Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Zatezne kamate; 21.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 440/2018-2

3
Obračunata kamata na nepravodobno isplaćeni dohodak od nesamostalnog rada; 17.1.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Obračunata kamata na nepravodobno isplaćeni dohodak od nesamostalnog rada

Broj odluke: Gž Ovr-1099/16-2

4
Porezni tretman kamate isplaćene po osnovi pravomoćne presude; 1.12.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-5984/14-2

5
Stvarna nadležnost; 16.11.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Stvarna nadležnost

Broj odluke: Gž-793/15-2

6
Plaća; 28.4.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.463/10-2

7
Utuženje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa; 16.3.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.256/10-2

8
Sudska nadležnost ; 25.11.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.686/09-2

9
Određivanje plaće ; 18.2.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.90/09-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a