Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Primjena ukinute odredbe podzakonskog akta; 5.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1271/2017-3

2
Zahtjev za ocjenu suglasnosti podzakonskog akta sa zakonom i ustavom; 27.11.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 753/2017-2

3
Zastara zahtjeva na trpljenje ispravka uknjižbe; 20.9.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gžp-383/12

4
Primjena materijalnog prava ; 8.9.2011 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.3375/11-2

5
Plaća i naknade plaće; 29.5.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.996/08-2

6
Određivanje plaće; 17.3.2008 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.343/08-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a