Poredano po:

Broj dokumenata: 64

1
Pravo na dom - primjena odredaba koje se odnose na javnu vlast; 22.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 488/2020-2

2
Pravo na dom; 19.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1830/2019-2

3
Povreda konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; 24.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 416/2020-2

4
Pravo na dom; 10.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 340/2020-9

5
Prigovor prava na dom; 31.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 182/2020-2

6
Pravo na dom; 1.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1567/2019-2

7
Pravo na dom; 30.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1289/2019-2

8
Pravo na dom; 3.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 476/2020-2

9
Pravo na dom; 29.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 239/2020-2

10
Pravo na dom; 17.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 284/2020-2

11
Pravo na dom; 10.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 93/2019-3

12
Test razmjernosti; 4.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1415/2019-5

13
Pravo na dom; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1892/2019-2

14
Neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti zbog neadekvatnih uvjeta lišenja slobode; 22.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 418/2018-3

15
Pravo na dom - pojedinačna privatna prava; 10.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2640/2019-2

16
Stjecanje svojstva zaštićenog najmoprimca; 19.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1265/2019-2

17
Pravo na dom - pitanje blaže mjere; 17.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 816/2018-2

18
Pravo na dom - test razmjernosti; 2.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 611/2019-2

19
Pravo na dom; 15.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 681/2019-2

20
Građansko procesno pravo - parnični postupak - općenito o parničnom postupku - stranke - suparničari - nužni; 11.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1090/2019-3

21
Naknada štete; 30.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 811/2017-2

22
Naknada štete; 28.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 397/2019-2

23
Pravo na dom - tijelo javne vlasti; 23.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 47/2018-2

25
Pravo na dom; 6.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 516/2019-2

26
Pravo na dom; 18.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 806/2019-2

27
Zabrana preispitivanja strane sudske odluke; 17.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 115/2017-2

29
Pravo na dom; 1.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1848/2017-2

31
Privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi; 19.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 77/2019-6

32
Građansko procesno pravo- izvanparnični postupak- općenito- troškovi; 19.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 474/2018-2

34
Pravo na dom; 29.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 153/2019-2

35
Pravo na dom; 17.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 266/2018-2

36
Pravo na dom; 22.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1492/2018-3

37
Pravo na dom i prekomjeran teret za vlasnika; 30.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 5105/2018-2

38
Zaštićena najamnina; 11.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 29/2017-2

39
Pravo na dom; 12.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1724/2017-2

40
Prigovor prava na poštivanje doma; 11.7.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1466/2017-2

41
Pravo na dom; 5.7.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 323/2017-2

42
Razvrgnuće suvlasničke zajednice; 8.6.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2333/2017-2

43
Zabilježba privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina; 24.4.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 126/2018-4

44
Pravo na dom; 14.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2040/2016-2

45
Pravo na dom i provođenje testa razmjernosti; 5.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1181/2017

46
Naknada štete; 18.1.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 889/2017-2

47
48
Prethodno pitanje; 18.12.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2351/2017-2

49
Pravo na dom - isticanje prigovora u žalbi; 28.11.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Pravo na dom - isticanje prigovora u žalbi

Broj odluke: Gž-6840/16

50
Dosjelost; 23.11.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 680/2017-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a