Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
Ugovori o zajmu sklopljeni u stranoj valuti; 21.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1215/2022-2

2
Zajam u stranoj valuti; 24.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 89/2022-2

3
Ugovor o zajmu; 30.9.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 960/2020-2

4
Posljedice ništetnosti ugovora o zajmu; 25.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2459/2020-2

5
Ugovor o zajmu; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 131/2020-2

6
Ugovor o zajmu; 29.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1409/2020-3

7
Ništetnost ugovora o zajmu; 22.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1748/2019-3

8
Nedopuštenost sklapanja ugovora u stranoj valuti - rezidenti; 7.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1338/2019-2

9
Ugovor o zajmu; 7.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 640/2017-2

10
Ugovor o zajmu - strana valuta; 17.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 948/2016-2

11
Ništetnost ugovora o zajmu strane valute; 17.7.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2534/2016-2

12
Valuta obveze; 9.10.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Valuta obveze

Broj odluke: Gž-2349/13-2

13
Odgovornost države; 26.4.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gžx. 23/10-2

14
VALUTA OBVEZE; 12.5.2008 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.323/08-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a