Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 57

1
Obveze poslodavca; 5.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 781/2020-2

2
Način dostavljanja odluka o statusu radnika; 30.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 873/2020-2

3
Povratak na rad; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 672/2020-2

4
Protivljenje sindikata; 14.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 457/2020-2

5
Pravovremenost odluke o izvanrednom otkazu; 2.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 280/2020-2

6
Nadomještaj suglasnosti sindikata; 2.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 426/2020-2

7
Odbijanje primitka otkaza; 8.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 192/2020-2

8
Izvanredni otkaz; 30.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 915/2019-2

9
Naknada štete; 19.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 764/2019-2

10
Prekid rada; 12.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 119/2020-2

11
Izvanredni otkaz; 27.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 126/2020-2

12
Nelojalna konkurencija; 20.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 261/2019-2

13
Naknada štete; 13.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 68/2020-2

14
Obvezno savjetovanje; 30.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 901/2019-2

15
Izvanredni otkaz; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 848/2019-3

16
Poslovno uvjetovani otkaz; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 861/2019-2

17
Poslovno uvjetovani otkaz; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 802/2019-2

18
Mjesna nadležnost; 17.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 299/2019-3

19
Poslovno uvjetovani otkaz; 16.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 908/2019-2

20
Otkaz s ponudom; 16.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 776/2019-2

21
Preostala radna sposobnost; 15.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 69/2019-4

22
Naknada štete; 9.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 582/2019-2

23
Naknada izgubljene plaće; 7.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 889/2019-2

24
Dospijeće otpremnine; 23.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 800/2019-2

25
Otpremnina; 23.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 512/2019-2

26
Prijenos ugovora; 17.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 6/2019-11

27
Otkaz ugovora o radu; 12.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 835/2019-2

28
Zastara; 9.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 858/2019-2

29
Privremena mjera; 9.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 519/2019-2

30
Prekluzija; 2.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 832/2019-2

31
Poslovno uvjetovani otkaz; 7.11.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 628/2019-2

32
Poslovno uvjetovani otkaz; 7.11.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 774/2019-2

33
Dvostrani ugovor; 31.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 668/2019-2

34
Izvanredni otkaz; 30.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 784/2019-2

35
Radničko vijeće; 30.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 667/2019-2

36
Izvanredni otkaz; 3.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 647/2019-2

37
Posljedice pritvora radnika; 18.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 245/2019-3

38
Početak tijeka rokova; 4.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 308/2019-2

40
Nepostojeće radno mjesto; 24.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 86/2019-2

41
Skrivljeno ponašanje radnika; 17.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 50/2019-3

42
Objektivna odgovornost poslodavca; 8.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 49/2019-2

43
Usmeni otkaz; 8.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 71/2019-2

44
Ugovaranje otkaznog roka; 15.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 99/2019-2

45
Zakonska zabrana utakmice; 21.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 41/2019-2

46
Odsutnost radnika; 13.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 98/2019-2

47
Nezakonit otkaz; 13.2.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1/2019-2

48
49
Isplata naknade za rad u županijskom izbornom povjerenstvu; 7.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: . isplata naknade za rad u županijskom izbornom povjerenstvu

Broj odluke: Gž 2016/2017-2

50
Prestanak ugovora o radu - otkaz - izvanredni otkaz - razlozi za otkaz; 7.12.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R-411/17-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a