Poredano po:

Broj dokumenata: 91

1
Primjena načela ne bis in idem; 22.11.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Primjena načela ne bis in idem

Broj odluke: Kzz 71/12-3

2
Bitna povreda odredaba kaznenog postupka prekoračenjem optužbe; 9.10.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-210/09

3
Nezakonit dokaz; 11.9.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Nezakonit dokaz

Broj odluke: I Kž 500/12-4

4
Pritvor; 13.6.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 294/12-4

5
Povrat u prijašnje stanje; 6.6.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: I Kž 336/11-4

6
Nezakoniti dokaz - zapisnik o obavljenoj pretrazi i pronađenoj drogi; 22.5.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-1017/2011

7
Postupak neprave obnove; 9.5.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-Us 107/11-6

8
Bitna povreda odredaba kaznenog postupka; 8.3.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Kžm-40/2011

9
Dokazi; 19.1.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž 698/11-4

10
Prikriveni istražitelji; 23.11.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Kž 898/11-4

11
Pretpostavke za suđenje u odsutnosti ; 22.11.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Kž 895/11-4

12
Bitna povreda odredaba kaznenog postupka - povreda prava na obranu; 22.11.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-1044/2010

13
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 16.11.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Kr 68/11-6

14
Prenošenje mjesne nadležnosti ; 9.11.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II-4 Kr 130/11-5

15
Bitna povreda odredaba kaznenog postupka zbog nezakonitog dokaza; 19.10.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr-106/2011

16
Zahtjev za obnovu postupka - aktivna legitimacija; 18.10.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-783/11

17
Povreda kaznenog zakona; 12.10.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr-124/11

18
Prenošenje mjesne nadležnosti; 21.9.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II 4 Kr 108/11-4

19
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 15.9.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 15/11-6

20
Izvanredno ublažavanje kazne; 31.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kr 630/10-5

21
Pritvor; 17.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 408/11-4

22
Pritvor; 17.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 412/11-4

23
Pritvor; 3.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 396/11-4

24
Produljenje pritvora; 11.4.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 178/11-4

25
Produljenje istražnog zatvora; 6.4.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 168/11-5

26
Produljenje pritvora ; 6.4.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 170/11-4

27
Izvanredno ublažavanje kazne; 6.4.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: 1 Kr 113/11-4

28
Odlučivanje o zahtjevu za obnovu postupka; 14.3.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-834/08

29
Odbijanje optužbe zbog presuđene stvari; 23.2.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-1135/10

30
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 21.12.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 221/10-3

31
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 8.12.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 223/10-3

32
Žalba protiv rješenja o ispravku; 7.12.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-408/08

33
Kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti ; 24.11.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: IKž.603/09-5

34
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 25.10.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 44/10-4

35
Suđenje u odsutnosti ; 20.10.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž. 798/10-3

36
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 20.10.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 81/10-5

37
Nezakoniti dokazi - privilegirani svjedoci; 26.8.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-637/10

38
Svojstvo oštećenika; 8.6.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: IV Kž-15/10

39
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 28.4.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 37/10-3

40
Prenošenje mjesne nadležnosti; 7.4.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kr-46/10

41
Kazneno djelo razbojništva; 17.3.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž 538/09-3

42
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 10.2.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 189/09-4

43
Prenošenje mjesne nadležnosti; 26.1.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II-4 Kr 269/09-5

44
Pritvor; 25.1.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 35/10-4

45
Izvanredno ublažavanje kazne; 20.1.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kr 763/09-3

46
Izvanredno ublažavanje kazne; 29.12.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kr 741/09-3

47
Obnova kaznenog postupka; 17.12.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-888/09

48
Nezakoniti dokazi; 25.11.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž 869/09-3

49
Nezakoniti dokazi; 19.11.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Kžm 21/09-5

50
Bitna povreda odredaba kaznenog postupka - presuda temeljena na transkriptima snimljenih razgovora; 13.10.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: VSRH I Kž-66/09

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a