 24.7.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9287/2011-4

32
Stambeno zbrinjavanje; 24.7.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8071/2011-4

33
Dodjela stambenog kredita; 10.7.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8780/2011-4

34
Obiteljska invalidnina; 3.7.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9242/2010-3

35
Stambeno zbrinjavanje; 6.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4837/2010-7

36
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; 30.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-246/2012-2

37
Stambeno zbrinjavanje; 9.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4833/2010-4

38
Postotak oštećenja organizma; 4.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10449/2010-5

39
Prednost pri zapošljavanju; 7.12.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10508/2010-9

40
Prijem u službu; 28.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10211/2010-4

41
Stambeno zbrinjavanje; 21.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10732/2010-4

42
Dodjela zemljišta; 5.9.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10271/2010-4

43
Stambeno zbrinjavanje; 11.7.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10302/2010-4

44
Stambeni kredit; 11.4.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10984/2009-4

45
Status HRVI-a; 8.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3487/2009-4

46
Dodjela stambenog kredita; 11.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10777/2009-4

47
Dodjela stambenog kredita; 28.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11126/2008-6

48
Stambeno zbrinjavanje; 28.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11206/2008-6

49
Naplata javnih davanja; 8.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7335/2008-4

50
Status hrvatskog branitelja; 25.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1278/2007-6

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a