Poredano po:

Broj dokumenata: 50

1
Prestanak državne službe; 26.9.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2722/2018-2

2
Prestanak državne službe; 7.6.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3217/2017-2

3
Povreda službene dužnosti; 8.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1774/2017-2

4
Udaljenje iz službe; 28.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2998/2016-2

5
Raspored na radno mjesto; 11.5.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1155/2016-2

6
Prestanak državne službe; 16.3.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 703/2016-2

7
Davanje suglasnosti; 17.2.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 217/2016-2

8
Prestanak državne službe; 3.2.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 50/2016-2

9
Razrješenje pomoćnika ravnatelja; 18.12.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8234/2011-4

10
Pomoćnik ravnatelja; 18.12.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8235/2011-6

11
Pomoćnik ravnatelja; 18.12.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8236/2011-6

12
Raspored službenika; 17.7.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 6178/2011-5

13
Raspored državne službenice; 17.7.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 7667/2011-4

14
Ocjenjivanje državne službenice; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8273/2011-4

15
Ocjenjivanje državnog službenika; 6.3.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6456/2011-4

16
Vraćanje u državnu službu; 13.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7214/2011-4

17
Premještaj; 22.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1262/2011-4

18
Raspored na određeno vrijeme; 22.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 5336/2011-4

19
Vraćanje u službu; 10.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3966/2011-4

20
Davanje suglasnosti; 26.9.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-515/2013-5

21
Povreda službene dužnosti; 7.12.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2323/2010-4

22
Povreda službene dužnosti; 7.12.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9827/2010-10

23
Povreda službene dužnosti; 28.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10283/2010-5

24
Rad izvan redovnog radnog vremena; 21.12.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12093/2009-4

25
Prijem u državnu službu; 23.11.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8198/2009-4

26
Ocjenjivanje službenika; 4.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3589/2008-13

27
Prijam u državnu službu; 4.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6895/2010-7

28
Teža povreda službene dužnosti; 14.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-74/2011-4

29
Povreda službene dužnosti; 13.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12702/2010-4

30
Povreda službene dužnosti; 16.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7470/2010-4

31
Novčana kazna; 16.2.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2583/2010-6

32
Novčana kazna; 5.1.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13083/2007-5

33
Povreda službene dužnosti; 5.1.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3096/2008-4

34
Novčana kazna; 5.1.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7665/2007-5

35
Prestanak državne službe; 24.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-139/2010-4

36
Novčana kazna; 3.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3637/2008-6

37
Povreda službene dužnosti; 15.9.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8042/2007-6

38
Raspored na radno mjesto; 15.9.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2218/2008-5

39
Raspored na radno mjesto; 15.9.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8040/2007-4

40
Raspored na radno mjesto; 8.9.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7721/2007-6

41
Prestanak državne službe; 25.8.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1321/2010-4

42
Prestanak državne službe; 1.6.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8352/2009-4

43
Prestanak državne službe; 1.6.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9730/2009-4

44
Prestanak državne službe; 1.6.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9756/2009-6

45
Prestanak radnog odnosa; 19.5.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7055/2009-6

46
Prestanak državne službe; 12.5.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3183/2009-6

47
Povreda službene dužnosti; 28.4.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7722/2007-7

48
Premještaj državnog službenika; 18.2.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12034/2007-4

49
Prestanak državne službe; 17.2.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1557/2009-4

50
Uvjeti za prijam u državnu službu; 9.12.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7294/2008-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a