Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Oslobođenje od plaćanja sudskih troškova; 9.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1099/2020-2

2
Povrat u prijašnje stanje; 21.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1366/2019-2

3
Apsolutna nenadležnost; 22.4.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Apsolutna nenadležnost

Broj odluke: Gž Ovr-65/15-3

4
Besplatna pravna pomoć; 1.4.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Besplatna pravna pomoć

Broj odluke: Gž-4733/14-2

5
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; 22.9.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Broj odluke: Gž-4590/14-2

6
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe; 26.3.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1215/14-2

7
Besplatna pravna pomoć; 9.12.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Besplatna pravna pomoć

Broj odluke: Gž-4515/13-2

8
Parnični troškovi - naknada parničnih troškova prema uspjehu u parnici; 18.4.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2752/12-2

9
Besplatna pravna pomoć ; 7.7.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.741/10-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a