Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Pravo na dom - primjena odredaba koje se odnose na javnu vlast; 22.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 488/2020-2

2
Protivljenje vlasnika poslužne nekretnine za utvrđenje služnosti; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 611/2020-3

3
Povreda konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; 24.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 416/2020-2

4
Pravo na dom - tijelo javne vlasti; 23.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 47/2018-2

5
Pravo na dom; 18.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 806/2019-2

6
Privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi; 19.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 77/2019-6

8
Javno dobro u općoj uporabi; 11.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 108/2018-2

9
Pravo na dom i provođenje testa razmjernosti; 5.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1181/2017

10
Pravo na pravično suđenje; 7.6.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Pravo na pravično suđenje

Broj odluke: Gž-1209/16-4

11
Javna usluga; 19.1.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2492/16-2

12
Naknada za privremeno preuzimanje i korištenje imovine; 10.1.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Naknada za privremeno preuzimanje i korištenje imovine

Broj odluke: Gž-8572/16

13
Postupak radi donošenja odluke o sterilizaciji; 19.12.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: R2-35/2016-16

15
Diskriminacija na temelju naobrazbe; 9.12.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Diskriminacija na temelju naobrazbe

Broj odluke: Gž-2166/13-2

16
Naknada nematerijalne štete za duševne boli zbog povrede prava ličnosti; 19.4.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gžx-41/12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a