Poredano po:

Broj dokumenata: 34813

1
Zakon o elektroničkoj ispravi (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 150-2898/2005 iz 21.12.2005
Stupanje na snagu: 29.12.2005

2
Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 178-3085/2004 iz 16.12.2004
Stupanje na snagu: 24.12.2004

3
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 85-2020/2006 iz 26.7.2006
Stupanje na snagu: 3.8.2006

4
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 111-2450/2006 iz 11.10.2006
Stupanje na snagu: 19.10.2006

5
Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje« (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 111-2451/2006 iz 11.10.2006
Stupanje na snagu: 19.10.2006

6
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 138-3109/2006 iz 20.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2013, NN 25-408/2013

7
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-1912/2006 iz 17.7.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.8.2006, NN 105-2371/2006

8
Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-1913/2006 iz 17.7.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.11.2018, NN 99-1916/2018

9
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-1915/2006 iz 17.7.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.10.2015, NN 110-2123/2015

10
Zakon o krvi i krvnim pripravcima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-1916/2006 iz 17.7.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.11.2011, NN 124-2476/2011

11
Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 107-3127/2007 iz 19.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.2012, NN 20-552/2012

12
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 107-3128/2007 iz 19.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 32-647/2019

13
Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 107-3130/2007 iz 19.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 110-2130/2015

14
Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 107-3132/2007 iz 19.10.2007
Stupanje na snagu: 27.10.2007

15
Zakon o postupku primopredaje vlasti (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-1774/2004 iz 12.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.3.2013, NN 22-363/2013

16
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 121-2249/2005 iz 17.10.2005
Stupanje na snagu: 25.4.2006

17
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 140-2639/2005 iz 28.11.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.1.2012, NN 12-333/2012

18
Zakon o kreditnim unijama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 141-3187/2006 iz 27.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.8.2011, NN 90-1928/2011

19
Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 22-528/2006 iz 24.2.2006
Stupanje na snagu: 4.3.2006

20
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 33-861/2006 iz 24.3.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.12.2019, NN 121-2390/2019

21
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 44-1081/2006 iz 21.4.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.2.2007, NN 19-773/2007

23
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ- Hrvatske željeznice d.o.o. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-2963/2005 iz 28.12.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.5.2012, NN 57-1411/2012

24
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-2965/2005 iz 28.12.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2009, NN 152-4155/2008

25
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 54-1033/2005 iz 27.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.5.2013, NN 54-1090/2013

26
Zakon o volonterstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 58-1863/2007 iz 6.6.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.3.2013, NN 22-361/2013

27
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 109-3176/2007 iz 24.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 118-2349/2018

28
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 109-3177/2007 iz 24.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.2.2014, NN 14-288/2014

29
Zakon o obrazovanju odraslih (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 17-668/2007 iz 12.2.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.3.2010, NN 24-573/2010

30
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 139-3885/2008 iz 3.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1235/2019

31
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 146-4017/2008 iz 17.12.2008
Stupanje na snagu: 1.1.2009

32
Zakon o financijskim konglomeratima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 147-4044/2008 iz 18.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 54-1088/2013

33
Zakon o prijevozu opasnih tvari (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2480/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.7.2017, NN 70-1657/2017

34
Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2481/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu: 7.8.2007

35
Zakon o tajnosti podataka (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2483/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.8.2012, NN 86-1969/2012

36
Zakon o informacijskoj sigurnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2484/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu: 7.8.2007

37
Zakon o financijskom osiguranju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 76-2396/2007 iz 23.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.6.2012, NN 59-1457/2012

38
Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 76-2397/2007 iz 23.7.2007
Stupanje na snagu: 31.7.2007

39
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2475/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 111-2149/2018

40
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2476/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2011, NN 139-3539/2010

41
Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-2478/2007 iz 30.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 115-2236/2018

42
Zakon o primaljstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 120-3436/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2011, NN 145-3675/2010

43
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 120-3437/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu: 25.10.2008

44
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2178/2003 iz 24.9.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2013, NN 143-3032/2012

45
Zakon o akreditaciji (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 158-2259/2003 iz 7.10.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 56-1146/2013

46
Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 96-1222/2003 iz 10.6.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.3.2005, NN 33-640/2005

47
Zakon o Leksikografskom zavodu «Miroslav Krleža» (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 96-1223/2003 iz 10.6.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.6.2003, NN 190-3006/2003

48
Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 105-2022/2004 iz 28.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.5.2016, NN 49-1272/2016

49
Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 141-2469/2004 iz 13.10.2004
Stupanje na snagu: 21.10.2004

50
Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2623/2004 iz 29.10.2004
Stupanje na snagu: 6.11.2004

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije