Poredano po:

Broj dokumenata: 429

1
Prava iz mirovinskog osiguranja; 1.12.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 179/2020-9

2
Utvrđivanje prava vlasništva; 11.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 248/2019-3

3
Starosna mirovina; 14.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 137/2020-2

4
Teška povreda službene dužnosti; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 16/2020-2

5
Pravo na osobnu invalidninu; 12.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 129/2020-2

6
Povreda službene dužnosti; 12.3.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 72/2020-2

7
Teža povreda službene dužnosti; 20.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 71/2020-2

8
Inspekcijski nadzor; 30.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3692/2018-3

9
Odgoda početka rada; 23.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 70/2020-2

10
Naknada za koncesiju; 22.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 38/2020-2

11
Zaštita prava vlasništva; 15.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 5002/2019-2

12
Naknada troškova zastupanja; 20.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3744/2018-2

13
Rješenje o izvedenom stanju; 30.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1197/2019-4

14
Javna nabava; 17.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3485/2018-2

15
Izuzimanje od zabrane raspolaganja; 17.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1166/2019-2

16
Priznanje specijalnosti; 10.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4863/2018-2

17
Poništenje i ukidanje lokacijske dozvole; 3.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1208/2019-2

18
Naknada za oduzetu imovinu; 3.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 745/2018-4

19
Pravo na obnovu; 26.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1175/2019-8

20
Građevinska dozvola; 5.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1212/2019-2

21
Izvršavanje roditeljske skrbi; 21.8.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 121/2019-2

22
Građevinska dozvola; 10.7.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2483/2019-2

23
Komunalni doprinos; 3.7.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1202/2019-2

24
Ozljeda na radu; 23.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 89/2019-2

25
Svojstvo osiguranika; 16.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 35/2019-2

26
Komunalni doprinos; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1747/2019-2

27
Uklanjanje građevine; 9.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 708/2019-2

28
Naknada za oduzetu imovinu; 8.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1259/2018-4

29
Porez na dodanu vrijednost; 18.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1085/2019-4

30
Izdavanje potvrde; 18.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 684/2019-2

31
Prestanak službe; 11.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 646/2019-2

32
Obavljanje poslova u nepunom radnom vremenu; 11.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1132/2019-2

33
Uklanjanje građevine; 4.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 509/2019-2

34
Izvlaštenje; 4.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1164/2018-2

35
Porez na promet nekretnina; 28.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 313/2019-2

36
Javna nabava; 21.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 157/2019-2

37
Obnova kuće; 21.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 804/2019-2

38
Odobrenje za gospodarski ribolov; 14.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1162/2019-2

39
Stambeno zbrinjavanje; 13.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1245/2019-2

40
Naplata uvoznog duga; 7.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 209/2019-2

41
Porezni nadzor; 7.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 46/2019-2

42
Javna nabava; 6.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: UsII 19/2019-8

43
Javna nabava; 6.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: UsII 34/2019-6

44
Porez na dohodak; 6.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 321/2019-2

45
Porez na promet nekretnina; 28.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 342/2019-2

46
Zastara prava na naplatu; 28.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3821/2018-2

47
Povreda službene dužnosti; 21.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2723/2018-3

48
Obiteljska mirovina; 20.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 85/2019-2

49
Invalidska mirovina; 20.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 129/2019-2

50
Porez na dodanu vrijednost; 7.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2682/2017-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a